Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Oddelenie klinickej biochémie

Výsledky pre externých lekárov


Oddelenie klinickej biochémie je súčasťou pracovísk SVaLZ Nemocnice Levice s.r.o.

Ako samostatný medicínsky odbor interdisciplinárneho charakteru vychádza z poznatkov biochemických pochodov v organizme človeka a patobiochémie ochorení. Biochemickými analýzami a interpretáciou ich výsledkov sa odbor podieľa na diagnostike, liečbe, monitorovaní liečby a stanovení prognózy ochorení. Zúčastňuje sa na preventívnom vyšetrovaní obyvateľstva.

Oddelenie klinickej biochémie ponúka širokú paletu biochemických vyšetrení vo vzorkách biologického materiálu: krv, moč, likvor, stolica, pot, žalúdočný obsah. Pracovisko je vybavené modernými analytickými prístrojmi, používa certifikované diagnostiká, analýzy vykonáva vysoko erudovaný zdravotnícky personál. Okrem základných biochemických vyšetrení pracovisko ponúka aj mnoho ďalších špeciálnych parametrov a tiež toxikologickú analýzu liekov a drog tenkovrstvovou chromatografiou.

Kvalitu práce deklarujeme certifikátmi získanými v medzinárodných systémoch externej kontroly kvality RIQAS, Veľká Británia a SEKK, ČR.

Spracúvame biologický materiál od pacientov lôžkovej a ambulantnej zložky nemocnice, pacientov ambulancií lekárov polikliniky. Zabezpečujeme zvoz biologického materiálu z ambulancií spádovej oblasti Levice. Špeciálne vyšetrenia vykonávame pre ambulancie spádovej oblasti Šahy a Želiezovce. Vykonávame vyšetrenia aj pre potreby veterinárnych lekárov. Spolupracujúcim lekárom poskytujeme odberové skúmavky.

Výsledky rutinných vyšetrení sú k dispozícii v deň doručenia vzorky do laboratória, takmer všetky ďalšie nasledujúci pracovný deň.

Súrne vzorky sú analyzované prednostne, výsledky sú k dispozícii spravidla do 1 hodiny od dodania vzorky do laboratória.