Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

Pracoviská

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Popis činnosti , ktoré oddelenie zabezpečuje:

Fyziatricko- rehabilitačné oddelenie  /FRO/ poskytuje komplexnú ambulantnú rehabilitačnú liečbu pacientom s ochoreniami  pohybového systému, nervového systému, pacientom po úrazoch a operáciách pohybového aparátu: neurochirurgických, ortopedických, traumatologických, poskytuje liečbu detským pacientom s poruchou vývinu pohybových funkcií a poruchou svalového tonusu , liečebný telocvik  skolióz, stavy po úrazoch a operáciách pohybového aparátu u detí.

FRO zabezpečuje  rehabilitáciu pacientov na lôžkových oddeleniach nemocnice  na základe doporučenia ošetrujúceho lekára príslušného oddelenia.

FRO poskytuje predpis zdravotníckych pomôcok na doporučenie špecialistu, praktického lekára alebo lekára lôžkového oddelenia po prepustení z nemocnice.

Vyšetrenie pacientov a predpis pomôcok  zabezpečujú dve ambulancie.

K vyšetreniu je potrebné si priniesť doporučenie od odborného lekára  alebo  praktického lekára a zdravotnú dokumentáciu /odborný nález od špecialistu,resp. prepúšťaciu správu, popisy RTG, CT, MRI/. 

Na vyšetrenie je potrebné sa objednať buď na telefónnom čísle : 0902 477 033,  036  6379 750 alebo osobne na  - ( mínus) 1 poschodí v pavilóne B poliklinickej časti.

V liečbe využívame prostriedky fyzikálnej a pohybovej liečby.


Fyzikálna liečba

rôzne druhy elektroliečby, ultrazvuk, magnetoterapia, distančná elektroterapia, laser.

  • liečebné  masáže: reflexné, klasické, manuálna lymfodrenáž
  • teploliečba: lavaterm

Pohybová liečba

individuálna liečebná telesná výchova  /LTV/ ,reflexno-facilitačné cvičenie ,reflexná liečba podľa Vojtu , LTV skolióz , LTV na nestabilných plošinách.


Cieľom rehabilitačnej liečby je zlepšenie pohybových schopností,zvýšenie svalovej sily, sebestačnosti pacienta v denných činnostiach, zlepšenie chôdze a zvládnutie používania zdravotníckych pomôcok.