Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

Pracoviská

Klinická biochémia

Výsledky pre externých lekárov


Oddelenie klinickej biochémie je súčasťou pracovísk SVaLZ Nemocnice AGEL Levice s.r.o.

Ako samostatný medicínsky odbor interdisciplinárneho charakteru vychádza z poznatkov biochemických pochodov v organizme človeka a patobiochémie ochorení. Biochemickými analýzami a interpretáciou ich výsledkov sa odbor podieľa na diagnostike, liečbe, monitorovaní liečby a stanovení prognózy ochorení. Zúčastňuje sa na preventívnom vyšetrovaní obyvateľstva.

Oddelenie klinickej biochémie ponúka širokú paletu biochemických vyšetrení vo vzorkách biologického materiálu: krv, moč, likvor, stolica, pot, žalúdočný obsah. Pracovisko je vybavené modernými analytickými prístrojmi, používa certifikované diagnostiká, analýzy vykonáva vysoko erudovaný zdravotnícky personál. Okrem základných biochemických vyšetrení pracovisko ponúka aj mnoho ďalších špeciálnych parametrov (hormóny, tumorové markery, vitamíny,...) a tiež toxikologickú analýzu liekov a drog tenkovrstvovou chromatografiou.

Laboratórium je súčasťou skupiny laboratórií AGELLAB. Vyšetrenia, ktoré sa nevykonávajú priamo na OKB Levice, sa realizujú v centrálnom laboratóriu vo Zvolene.

Kvalitu práce deklarujeme certifikátmi získanými v medzinárodných systémoch externej kontroly kvality RIQAS, Veľká Británia a SEKK, ČR. Spracúvame biologický materiál od pacientov lôžkovej a ambulantnej zložky nemocnice, pacientov ambulancií lekárov polikliniky. Zabezpečujeme zvoz biologického materiálu z ambulancií spádovej oblasti Levice. Niektoré vyšetrenia vykonávame pre ambulancie spádovej oblasti Šahy a Želiezovce. Vykonávame vyšetrenia aj pre potreby veterinárnych lekárov.

Spolupracujúcim lekárom poskytujeme odberové skúmavky, na požiadanie papierovú formu žiadaniek, možnosť vkladať a tlačiť žiadanky na vyšetrenie a sledovať výsledky laboratórnych vyšetrení prostredníctvom portálu weblims, možnosť prenosu výsledkov vyšetrení priamo do ambulantného informačného systému.

Výsledky rutinných vyšetrení sú k dispozícii v deň doručenia vzorky do laboratória, takmer všetky ďalšie nasledujúci pracovný deň. Súrne vzorky sú analyzované prednostne, výsledky sú k dispozícii spravidla do 1 hodiny od dodania vzorky do laboratória. Oddelenie klinickej biochémie má nepretržitú prevádzku 24 hodín denne.

Pracovný čas v dennej prevádzke je od 7,00 h do 15,00 h.
V ostatnom čase je zabezpečená zmenná prevádzka.
OKB je umiestnené na 2.poschodí v budove širšie komplementy, ktorá sa nachádza za budovou polikliniky.