Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

Pracoviská

Oddelenie vnútorneho lekárstva

Návštevné hodiny:

  • Utorok: 15:00 – 17:00
  • Štvrtok: 15:00 – 17:00
  • Nedeľa: 15:00 – 17:00

Informácie o zdravotnom stave pacienta sa podávajú osobne počas pracovných dní od 14:00 do 15:00 hod.


Poskytuje poskytuje liečebno – preventívnu starostlivosť pre pacientov s vnútornými chorobami. Taktiež poskytuje konziliárne vyšetrenia pre hospitalizovaných pacientov iných lôžkových oddelení. Všetky ošetrovacie jednotky poskytujú všestrannú a vysoko odbornú starostlivosť pre občanov levického regiónu v zmysle koncepcie vnútorného lekárstva.

Oddelenie vnútorného lekárstva lieči pacientov s ochoreniami srdcovo – cievneho systému, tráviaceho systému, s nefrologickými, endokrinologickými a reumatickými ochoreniami, ako aj s poruchami látkovej výmeny. No v mnohých prípadoch podľa potreby a závažnosti zdravotného stavu pacienta hospitalizujeme aj pacientov s ochoreniami dýchacích ciest, s poruchami krvotvorby a s nádorovými ochoreniami. V prípade potreby je zabezpečená aj spolupráca so špecializovanými pracoviskami na rôznych interných a srdcovo cievnych klinikách na Slovensku.


Vnútorné (interné) lekárstvo

je základný medicínsky klinický odbor multidisciplinárnej povahy. Vnútorné lekárstvo zovšeobecňuje poznatky ostatných odborov klinickej medicíny a má koordinujúcu a integrujúcu funkciu najmä pri poskytovaní preventívnej a liečebnej starostlivosti.

Jeho náplňou je prevencia, diagnostika, liečba, rehabilitácia, prognostická stratifikácia, posudková činnosť, vedeckovýskumná činnosť a sústavné vzdelávanie sa v oblasti chorôb vnútorných orgánov.

Interné vyšetrenie

je súbor lekárskych výkonov vykonávaných na určenie diagnózy ochorenia. Základné vyšetrovacie metódy tvorí nahmatanie a pohľad vyšetrujúceho, ktoré doplní poklepaním a počúvaním vyšetrovaného. Na základe výsledkov sa lekár rozhodne pre nasledujúcu liečbu vyšetrovaného. Interné vyšetrenie komplexne zhodnotí stav organizmu vyšetrovaného a charakter prípadného zdravotného postihnutia všetkých vnútorných systémov. Interný nález môžu podporiť vhodne zvolené zobrazovacie vyšetrovacie metódy. Všetky zhromaždené údaje pomáhajú pri určení diagnózy a pri rozhodovaní o ďalšom liečebnom postupe.


Ošetrovacie jednotky

Ošetrovacia jednotka – Nemocničné oddelenie:
Tvorí ju 24 izieb s počtom 62 lôžok