Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

Pracoviská

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Návštevné hodiny: 14:00 - 18:00


Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny  je interdisciplinárnym odborom zdravotnej starostlivosti, ktorý je najvyššou formou špecializovanej zdravotnej starostlivosti.  Pri poskytovaní anestetickej starostlivosti a pri aplikácii princípov intenzívnej medicíny spolupracuje s operačnými i neoperačnými odbormi zdravotnej starostlivosti.

Starostlivosť o pacientov v kritickom stave na lôžkovej časti OAIM sa zabezpečuje trvalou prítomnosťou lekára so špecializáciou v odbore anestéziológia a intenzívna medicína a zmenovou prevádzkou sestier s ukončenou špecializáciou v odbore. Oddelenie disponuje 5-timi resuscitačnými lôžkami, ktoré sú vybavené technicky podľa najnovších požiadaviek MZ: ventilátory, monitoring, odsávačky, centrálny prívod plynov.

Prevádzka oddelenia je nepretržitá.

OAIM sa v našej nemocnici člení:

Úsek anestetický:
Zabezpečuje najmä bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov operačnej a neoperačnej povahy. V súčasnej dobe OAIM uskutočňuje široké spektrum celkových i regionálnych anestéziologických techník. Do kompetencie  patrí aj riešenie akútnej bolesti v bezprostrednom pooperačnom období /acute pain service/

Úsek resuscitačný:
Zabezpečuje 24 hodinovú službu lekára a sestry špecializovanú na oživovanie pacientov

Úsek intenzívnej medicíny:
Zabezpečuje starostlivosť o kriticky chorých pacientov, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánových systémov. Poskytuje sa na lôžkovej časti oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny.

Anestéziologická ambulancia
V rámci oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny funguje tzv.  anestéziologická ambulancia. Táto zabezpečuje pred anestéziologické vyšetrenia, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov a konziliárne služby v rámci predoperačnej prípravy pacientov.