Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Oddelenie centrálnej sterilizácie

Oddelenie centrálnej sterilizácie - realizuje svoju odbornú činnosť v oblasti predsterilizačných úkonov a samotnej sterilizácie zdravotníckeho materiálu v komplexe spoločných vyšetrovaných a liečebných zložiek zdravotníckeho zariadenia. Centrálnou sterilizáciou sme dosiahli vysokú kvalitu a úroveň sterilizácie a inej dekontaminácie v záujme prevencie, vzniku a šírenia nozokomiálnych nákaz. Oddelenie zabezpečuje dekontamináciu a sterilizáciu zdravotníckych pomôcok pre ich ďalšie využitie. Vykonáva parnú a formaldehydovú sterilizáciu,ktorá je vhodná pre termolabilné zdravotnícke pomôcky. Zásobovanie sterilným materiálom zabezpečujeme pre operačné sály, všetky oddelenia a ambulancie nemocnice.

Svoje služby ponúkame aj neštátnnym zdravotníckym zariadeniam, podľa vopred dohodnutých podmienok a platného cenníka zverejneného na internetovej stránke nemocnice.