Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Ortopedické oddelenie

Návštevné hodiny: 14:00 - 17:00


Ortopedické oddelenie ako nadstavbový odbor chirurgických disciplín poskytuje komplexnú špecializovanú starostlivosť pre ochorenia pohyhového aparátu a poúrazové stavy po stránke diagnostickej, terapeutickej i preventívnej a odbornú starostlivosť pre stavy s poruchou zdravia ortopedického resp. poúrazovéhocharakteru. Ortopedické oddelenie poskytuje starostlivosť pacientom všetkých vekových skupín. Ortopedické oddelenie poskytuje pacientom možnosť využitia 2 nadštandarných izieb ktoré sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka. Na ortopedickom oddelení sa realizujú operačné zákroky napr. totálne endoprotézy kĺbov dolných končatín. Na operačných sálach sa realizujú aj osobitne hradené výkony a výkony v jednodňovej chirurgii v odbore ortopédia. Zoznam výkonov najdete v časti jednodňová zdravotná starostlivosť v odbore ortopédia.

 Ortopédia je základný medicínsky odbor spolupracujúci s ďalšími medicínskymi odbormi, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, posudzovaním a výskumom ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva všetkých vekových kategórií. Okrem možností konzervatívnej liečby, najmä medikamentóznej a rehabilitačnej využíva aj operačné liečebné postupy, ktoré sú v odbore ortopédia dominantné. V dnešnej uponáhľanej dobe a nesprávnej životospráve, všeobecne málo pohybujúcej sa populácie s dlhodobým vysedávaním za počítačom sa výskyt ochorení pohybového aparátu nielen zvyšuje, ale i presúva na mladšie vekové kategórie.

Ošetrovacie jednotky

Ošetrovacia jednotka – Nemocničné oddelenie:
Ortopedické oddelenie je umiestnené na 3 poschodí lôžkového pavilónu. Je to ošetrovacia jednotka so 6 lôžkami. Návštevné hodiny na oddelení sú každý deň od 14:00 hod do 17:00 hod.

Súčasťou ortopedického oddelenia sú aj 2 aseptické operačné sály za účelom operatívy. Operuje sa každý deň podľa operačného programu.