Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

Pracoviská

Ambulancia klinickej onkológie

Ordinačné hodiny, prevádzková doba

Pondelok: 07:00 - 14:00
Utorok: 07:00 - 14:00
Streda: 07:00 - 14:00
Štvrtok: 07:00 - 14:00
Piatok: 07:00 - 14:00

Cieľom klinickej onkológie je zaistenie rýchlej a účinnej diagnostiky a vysoko odborného liečenia chorých postihnutých zhubným ochorením.

  1. aktívne vyhľadávanie prednádorových stavov – prekanceróz a včasných štádií zhubných nádorov
  2. komplexná laboratórna a klinická diagnostika
  3. komplexná terapia všetkými užívanými prostriedkami vrátane doliečovania chorých
  4. dispenzárna starostlivosť, posudková činnosť a starostlivosť o onkologicky chronicky chorých pacientov v konečných štádiách ochorenia
  5. zisťovanie a rozbory ochorenia a úmrtnosti na zhubné nádory a analýzy efektívnosti diagnostických a liečebných postupov
  6. vedecké riadenie starostlivosti o chorých so zhubnými nádormi
  7. klinický výskum,ďaľšie vzdelávanie zdravotníckych a iných odborných pracovníkov a zdravotná výchova obyvateľstva v tomto obore

Základom komplexnej starostlivosti je tímová spolupráca všetkých oddelení Nemocnice AGEL Levice s.r.o. a tiež lekárov prvého kontaktu.

Náplňou ambulancie klinickej onkológie je aj spracovávanie onkologických hlásení. Tzv. Tumor register u nás vedie onkoepidemiologická sestra, ktorá dohliada na ich úplnosť a prevádza potrebné analýzy a štatistické prehľady.

Onkologické hlásenia sa spracovávajú aj z okresu Levice

Charakteristika

Protinádorová liečba využíva jednotlivé liečebné modality/ chirurgiu,rádioterapiu a medikamentóznu liečbu / k maximálnej redukcii, poprípade odstráneniu všetkých nádorových buniek.

Úsek ambulantnej chemoterapie, ktorý sa skladá z riediarne cytostatík a podateľne.Na riedení a podávaní chemoterapie sa podieľajú všetci pracovníci ambulancie klinickej onkológie. Chemoterapia sa podáva ambulantne. Poskytujeme priestory pre podávanie chemoterapie onkologickým pacientom aj hospitalizovaným na internom oddelení. Máme k dispozícii 10 miest na podávanie chemoterapie:3 lôžka a 7 miest na sedenie. Tumor register obsahuje zdravotnú dokumentáciu,onkologické hlásenia pre všetkých pacientov so zhubným nádorom z okresu Levice.Na tomto úseku pracujú sestry: Mgr. Anna Hucovciová a Helena Prieberová, ktoré sa tiež podieľajú na podávaní chemoterapie.

Spolupracujeme s Ligou proti rakovine, so svojpomocnými klubmi, ktoré sa nachádzajú v Leviciach, čím pomáhame onkologickým pacientom

Kontakty:

Lekár
036 6379 354
Sestra
036 6379 352
poko@nlv.agel.sk
Nachádza sa v budove nemocnice poliklinika na 5 poschodí, napravo od výťahov

Personál:

Lekár:
Lyudmila Rudenko

Sestra:
Mgr. Anna Hucovciová
Helena Prieberová