Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

Pracoviská

Dom ošetrovateľskej starostlivosti

V dome ošetrovateľskej starostlivosti poskytujeme nepretržitú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť, ošetrovateľskú rehabilitáciu a služby s nimi súvisiace osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti, pričom si nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom a nie je možné ju poskytovať v prirodzenom sociálnom prostredí.

Ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť poskytujeme pacientom/klientom:

 • s imobilizačným syndrómom,
 • s chronickým ochorením,
 • s neurologickým ochorením,
 • po chirurgickom výkone,
 • s obmedzenou hybnosťou po úraze,
 • s narušenou integritou kože,
 • v rekonvalescencii,
 • v rehabilitačnom programe.

Počas programu zabezpečujeme:

 • komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť,
 • ošetrovanie rán, dekubitov,
 • prevenciu vzniku dekubitov,
 • prevenciu komplikácii z imobility,
 • ošetrovateľskú rehabilitáciu, fyzioterapiu, nácvik sebestačnosti, aktivizáciu, mobilizáciu s socializáciu,
 • podávanie liekov, injekcii
 • tlmenie bolesti.

Podľa potreby konzultácia zdravotného stavu a liečebného postupu s príslušným odborným lekárom.

Odborná a poradenská činnosť:
praktický lekár, odborní lekári, rehabilitačný lekár

Strava:
celodenná strava s možnosťou diét podľa individuálnych potrieb.

Iné služby:
práčovňa, donáška novín, na požiadanie možnosť kaderníka

Našim cieľom je
poskytnúť klientom starostlivosť , ktorú potrebujú, v príjemnom rodinnom prostredí (bývanie), stravovanie a zaopatrenie ako aj ďalšej starostlivosti, ktorou je kultúrna činnosť, záujmová, rehabilitačná, poradenská a duchovná.

Navodením rodinnej atmosféry, humánnym prístupom a poskytnutím komplexnej zdravotno-sociálnej starostlivosti pomôžeme občanom nachádzajúcim sa v sociálnej núdzi dosiahnuť vyššiu kvalitu života.

Prostredníctvom vysoko kvalifikovaného personálu chceme prispieť i k riešeniu problému chronicky chorých občanov.

Odbornú ošetrovateľskú starostlivosť v DOS hradí príslušná zdravotná poisťovňa.

Poplatky:

Doplatok na lôžkodeň - s príspevokm ZP 30 EUR
Doplatok na lôzkodeň - samoplatca 40 EUR
Predĺžený pobyt s príspevkom ZP (dosúhlasený) 35 EUR
Predĺžený pobyt bez príspevku ZP (neodsúhlasený) 80 EUR

Informácie podáva námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo
PhDr. Helena Kopsa Dudášová, MHA, MPH. na tel.č. 0901795007, e-mail: helena.dudasova@nlv.agel.sk,

Manažér dennej zmeny Anna Šebová na telefónnom čísle domu ošetrovateľskej starostlivosti, tel. č. 036 6379 411, mobil: 0910 386 055, e-mailová adresa: dos@nlv.agel.sk

Kontakt na sociálnu sestru: PhDr. Eva Pólyová 0902253230 , e-mail: eva.polyova@nlv.agel.sk 

Pre objednávanie kolostomických pomôcok kontaktujte Katarínu Mačuhovú na čísle 0910 667 380.

Postup pri umiestnení pacienta/klienta do Domu ošetrovateľskej starostlivosti:

 • osobne navštíviť naše oddelenie alebo telefonicky kontaktovať dennú sestru, sociálnu pracovníčku, na č.t. 036 6379 411, v čase od 7.00 hod. - do 14.30 hod.
 • dohodnúť dátum prijatia,
 • vyplniť a doniesť žiadosť o umiestnenie, formulár starostlivosti pre blízkeho ošetrovaného klienta, 
 • lekárom (všeobecným, špecialistom) vyplnený indikačný formulár odovzdať dennej sestre.
 • tlačivá na stiahnutie nájdete v ľavom menu

 K prijatiu na oddelenie sú potrebné:

 • preukaz poistenca,
 • zdravotná dokumentácia,
 • veci osobnej potreby,
 • hygienické potreby,
 • zdravotnícke pomôcky pre inkontinentných klientov,
 • ordinované lieky na čo najdlhšie obdobie,
 • iné pre pacienta potrebné zdravotnícke pomôcky.

Lieky a špeciálne zdravotnícke pomôcky osobám, ktorým sa poskytuje starostlivosť sa zabezpečujú v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti.


Čo môžete od nás očakávať?

Odbornú starostlivosťou, sprevádzanou láskou a ústretovosťou sa snažíme uspokojiť potreby chorých, predchádzať alebo minimalizovať zdravotné komplikácie, zabrániť zhoršovaniu kvality života pri zachovaní ľudskej dôstojnosti.

Našou snahou je pacienta aktivizovať, nacvičovať chôdzu, sebestačnosť, kontinenciu. Potrebnú rehabilitáciu zabezpečuje kvalifikovaná fyzioterapeutka.

Návštevy: neobmedzené