Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

Pracoviská

Oddelenie dlhodobo chorých

Návštevné hodiny: 14:00 - 18:00


Oddelenie dlhodobo chorých poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom, ktorých stav nevyžaduje technicky náročné diagnostické a terapeutické postupy a ktorým je potrebné zaistiť dlhodobú liečbu s každodennou lekárskou vizitou, ošetrovateľskú starostlivosť, rehabiltáciu a nácvik bežných denných činností.

Na oddelenie sa prijímajú pacienti s chronickými ochoreniami bez rozdielu veku u ktorých možno vplyvom ďaľšej liečby dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu. 

Na oddelení dlhodobo chorých sú príjmy plánované po predchádzajúcom dohovore s primárom oddelenia alebo ním povereným lekárom. Pacientov prijímame na základe odporučenia praktického lekára, odborného lekára a ako preklady z iných lôžkových oddelení.

Na oddelení pracujú pod vedením primára kvalifikovaní lekári, erudované sestry, zdravotnícky asistenti a sanitári ktorí spolupracujú s fyzioterapeutmi oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.Oddelenie má nepretržitú prevádzku a lekársku starostlivosť mimo pravidelného pracovného časuzabezpečuje služnukonajúci lekár oddelenia vnútorného lekárstva.

Pri riešení sociálnych problémov pacientov oddelenie úzko spolupracuje s rodinnými príslušníkmi, s kompetentnými zástupcami miest a obcí ako aj so sociálnou sestrou nemocnice.

Na oddlelení dlhodobo chorých je možný pobyt v ústavnej starostlivosti aj na vlastnú žiadosť (bez odporúčania lekára) a to za účelom poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti. Súčasťou tejto hospitalizáce je i rehabilitácia a nácvik denných činností. Takúto starostlivosť vykonávajú sestry a pomocní zdravotnícki pracovníci. Tento pobyt je však spoplatnený (viď. CENNÍK platených zdravotných výkonov a služieb ZZ: Nemocnica AGEL Levice s.r.o.).