Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

Pracoviská

Neurologické oddelenie

Návštevné hodiny: Pondelok - piatok od 14.00 - 17.00. 


Neurologické oddelenie  poskytuje  zdravotnú starostlivosť o neurologicky chorých pacientov z okresu Levice a širšieho okolia. Disponujeme  21 lôžkami,  ďalšie 3 lôžka na neurologickej JIS.  Oddelenie sa zameriava  na  diagnostiku a liečbu pacientov s akútnymi cerebrovaskulárnymi príhodami, vertebrogénnymi ťažkosťami, epilepsiou,  demyelinizačnými ochoreniami, parkinsonskými syndrómami,  demenciou, neurodegeneratívnymi ochoreniami centrálneho nervového systému i bolesťami hlavy.  Akútny manažmet pacienta prebieha cestou ambulancie Urgentného príjmu, neakútne stavy sa objednávajú na hospitalizáciu cestou ambulantného neurológa.

Pri manažmente pacientov spolupracujeme denne s Rádiologickým oddelením (vyšetrenia CT, CTAG,  karotická sonografia) a MR pracoviskom. Neurologické oddelenie disponuje vyšetreniami EEG a EMG.   Rehabilitáciu počas hospitalizácie zabezpečuje Oddelenie  fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.

Ošetrovacie jednotky

Nemocničné oddelenie, tvorí ju 7 izieb (3 lôžkové) s počtom 21 lôžok
Jednotka intenzívnej starostlivosti - JIS, tvoria ju 3 monitorované lôžka.


Odborné ambulancie a pracoviská

Ambulancia neurológie:

Ambulancia neurológie štandardne poskytuje ambulantnú neurologickú starostlivosť. Súčasne zabezpečuje kontroly predtým hospitalizovaných pacientov neurologického oddelenia. Poskytuje konziliárne vyšetrenia mobilným hospitalizovaným pacientom a pacientom z iných ambulancii Nemocnice AGEL Levice s.r.o. (stránka pracoviska)

EMG pracovisko:

Vykonáva špecializované elektromyografické (EMG) vyšetrenia pre hospitalizovaných a ambulantných pacientov na základe odporučania odborného lekára. (stránka pracoviska)

EEG pracovisko:

Vykonáva špecializované elektroencefalografické (EEG) ​vyšetrenia a vyšetrenie evokovaných potencialov pre hospitalizovaných pacientov a ambulantných pacientov na základe odporučania odborného lekára. (stránka pracoviska)