Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

Pracoviská

Hematológia a transfuziológia

Hematologicko-transfuziologické oddelenie sa organizačne člení na hematologickú zložku a transfuziologickú zložku.

Hematologické labolatórium

Hematologické labolatórium vykonáva rutinné aj špeciálne hematologické a transfúziologické laboratórne vyšetrenia:

 • hematologické ( krvný obraz, diferencovanie náterov, retikulocyty, hodnotenie náterov periférnej krvi)
 • hemostazeologické ( PT, APTT, fibrinogén, D-Dimér, ATIII, TT, faktor V, faktor VII,  faktor VIII)
 • Imunohematologické vyšetrenia ( krvná skupina AB0, skupinový systém Rh, Kell, krížne skúšky, screening protilátok u pacientov a gravidných, NAT, PAT)
 • rozpočet leukocytov, morfológia leukocytov, erytrocytov a trombocytov, doba krvácania, vyšetrenie trombocytov z prsta, LE fenomén + hodnotenie náteru)
 • iné vyšetrenia podľa aktuálnej potreby
 • pred- a potransfúzne vyšetrenia

Kvalitu práce deklarujeme certifikátmi získanými v medzinárodnej kontrole kvality SEKK Pardubice, Riqas  Veľká Británia.


Hematologická ambulancia

Súčasťou hematologicko-transfúzne oddelenia je aj ambulancia hematológie a transfuziológie, ktorá zabezpečuje špecializovanú a komplexnú  starostlivosť o chorých s chorobami krvi a krvotvorných orgánov a lymfatického systému:

 • diagnostiku a liečbu málokrvnosti
 • vykonávanie odberov krvi a liečebných hemaferéz
 • diagnostiku a liečbu ochorení bielych krviniek, trombocytového systému
 • diagnostiku a liečbu  onkohematologických ochorení vrátane leukémií, myelo- a lymfoproliferatívnych ochorení
 • diagnostiku a liečbu krvácavých a trombofilných stavov
 • hemoterapiu a chemoterapiu ambulantne
 • dispenzarizáciu vybraných skupín hematologických ochorení
 • konzultácie a zabezpečenie liečby pacientov na vyššie špecializovaných pracoviskách
 • vykonanie punkcie kostnej drene, trepanobiopsie
 • konziliárnu činnosť pre lôžkovú časť nemocnice a ostatné ambulancie

Upozornenie pre pacientov:

 • na odber krvi je potrebné prísť nalačno a pred odberom vypiť dostatočné množstvo tekutín ( voda, čaj).
 • na vyšetrenie v hematologickej ambulancii je potrebné doporučenie od všeobecného lekára.

Pacient sa musí objednať na vyšetrenie telefonicky alebo osobne.


Hematologicko-transfúziologické oddelenie

Hematologisko-transfúziologické oddelenie sa člení na úseky so špecifickou činnosťou:

Krvná banka
má zodpovednosť za dostupnosť a skladovanie krvných prípravkov, komplexnú dokumentáciu

Úsek darcov a odberov krvi

 • zabezpečuje nábor darcov krvi a krvných zložiek v spolupráci so Slovenským červeným krížom
 • vyšetrovanie darcov krvi a krvných zložiek
 • starostlivosť o darcov
 • vytvorenie a vedenie registra darcov krvi a osôb vyradených z možnosti darovať krv
 • vykonávanie bežných odberov krvi
 • vykonávanie odberov krvi pre autológne transfúzie
 • budovanie a spravovanie registra darcov a registra osôb vyradených z možnosti darovať krv

Predodberové vyšetrenie krvi u bezpríspevkových darcov krvi
krvný obraz, overenie krvnej skupiny.

Úsek kontroly kvality
zodpovedá za aplikáciu systémov kvality Kvalitu práce deklarujeme certifikátmi získanými v medzinárodnej kontrole kvality SEKK Pardubice a Riqas  Veľká Británia.


Informácie pre dobrovoľných darcov krvi:

Odber krvi od darcov krvi sa uskutočňuje každý utorok  v čase: 7:00 – 11:00 hod.
Na odber sa darca prihlási telefonicky počas pracovných dní v čase od 07:00 do 15:00 hod. na t.č.
036/6 312 804 alebo 036/6 379 496.

Darca pred odberom krvi vyplní dotazník pre darcov krvi, chceck list, pripraví si legitimáciu darcu krvi, kartičku poistenca, občiansky preukaz.
Po registrácii sa odoberie vzorka krvi na vyšetrenie a darca čaká na lekárske vyšetrenie.
Po vyšetrení lekárom pôjde darca do odberového boxu, kde sa odoberie krv do odberového vaku.
Po odbere krvi sa  darcovi  poskytne občerstvenie.

Doporučujeme darcom krvi pred odberom si dať ľahké raňajky ,napr. nejaké nemastné pečivo, čaj, kávu, ovocné šťavy, minerálku, cerealie, müsli, detské piškóty, atď.
Nekonzumovať mlieko a mliečne výrobky ,ani mastné jedlá.  Deň pred odberom prijímať veľa tekutín. Na darovanie krvy je potrebné prekrytie dýchacích ciest. 

Odberový deň: každý utorok v čase od 7:00 hod. do 11:00 hod.