Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Neurologické oddelenie

Návštevné hodiny: 14:00 - 18:00
Návštevy na JIS len po predchádzajúcom súhlase primára oddelenia !


Neurologické oddelenie poskytuje komplexnú špecializovanú liečebno-​preventívnu starostlivosť o pacientov s ochoreniami periferného a centrálneho nervového systému a primárnymi neurologickými ochoreniami, pre pacientov zo spádovej oblasti okresov Levice, Nové Zámky, Zlaté Moravce, Krupina a Žarnovica a všetkým pacientom indikovaným k trombolytickej liečbe cievnej mozgovej príhody. Neurologické oddelenie patrí do systému lôžkových zariadení. Pracovisko sa v preventívnej činnosti venuje liečbe a diagnostike akútnych stavov v neurológii-​cievne mozgové príhody,stavy bezvedomia z neurologických príčin, epilepsia a epileptické syndrómy, bolesti hlavy, demyelinizačné ochorenia, vertebrogénne ochorenia spojené s postihnutím nervových koreňov a ochorenia periferného nervového systému. Prístrojové vybavenie oddelenia umožňuje vykonávať EEG/​elektroencefalografické/​vyšetrenie, EMG/ ​elektromyelografické/​vyšetrenie a vyšetrenie evokovaných potencialov. Počas hospitalizácie sa poskytuje komplexná liečba vrátane rehabilitácie, v prípade potreby je zabezpečená aj spolupráca so špecializovanými vyššími pracoviskami (neurochirurgická klinika a pod.).

Ošetrovacie jednotky

Nemocničné oddelenie, tvorí ju 7 izieb (4 lôžkové) s počtom 28 lôžok + 1
Jednotka intenzívnej starostlivosti - JIS, tvoria ju 3 monitorované lôžka.


Odborné ambulancie a pracoviská

Ambulancia neurológie:

Ambulancia neurológie štandartne poskytuje ambulantnú neurologickú starostlivosť, starostlivosť o akútnych pacientov privezených RZP, RLP a iných akútnych pacientov. Súčasne zabezpečuje kontroly predtým hospitalizovaných pacientov neurologického oddelenia. Poskytuje konziliárne vyšetrenia mobilným hospitalizovaným pacientom a pacientom z iných ambulancii Nemocnice Levice s.r.o. (stránka pracoviska)

EMG pracovisko:

Vykonáva špecializované elektromyografické (EMG) vyšetrenia pre hospitalizovaných a ambulantných pacientov na základe odporučania odborného lekára. (stránka pracoviska)

EEG pracovisko:

Vykonáva špecializované elektroencefalografické (EEG) ​vyšetrenia a vyšetrenie evokovaných potencialov pre hospitalizovaných pacientov a ambulantných pacientov na základe odporučania odborného lekára. (stránka pracoviska)