Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

Pracoviská

Rádiológia

Rádiologické oddelenie poskytuje širokú škálu vyšetrení potrebných pre stanovenie diagnózy alebo pre kontrolu liečebného procesu.

Rádiologické oddelenie je umiestnené na prízemí pavilónu B.

Pracovisko počítačovej tomografie ( CT ) a USG pracovisko zamerané na vyšetrenia brucha, malej panvy, krku a mäkkých častí je umiestnené na prízemí ( = v suteréne ) tej istej budovy. Bezbariérový prístup je možný cez malé parkovisko bočným vchodom polikliniky a cez vchod z dvora.

Vyšetrenia na rádiologickom oddelení sa pre ambulantných pacientov realizujú na základe žiadanky od odosielajúceho lekára, na ktorej má byť uvedené meno, priezvisko, rodné číslo, diagnóza, kód diagnózy a ďalšie dôležité údaje o zdravotnom stave, s čitateľným podpisom a pečiatkou.

Pacientov na niektorých pracoviskách objednávame na konkrétny termín, je však nutné si uvedomiť, že v prípade potreby musíme uprednostniť závažné akútne stavy, polytraumy. V takýchto prípadoch Vás prosíme o pochopenie a trpezlivosť, prípadne Vám môžeme ponúknuť náhradný najbližší voľný termín.


Skiagrafické pracoviská  (RAD  - pracovisko č. 1A, 1.B)     Prízemie pavilón B

Pred príchodom na vyšetrenie je nutné sa zaevidovať na recepcii RAD oddelenia. 

 

Ultrazvuková diagnostika (USG  - pracovisko č. 2)     Prízemie pavilón B

Na tomto ultrazvukovom pracovisku sa realizujú predovšetkým vyšetrenia v oblasti dutiny brušnej, panvy, povrchových štruktúr krku a svalov, duplexné USG vyšetrenia ciev.

V spolupráci s klinikmi asistujeme pri liečebných výkonoch pod USG kontrolou.

Na vyšetrenia  je nutné sa  objednať na tel. č. 036/6379 663, 036/6379 360, 036/6379 362 - s výnimkou urgentných prípadov.


Ultrazvuková diagnostika (USG  - pracovisko č. 3)     Prízemie pavilón B

Na tomto ultrazvukovom pracovisku sa realizujú vyšetrenia  prsníkov .

Na USG vyšetrenie nie je nutné sa zaregistrovať na evidencii RAD oddelenia.

USG vyšetrenie prsníkov je vhodné najmä pre ženy mladšie ako 40 rokov, tehotné ženy. Slúži na bližšiu špecifikáciu hmatných lézií v prsníku, dodiferencovanie ložísk zistených pri MMG vyšetrení, pri podozrení na ruptúru implantátu. 

Pri diagnostike ochorení prsníkov sa vykonávajú - ak je potrebné - tenkoihlové punkcie na odber materiálu na cytologické vyšetrenie, aspirácia obsahu cýst a core-cut biopsie na histologické vyšetrenia pod USG kontrolou.

Na ultrazvukové vyšetrenia prsníkov  je nutné sa objednať na tel. č. 036/6379 663, 036/6379 360, 036/6379 362.


Mamografická diagnostika (MMG)     Prízemie pavilón B

Mamografická diagnostika je zameraná na preventívne a diagnostické vyšetrenia prsníkov.

MMG vyšetrenie by mali absolvovať ženy vo veku 40 – 69 rokov, každé 2 roky.

Vyšetrenia sa pre ambulantných pacientov realizujú na základe žiadanky od gynekológa, príp. onkológa, mamológa, na ktorej má byť uvedené meno, priezvisko, rodné číslo, diagnóza, kód diagnózy a ďalšie dôležité údaje o zdravotnom stave, s čitateľným podpisom a pečiatkou.

Pacientky so zvýšeným rizikom rakoviny prsníka môžu byť odosielané na MMG aj pred 40. rokom veku – na základe indikácie ošetrujúceho lekára.

Na vyšetrenie je nutné sa zaregistrovať na evidencii RAD oddelenia na  prízemí.

Gravidné pacientky absolvujú MMG vyšetrenie len pri naliehavom podozrení na zhubné ochorenie prsníkov.

Ak trpí žena bolestivosťou prsníkov viazanou na menštruačný cyklus, vyšetrenie je ideálne naplánovať do prvej polovice menštruačného cyklu.

V deň vyšetrenia sa odporúča nepoužívať dezodoranty ani iné kozmetické prípravky na oblasť prsníkov a podpazušia, lebo môžu ovplyvniť vyhodnocovanie.

Ak Vám predtým mamografiu urobili na inom pracovisku, mamografické snímky si môžete vyžiadať a priniesť so sebou, aby sa nálezy mohli porovnať a nemuselo sa znova posudzovať, čo sa už diagnostikovalo alebo liečilo.

Výsledok zasielame odosielajúcemu lekárovi do týždňa po rutinnom odčítaní dvomi lekármi.

Na mamografické vyšetrenia je nutné sa objednať na tel. č. 036/ 6379 663, 036/6379 360, 036/6379 362.


Počítačová tomografia (CT)     Prízemie pavilón B

Na modernom CT pracovisku sa vyšetrujú dospelí aj detskí pacienti, v prípade potreby aj v anestéze. Okrem diagnostiky ochorení mozgu, krku, PND, vnútorného ucha, chrbtice, hrudníka, pľúc, brucha, malej panvy, tenkého a hrubého čreva, muskuloskeletálneho systému sa realizuje aj angiografické vyšetrenia a periradikulárna  terapia (PRT).

Vyšetrenia  pre ambulantných pacientov sa realizujú na základe žiadanky od lekára - špecialistu, na ktorej má byť uvedené meno, priezvisko, rodné číslo, diagnóza, kód diagnózy a ďalšie dôležité údaje o zdravotnom stave, s čitateľným podpisom a pečiatkou.

Pacientov objednávame na konkrétny termín, je však nutné si uvedomiť, že v prípade potreby musíme uprednostniť závažné akútne stavy, polytraumy. V takýchto prípadoch Vás prosíme o pochopenie a trpezlivosť, prípadne Vám môžeme ponúknuť náhradný najbližší voľný termín.

Na CT vyšetrenia je nutné sa  objednať na tel. č. 036/6379 663, 036/6379 360, 036/6379 362.  


Rádiologické oddelenie je umiestnené na prízemí budovy v priestoroch nového urgentného príjmu v pavilóne B.

Vyšetrenia na rádiologickom oddelení sa pre ambulantných pacientov realizujú na základe žiadanky od odosielajúceho lekára, na ktorej má byť uvedené meno, priezvisko, rodné číslo, diagnóza, kód diagnózy a ďalšie dôležité údaje o zdravotnom stave, s čitateľným podpisom a pečiatkou.

Pacientov na niektorých pracoviskách objednávame na konkrétny termín, je však nutné si uvedomiť, že v prípade potreby musíme uprednostniť závažné akútne stavy, polytraumy. V takýchto prípadoch Vás prosíme o pochopenie a trpezlivosť, prípadne Vám môžeme ponúknuť náhradný najbližší voľný termín.