Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Oddelenie gynekológie a pôrodníctva

Návštevné hodiny: každý deň od 14:00 do 17:00


Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie poskytuje komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo na úrovni NsP II. typu a jednodňovú zdravotnú starostlivosť v odbore so zameraním na miniinvazívnu gynekológiu. V roku 2019 sme na našom oddelení odviedli 1088 pôrodov. Oddelenie zabezpečuje starostlivosť predovšetkým pacientom z okresu Levice.

Činnosť oddelenia:

Liečba akútnych stavov, chronických ochorení, diferenciálna diagnostika, operačná liečba gynekologických ochorení. V oblasti gynekológie sa oddelenie zameriava na miniinvazívne techniky, kde patrí patrí k popredným pracoviskám na Slovensku v oblasti gynekologickej endoskopie. V oblasti pôrodníctva oddelenie poskytuje komplexnú starostlivosť o tehotné, pôrody a periparatálnu starostlivosť. Počas hospitalizácie sa poskytuje komplexná liečba vrátane rehabilitácie, v prípade potreby je zabezpečená spolupráca so špecializovanými pracoviskami.

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie tvorí lôžková časť, ambulantná čast, pôrodná sála a operačné sály.

Ošetrovacie jednotky

Ošetrovacia jednotka – Nemocničné oddelenie:

Lôžková časť

  • Lôžková časť má 43 lôžok, z ktorých 3 sú vyčlenené ako lôžka intenzívnej starostlivosti, ktoré slúžia pre pacientky po operácii.
  • oddelenie miniinvazívnej gynekológie
  • gynekologická jednotka intenzívnej starostlivosti
  • oddelenie rizikovej tehotnosti
  • oddelenie šestonedelia

Za poplatok sú k dispozícii 4 nadštandardné izby. Súčasťou oddelenia je pôrodná sála s 3 pôrodnými lôžkami a izba čakateliek s 2 lôžkami.

Jednotka intenzívnej starostlivosti — JIS:
Súčasťou oddelenia je aj Jednotka intenzívnej starostlivosti,  táto je súčasťou oddelenia a nachádza sa na -2 poschodí rekonštruovaného pavilónu v rámci samotného oddelenia. Má 3 monitorované lôžka určené pre pooperačné sledovanie pacientiek a ťažké gynekologické stavy vyžadujúce intenzívnu starostlivosť.