Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Kontakty

Telefónny zoznam

Pri volaní do nemocnice z externej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 036 6379 + klapku

Riaditeľstvo a administratíva

Chirurgický pavilón

Spoločný pavilón

Poliklinika

Prevádzka Krupina

Zvolen - podnájom


Riaditeľstvo a administratíva

Riaditeľstvo

Meno Telefón
Sociálny pracovník 188
Nutričný terapeut 575

Riadenie ľudských zdrojov

Meno Telefón
PaM referentka 658
PaM referentka 237
PaM referentka 652

Oddelenie styku so ZP

Meno Telefón
OSZP referentka Dôvera, Union 552
OSZP referentka VšZP 117
Dokumentačné sestry 727, 228, 216

 Pokladňa

Meno Telefón
Pokladňa (Poliklinika) 109

Oddelenie prevádzky

Meno Telefón
Prevádzkový referent, MTZ 340 
+421 907 826 637
Prevádzkový referent 554
+421 915 877 269
OOPP, eso9 619
Podateľňa, archív 617
+421 917 465 292

 IKT oddelenie

Meno Telefón
Prevádzkový programátor 362
Technik IKT 225, 224


  Verejná lekáreň

Meno Telefón
Vedúci farmaceut 201

 Nemocničná lekáreň (pre potreby nemocnice)

Meno Telefón
Vedúci farmaceut 391
Vedúca farmac.laborantka 460
expedícia liekov na žiadanky 358
galenické laboratórium 381
Oddelenie zdrav. pomôcok  328

Chirurgický pavilón

infolinka 045/ 5201 444 , +421905 290 397

 OAIM

Meno Telefón
MUDr. Róbert Thonhauser - primár 697
vedúca sestra 545
lôžkové oddelenie 696
anestéziologická ambulancia 437
   

Rádiológia a CT

Meno Telefón E-mail
MUDr. Valentína Rusenková 733 valentina.rusenkova@nzv.agel.sk
Vedúci RDG technik+príjem pacientov 738 rdgvrch@nzv.agel.sk
USG chirurgický pavilón 137  

Chirurgické oddelenie

Meno Telefón E-mail
MUDr. Dalibor Panuška - primár 573 dalibor.panuska@nzv.agel.sk
Vedúca sestra 574 chirvrch@nzv.agel.sk
dokumentačná sestra 228 chirdok@nzv.agel.sk
sestry septika 291  
JIS 694  
preväzovňa 275  
sestry traumatológia 671  
sestry ženy 661  
chirurgická pohot. amb. / ÚPS / UP 230  
chirurgická ambulancia - detský pav. 127  
cievna ambulancia  269  
detská chirurgická ambulancia 269  
traumatologická ambulancia prízemie 269  

Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie

Meno Telefón E-mail
MUDr. Peter Molitoris - primár 504 peter.molitoris@nzv.agel.sk
Mgr. Katarína Farbiaková - vedúca pôrodná asistentka 503 gynvrch@nzv.agel.sk
psychofyzická príprava na pôrod 664  
sestry - pôrodnica 606 gyndok@nzv.agel.sk
gynekologická ambulancia príjmová 664  
sestry - novorodenecké 242  
dokumentačná sestra 215  
nová gynekologická ambulancia 651  
detská gynekologická ambulancia (ordinuje vo štvrtky) 651  
MUDr. Július Häring - gynek. ambulancie PLK 368 gyn.ambulancia@nzv.agel.sk

Spoločný pavilón

Centrálny príjem

Meno Telefón E-mail
Centrálny príjem 620  

 Interné oddelenie

Meno Telefón E-mail
MUDr. Ján Haško - primár 540 jan.hasko@nzv.agel.sk 
PhDr. Zuzana Bukovcová - vedúca sestra 570 intvrch@nzv.agel.sk
prijímacia ambulancia / ÚPS / interný UP 159  
interná jednotka intenzívnej starostlivosti 158  
sestry muži 161  
endoskopia 725 gastro@nzv.agel.skk
ECHO 726  
Interná ambulancia PLK  297 inta@nzv.agel.sk
Diabetologická ambulancia PLK  184 diaamb@nzv.agel.sk

Neurologické oddelenie

Meno Telefón E-mail
MUDr. Erik Kiššimon - primár 143 erik.kissimon@nzv.agel.sk
PhDr. Marta Hríbiková - vedúca sestra 193 nervrch@nzv.agel.sk
lôžkové oddelenie 232  
príjmová ambulancia / ÚPS / neurolog. UP 108  
EEG, EEMG objednávanie medzi 14.00-15.00 hod. 304  


Rádiológia a CT

Meno Telefón E-mail
RDG technik 435  
USG 154  

Poliklinika 

OHT a KB

Meno Telefón E-mail
MUDr. Viera Šidová - primár 560 viera.sidova@nzv.agel.sk
Mgr. Anna Krnáčová - vedúca laborantka 563 htovrch@nzv.agel.sk
príjem, výsledky vyšetrení - hematológia 293  
príjem, výsledky vyšetrení - biochémia 713  
pohotovosť hematológia (ÚPS) 590,
+421 918 616 555
 
pohotovosť biochémia (ÚPS) 579  
hematologická ambulancia - lekár 409  
hematologická ambulancia - sestra 657  

OKM

Meno Telefón E-mail
Ing. Jana Krokošová - vedúca oddelenia 739 ,
+421 918 879 739
jana.krokosova@nzv.agel.sk
Jarmila Kalamárová - vedúca laborantka 741 okmvrch@nzv.agel.sk
úsek ATB 744  
úsek črevných nákaz 745  
sanitárky 746  
pôdáreň 747  
úsek klinickej bakteriológie 748  
príjem materiálu 428  
sérologické laboratórium 372  

ODBEROVÉ PRACOVISKO COVID-19

Meno Telefón E-mail
Odberové pracovisko   131
 

ORL ambulancia

Meno Telefón E-mail
ORL ambulancia 280 orldok@nzv.agel.sk

PaF ambulancia

Meno Telefón E-mail
PaF ambulancia 438 pafa@nzv.agel.sk

Ortopedická ambulancia

Meno Telefón E-mail
Ort ambulancia 202  

FRO

Meno Telefón E-mail
MUDr. Jana Kramerová - primár 525 jana.kramerova@nzv.agel.sk
Bc. Katarína Augustínová - vedúca fyzioterapeutka 350 frovrch@nzv.agel.sk
príjem pacientov 577  
telocvične a elektroliečba 149  
masér 0905 481 507  

Ambulancia chronickej bolesti

Meno Telefón E-mail
Ambulancia chronickej bolesti 288 achb@nzv.agel.sk

Detské oddelenie

Meno Telefón E-mail
MUDr. Zuzana Krčíková - primár 675 zuzana.krcikova@nzv.agel.sk
Mgr. Elena Malatincová - vedúca sestra 835 detvrch@nzv.agel.sk
prijímová ambulancia 819  
ambulancia USG 816  
nefrologická a riziková ambulancia - lekár 812  
nefrologická a riziková ambulancia - sestra 813  
oddelenie veľkých detí 825  
izba matky 837  
riaditeľka ZŠ 853  
zborovňa ZŠ 855  

Prevádzka Krupina

pri volaní do Krupiny z externej linky je potrebné vytočiť predvoľbu 045/ 5550 + klapku

zoznam kontaktov

Meno Telefón
ústredňa 912,
FAX: +421 455 519 365
Správca 990 ,
+421 905 481 870
Referentka, pokladňa 996
RDG pracovisko 964
Chirurgická ambulancia - lekár 971
Interná ambulancia 914
interná ambulancia - EKG 913
interná ambulancia - ergometria 920
Gastroenterologická ambulancia - lekár 950
Gastroenetorolocká ambulancia - sestra 953
sono ambulancia 917
MUDr. Július Baláž - interné - primár 982
Oľga Belláková - interné - vedúca sestra 940
interné - ženy - sestra 952
interné - ženy - pacientky 977
urgent - interná ambulancia 915
interné - muži - pacienti 963
interné - príjmová sestra 913
ambulancia sestra- interná, gastro, kardio.  
MUDr. Ján Melich, MPH - ODCH - primár 944
Mgr. Monika Krpčiarová - ODCH - vedúca sestra 934
ODCH - sestry 935
ODCH - chodba 976
LSPP 968
Ortopedická ambulancia - sestra 967
Vedúca kuchyne 916
kuchyňa 918
jedáleň 919
Dispečing DZS LAME, s.r.o. 966

Zvolen - podnájom

zoznam kontaktov

Meno Telefón
Alex, spol. s r.o. - bufet 153
Alex, spol. s r.o. - jedáleň 231
Alex, spol. s r.o. - kuchyňa 647
Alex, spol. s r.o. - kuchyňa 172
MUDr. Almáši MEDENT s r.o. 468
MUDr. Almáši MEDENT s r.o. 567
MUDr. Almáši MEDENT s r.o. - rdg 425
MUDr. Almášiová ALMEDA s r.o. 553
MUDr. Ján Badinka praktický lekár 594
MUDr. Jana Čajková stomatologická ambulancia 272
MUDr. Čierna MUDr. Čierna s r.o. 397
MUDr. Čmejrková praktický lekár 593
MUDr. Cvejkuš - MUDr. Cvejkušová, s.r.o. - pediater 534
MUDr. Cvejkuš - MUDr. Cvejkušová, s.r.o. - urológ 229
MUDr. Jana Časnochová ambulancia pre deti a dorast 418
MUDr. Hudobová ambulancia pre deti a dorast 533
MUDr. Dušan Chrenko kardiologická ambulancia 548
MUDr. Kalmárová ambulancia pre deti a dorast 144
MUDr. Mária Križanská stomatologická ambulancia 198
MUDr. Zuzana Madlenová - Stomatologická ambulancia 185
MUDr. Matoušková - Stomatologická ambulancia 637
MUDr. Zlatica Mozolová - Kožná ambulancia 218
MUDr. Mozola Gastroderma, s.r.o. MUDr. Mozola 100
Zemková NEOPROT spol. s r.o. 638
NEOPROT spol. s r.o. 398
NEOPROT spol. s r.o. 210
MUDr. Zdeněk Opravil - Endokrinologická ambulancia 148
MUDr. Darina Plžíková - Pľúcna ambulancia 387
MUDr. Recabarren - Chirurgická ambulancia 238
Stredná zdravotnícka škola 378
MUDr. Somorová, MUDr. Kralinská - Detská ORL ambulancia 287
MUDr. Iveta Tuhárska - Ambulancia pre infekčné choroby 515
Mgr. Volčková - Logopedická ambulancia, s.r.o. 841
Dispečing DZS LAME, s.r.o. 251
Zdravotnícka odborová organizácia 528
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek 209
Regionálna komora stredných zdravotníckych pracovníkov 331
Oftal s.r.o. - recepcia 440
Oftal s.r.o. - očná klinika, oddelenie 115
Pracovisko denzitometrie 514