Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Rádiologické oddelenie

Rádiologické oddelenie poskytuje širokú škálu vyšetrení potrebných pre stanovenie diagnózy alebo pre kontrolu liečebného procesu.

Rádiologické oddelenie je umiestnené na +1. poschodí budovy Spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek za poliklinikou (komplement).

Pracovisko počítačovej tomografie ( CT ) a USG pracovisko zamerané na vyšetrenia brucha, malej panvy, krku a mäkkých častí je umiestnené na -1. poschodí ( = v suteréne ) tej istej budovy. Bezbariérový prístup je možný cez malé parkovisko bočným vchodom polikliniky a cez vchod z dvora.

Vyšetrenia na rádiologickom oddelení sa pre ambulantných pacientov realizujú na základe žiadanky od odosielajúceho lekára, na ktorej má byť uvedené meno, priezvisko, rodné číslo, diagnóza, kód diagnózy a ďalšie dôležité údaje o zdravotnom stave, s čitateľným podpisom a pečiatkou.

Pacientov na niektorých pracoviskách objednávame na konkrétny termín, je však nutné si uvedomiť, že v prípade potreby musíme uprednostniť závažné akútne stavy, polytraumy. V takýchto prípadoch Vás prosíme o pochopenie a trpezlivosť, prípadne Vám môžeme ponúknuť náhradný najbližší voľný termín.

 

Pracoviská Rádiologického oddelenia:

 

Základná skiagrafická diagnostika (RTG): + 1. poschodie

Z konvenčnej rádiodiagnostiky sa vykonávajú skiagrafie pľúc, lebky, PND, chrbtice, skeletu, brucha. Na vyšetrenia sa neobjednáva, na vyšetrenie môžete prísť počas pracovnej doby. 

Je nutné sa zaregistrovať na evidencii RAD oddelenia na +1. poschodí.

Popisy týchto vyšetrení vydávame na počkanie.

Prevádzka:

Pracovná doba:                                Po-Pi: 7:00 – 14:12

Ústavná pohotovostná služba:       Po-Pi: 14:12 – 7:00

Sobota – nedeľa - sviatky:               24 hodinová pohotovosť

 

Ultrazvuková diagnostika (USG) - pracovisko č. 1 na  -1. poschodí:

Na tomto ultrazvukovom pracovisku sa realizujú predovšetkým vyšetrenia v oblasti dutiny brušnej, panvy, povrchových štruktúr krku a svalov, duplexné USG vyšetrenia ciev.

V spolupráci s klinikmi asistujeme pri liečebných výkonoch pod USG kontrolou.

Na vyšetrenia  je nutné sa  objednať na tel. č. 036/6379 408 - s výnimkou urgentných prípadov.

 

Ultrazvuková diagnostika (USG ) - pracovisko č. 2 na  +1. poschodí:

Na tomto ultrazvukovom pracovisku sa realizujú vyšetrenia  prsníkov a preventívne vyšetrenia bedrových kĺbov dojčiat v 3. týždni po narodení a následné kontroly podľa odporúčania lekára.

Na USG vyšetrenie nie je nutné sa zaregistrovať na evidencii RAD oddelenia.

USG vyšetrenie prsníkov je vhodné najmä pre ženy mladšie ako 40 rokov, tehotné ženy. Slúži na bližšiu špecifikáciu hmatných lézií v prsníku, dodiferencovanie ložísk zistených pri MMG vyšetrení, pri podozrení na ruptúru implantátu. 

Pri diagnostike ochorení prsníkov sa vykonávajú - ak je potrebné - tenkoihlové punkcie na odber materiálu na cytologické vyšetrenie, aspirácia obsahu cýst a core-cut biopsie na histologické vyšetrenia pod USG kontrolou.

Na ultrazvukové vyšetrenia prsníkov a bedrových kĺbov dojčiat je nutné sa objednať na tel. č. 036/6379 437.

 

Mamografická diagnostika (MMG):  +1. poschodie

Mamografická diagnostika je zameraná na preventívne a diagnostické vyšetrenia prsníkov.

MMG vyšetrenie by mali absolvovať ženy vo veku 40 – 69 rokov, každé 2 roky.

Vyšetrenia sa pre ambulantných pacientov realizujú na základe žiadanky od gynekológa, príp. onkológa, mamológa, na ktorej má byť uvedené meno, priezvisko, rodné číslo, diagnóza, kód diagnózy a ďalšie dôležité údaje o zdravotnom stave, s čitateľným podpisom a pečiatkou.

Pacientky so zvýšeným rizikom rakoviny prsníka môžu byť odosielané na MMG aj pred 40. rokom veku – na základe indikácie ošetrujúceho lekára.

Na vyšetrenie je nutné sa zaregistrovať na evidencii RAD oddelenia na 1. poschodí.

Gravidné pacientky absolvujú MMG vyšetrenie len pri naliehavom podozrení na zhubné ochorenie prsníkov.

Ak trpí žena bolestivosťou prsníkov viazanou na menštruačný cyklus, vyšetrenie je ideálne naplánovať do prvej polovice menštruačného cyklu.

V deň vyšetrenia sa odporúča nepoužívať dezodoranty ani iné kozmetické prípravky na oblasť prsníkov a podpazušia, lebo môžu ovplyvniť vyhodnocovanie.

Ak Vám predtým mamografiu urobili na inom pracovisku, mamografické snímky si môžete vyžiadať a priniesť so sebou, aby sa nálezy mohli porovnať a nemuselo sa znova posudzovať, čo sa už diagnostikovalo alebo liečilo.

Výsledok zasielame odosielajúcemu lekárovi do týždňa po rutinnom odčítaní dvomi lekármi.

Na mamografické vyšetrenia je nutné sa objednať na tel. č. 036/ 6379 437.

 

Počítačová tomografia (CT): - 1. poschodie

Na modernom CT pracovisku sa vyšetrujú dospelí aj detskí pacienti, v prípade potreby aj v anestéze. Okrem diagnostiky ochorení mozgu, krku, PND, vnútorného ucha, chrbtice, hrudníka, pľúc, brucha, malej panvy, tenkého a hrubého čreva, muskuloskeletálneho systému sa realizujú aj angiografické vyšetrenia.

Vyšetrenia  pre ambulantných pacientov sa realizujú na základe žiadanky od lekára - špecialistu, na ktorej má byť uvedené meno, priezvisko, rodné číslo, diagnóza, kód diagnózy a ďalšie dôležité údaje o zdravotnom stave, s čitateľným podpisom a pečiatkou.

Pacientov objednávame na konkrétny termín, je však nutné si uvedomiť, že v prípade potreby musíme uprednostniť závažné akútne stavy, polytraumy. V takýchto prípadoch Vás prosíme o pochopenie a trpezlivosť, prípadne Vám môžeme ponúknuť náhradný najbližší voľný termín.

Na CT vyšetrenia je nutné sa  objednať na tel. č. 036/6379 664 - s výnimkou urgentných prípadov.

 

PRÍPRAVA  PACIENTA  NA  CT  VYŠETRENIE

CT vyšetrenie: KRK, MOZOG, CHRBTICA, PĽÚCA, MEDIASTíNUM, CTA PĽÚCNICE, CT ANGIO

5 hodín pred vyšetrením nejesť, piť sa môže .

 

CT vyšetrenie: ABDOMEN, MALÁ PANVA, RETROPERITONEUM

24 hodinová príprava : 20 ml kontrastnej látky do 2 l vody

                                     24 hod. pred vyšetrením popíjať ½roztoku,

                                     12 hod. pred vyšetrením popíjať druhú ½ roztoku,

5 hodín pred vyšetrením nič nejesť, piť sa môže. Pacient sa dostaví na vyšetrenie 20 minút pred termínom.

 

CT vyšetrenie: HEPAR, ŽLČNÍK, PANKREAS, SLEZINA, ŽALÚDOK, OBLIČKY, NADOBLIČKY

5 hodín pred vyšetrením nič nejesť, piť sa môže. Pacient sa dostaví na vyšetrenie 20 minút pred termínom.

 

Pokyny po vyšetrení:

 • Pite väčšie množstvo tekutín, aby sa kontrastná látka dostala čo najrýchlejšie z tela von.
 • Vo výnimočných prípadoch sa môžu do 24 hodín a neskôr objaviť prejavy alergie po podaní kontrastnej látky, najčastejšie svrbenie alebo vyrážka. O takejto reakcii informujte svojho odosielajúceho lekára. Mierne alergické reakcie nevyžadujú terapiu. Ak sa však príznaky budú zhoršovať, kontaktujte svojho lekára.
 • V prípade menšieho úniku kontrastnej látky mimo žilu je potrebné prikladať si na postihnuté miesto 3x denne na 15 až 60 minút studené obklady.

 

Špeciálne upozorniť lekára pred CT vyšetrením by ste mali, ak ste pacient:

 • s alergickou reakciou na jód
 • s astmou
 • s poškodenou funkciou obličiek
 • dehydratovaní pacienti
 • tehotné ženy a dojčiace matky
 • pacienti s podozrením na hormonálne aktívny nádor nadobličky - feochromocytóm
 • pacienti so zvýšenou činnosťou štítnej žľazy
 • pacienti užívajúci perorálne lieky na cukrovku, ktoré obsahujú metformin
 • pacienti liečení rádiojódom nesmú dostať kontrastnú látku, pretože obsahuje jód a blokuje liečbu rádiojódom