Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

Kontakty

Telefónny zoznam

Kompletný telefónny zoznam vo formáte PDF.

Pri volaní do nemocnice z externej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 036 6379 + klapku

Riaditeľstvo  budova poliklinika 036/ 6379 + klapka
MUDr. Belanský Ján, MPH riaditeľ 849
Ingrid Tamaškovičová asistentka riaditeľa 522
Call centrum   663   663
  operator 1 360
  operator 2 362
Ing. Múčková Oľga referentka útvaru krízového riadenia 841
     
PhDr. Dudášová Helena, MHA, MPH námestníčka pre oše starostlivosť 833
Sucharová Nikoleta ekonomická a fin.referentka 845
Ing. Mozolová Ildikó ekonomická a fin.referentka 827
Andrea Tamaškovičová pokladňa 233
Bc. Popracová Mária vedúca úseku zdr.výkonov, štatististiky 836
Búryová Iveta úsek zdr.výkonov a štatistiky 832
Kozová Jana úsek zdr.výkonov a štatistiky 837
Vojteková Beáta úsek zdr.výkonov a štatistiky 838
DRG centrum   844
Krausová Gabriela úsek person.a miezd 228
Šikeťová Jana úsek person.a miezd 229
Viera Bieliková úsek person.a miezd 226
Kozáková Oľga úsek person.a miezd 893
Pekaríková Gabriela referentka odborovej organizácie 252
Pólyová Eva,PhDr. sociálna pracovníčka 353
Burčo Slavomír vedúci prevádzkovo technického úseku 843
Valkovič Jozef, Kováč Ján vodár, údržbár 151
Porubský Miroslav elektrikár 152
Mach Martin elektrikár 152
Ludovit  Varga vedúci kotolne 223
  archív 250
Štipková Iveta skladníčka  251
Tomášová Mária šijáreň,pošta 131
Buocik Ján márnica 660
     
     
     
     
Dopravná služba -  AGEL CLINIC    
  dopravný dispečing    120
  doprava 125
Nemocničná lekáreň    
PharmDr. Šebová Andrea vedúca nemocničnej lekárne 495
  lekáreň 666
  sklad zdrav. materiálu  287
Verejná Lekáreň Steris lekáreň 713
    716
    036/633 4761
Psychiatrická ambulancia 5.poschodie  
  lekár 514
  sestra  
Ambulancia klinickej onkológie 5.poschodie  
Lyudmila Rudenko lekár 354
  sestra 352
Ambulancia PZS  - AGELCLINIC    5.poschodie  
  lekár 553
  sestra 357
Oftalmologická ambulancia   5.poschodie  
  lekár, sestra 282
Ambulancia klinickej psychologie  5.poschodie  
Mgr. Pecárová Slávka   328
Mgr. Budinská Barbara   508
Ortopedická ambulancia  4.poschodie  
  lekár 526
  sestra 525
Ortopedická ambulancia 3 4.poschodie  
  lekár 163
  sestra 512
Gastroenterologická ambulancia 2.poschodie  
  lekár 826
  sestra 628
Neurologická ambulancia  2.poschodie  
MUDr. Dean Zuzana lekár 321
  sestra 520
ORL ambulancia 1.poschodie  
MUDr. Hörömpöli Róbert primár  285
Bc. Kyselová Jarmila vedúca sestra, audiometria 241
Ambulancia úrazovej chirurgie  0.poschodie   
  lekár 171
  sestra 425
  sadrovňa 390
OAIM  ambulancia   0.poschodie  
  ambulancia 184
Chirurgická ambulancia 1.poschodie  
  sestra 501
  chirurgická  ambulancia 183
Centrálny príjem    
urgentný príjem recepcia triaž 141
lekár   -   urgent expektačka 181
sestra -   urgent chirurgia 820
lekár   -   urgent chirurgia 869
sestra -   urgent OVL 825
sestra -   urgent neurológia  834
  vedúca sestra 824
Centrálna sterilizácia    
MUDr. Macho Peter   368
príjem a výdaj materiálu   365
sociálna miestnosť   369
Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie    
MUDr. Rondíková Drahoslava primárka  oddelenia 759
MUDr. Mozdíková Mária lekárka, ambulancia 749
  Príjem 750
  ambulancia 744
Bc. Bližňáková Monika vedúca fyzioterapeutka 751
  veľká telocvična 757
  elektroliečba 752
  individuálne telocvične – č. 4 758
  individuálne telocvične – č. 5 754
  individuálne telocvične – č. 6 755
  individuálne telocvične – č. 7 460
  masér 753
Hematológia a transfuziológia     
MUDr. Varga Jozef primár 270
Mgr. Macaláková Uršuľa vedúca laborantka 498
  ambulancia sestra 499
  ambulancia lekár 154
  príjem materiálu 465
MUDr. Kubovičová Ľubomila ambulancia 623
  expedícia krvných konzerv 315
MUDr. Kubovičová Ľubomila pracovňa 156
  odberový box HTO 712
  laboratórium hematologické (krvné obrazy) 496
  laboratórium koagulácie 497
  pohotovosť 496
  laboratórium imunohematologické 230
     
Klinická biochémia     
Ing. Macková Vlasta primárka 423
Mgr. Macalák Peter vedúci laborant 435
  príjem materiálu, výdaj výsledkov 730, 812
  pohotovostná služba, centrálne laboratórium 813, 816
  močové laboratórium 815
Ing. Milota Kuropková  pracovňa laboratórneho diagnostika 439
     
     
Rádiologické oddelenie    
MUDr. Richard Dubovský primár oddelenia 658
MUDr.Birčáková Oľga   766
Mgr.Jozef Nozdrovický vedúci rádiologický technik 761
  izba lekárov 424
  izba lekárov 764
  denná miestnosť pohotovostná služba 765
  evidencia 437
  pohot. laborant CT 768
  sono I. 408
  sono II. 650
  archív 763
  pracoviská RTG - č.7 560
  č.10  mamografia 464
  popis snímok 767
  počítačová tomografia - CT 664
  CT / popisovňa 743
OAIM    
MUDr, Fehér Lýdia primárka 302
  zástupca primára 146
Mgr. Poláčiková Viera vedúca sestra 177
  izba lekárov 185
  izba lekárov 186
  izba lekárov 187
  zákroková sála 179
  kuchynka 175
  zasadačka 176
  vyšetrovňa 148
  sestry veľká sála 147
  veľká sála 174
  sestry - malá sála 171
  sestry - anestéza 149
Oddelenie vnútorného lekárstva    
Saienko Maksym primár 399
Mgr. Ješková Katarína vedúca sestra 254
  izba lekárov 213
  izba lekárov 205
  izba lekárov 203
  knižnica 204
  1. poschodie  
  vyšetrovňa - muži 296
  dokumentačná sestra 157
  sestry 298
  izba lekárov 297
  oddelenie - chodba - muži 296
  kuchynka 295
  vyšetrovňa - ženy 200
  sestry 291
  ošetrovatelia 170
  izba lekárov 292
  oddelenie - chodba - ženy 293
  kuchynka 294
  JIS  
  izba lekárov 167
  izba lekára 166
  sestry 207
  JIS SAL - malá sála, lôžkové 165
  JIS SAL - veľká sála 219
  izba lekárov 164
  kuchynka 206
Oddelenie covid     
  oddelenie 888
  lekar cista zona  891
Chirurgické oddelenie    
MUDr.Peter Macho primár 395
  zástupca primára 404
Mgr. Katarína Hájeková vedúca sestra 153
  izba lekárov 394
  izba lekárov 392
  sestry 304
  oddelenie - chodba 303
  kuchynka 301
  zasadačka 393
  zákroková sála/dočasne MOM/ 189
  ošetrovateľ 188
  inštrumentárky 636
  operačná sála 641
  úrazová sála - anestéza ortopédia 640
  operačná sála JZS 642
Oddelenie úrazovej chirurgie    
MUDr. Horváth Adrián primár oddelenia 398
MUDr. Hamar Martin zástupca primára 407
Mgr. Éderová Alica vedúca sestra 308
  amb. úrazovej chirurgie (poliklinika 1.p.) 425
  denná miestnosť - lekárska 406
  izba lekárov -2.posch 396
  Sestry 338
  vyšetrovňa 300
  sestry 309
  oddelenie - chodba 307
  kuchynka 306
  traumatologická sádrovňa 390
  operačná sála 643
  operačná sála - prebúdzáreň 644
  inštrumentárky 718
  ošetrovatelia 846
Ortopedické oddelenie    
MUDr. Kalina Pavol primár oddelenia 651
  zástupca primára  
Mgr. Boriová Lucia vedúca sestra 737
  vyšetrovňa 756
  lekárska 736
  oddelenie 738
Neurologické oddelenie    
MUDr. Dean Zuzana primárka oddelenia 132
Mgr. Berčíková Monika vedúca sestra 143
  dokumentacna 130
  izba lekárov 208
  socialna miestnosť 366
  sestry 144
  JIS - cerebrálna jednotka 140
  sestry 133
Pediatricko-neonatologické oddelenie    
MUDr. Apostolov Kristína primárka oddelenia 263
MUDr. Kopanicová Zuzana zástupca primára 606
Mgr. Strošková Katarína vedúca sestra 608
  príjmová ambulancia 333
  sono 264
  chodba 261
  sestry 265
  izba lekára 220
  dojčenské odd. 266
  kuchynka 605
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie    
MUDr. Mančík Gabriel, MBA primár oddelenia 249
MUDr. Eva Pahuli zástupca primára 169
Mgr. Blažena Bátovská  diplomovaná pôrodná sestra 855
  príjmová ambulancia 631
  ultrazvuk 669
  vyšetrovňa 248
  operačný sál 161
  inštrumentárky 162
  sestry 210
  izba lekárov 273
  izba lekárov 161
  pacientky – riziková gravidita 247
  sestry – riziková gravidita 272
  dokumentačná 275
  sestry – šestonedelie 274
  pacientky po pôrode 246
  zákroková sála 839
  knižnica 215
  nadštandardná časť – chodba 239
  nadštandardná časť - sestry 237
  porod.sála 279
Dom ošetrovateľskej starostlivosti    
PhDr. Pólyová Eva sociálna pracovníčka 353
PhDr. Dudášová Helena, MHA, MPH odborný zástupca 833
sestry   411
Oddelenie dlhodobo chorých    
MUDr. Čuková Yvonne primárka oddelenia 232
  vedúca sestra 202
  sestry 231
     
Ambulancia pneumológie a ftizelógie    
MUDr. Anna Forgáčová lekár 892
Mgr. Štefánia Turianová sestra 409
Oddelenie liečebnej výživy a stravovania: budova jedálne v areáli nemocnice  
Mgr.Lepišová Veronika vedúca OLVaS 494
Kissová Silvia asistent výživy 135
  sklad strav. prevádzky 137
  kuchyňa 218
APS pre dospelých    
  lekár 728
  sestra  
APS pre deti    
  lekár 851
  sestra  
návrhy na úpravu alebo opravu textu   117

 

 
laboratóriá – toxikologický úsek