Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v ambulantnej časti poskytuje procedúry :

  • elektroliečby ( ultrazvuk - UZ , diadynamické prúdy- DD, magnetoterapiu - Mg, interferenčné prúdy - IP, ionoforézu, krátkovlnnú diatermiu - KVD, distančnú elektroterapiu - DE, phyaction - Phy)
  • termoterapie : parafínové zábaly. Kenny zábaly
  • liečebnú telesnú výchovu : po úrazoch , operáciách chrbtice a kĺbov, pri poruchách statiky osového aparátu detí - skoliózy, chybné držanie tela, plochonožie
  • pri neurologických diagnózach, vertebrogénne algické syndrómy, poruchy medzistavcových platničiek - úprava svalových dysbalancií, cvičenie Mc Kenzie, metódy PIR - post izometrická relaxácia, AGR - antigravitačná relaxácia, mäkké a mobilizačné techniky mäkkých štruktúr chrbta, kĺbov chrbtice a periférnych kĺbov.
  • pri postihnutí centrálneho a periférneho nervového systému využívame špeciálne facilitačné metodiky : podľa Kabáta, Bobatha, Vojtu. Cvičenia na nestabilných plošinách, s overbalmi. therabendom, na fit loptách.
  • mechanoterapia : masáže -klasické, reflexné , manuálna lymfodrenáž a bankovanie
  • biostimulačný laser
  • predpis  zdravotníckych , kompenzačných, ortopedických pomôcok (invalidné vozíky, chodítka, WC kreslá, barle, palice, bandáže,......).

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie zároveň poskytuje fyzioterapiu pacientom hospitalizovaným na jednotlivých lôžkových oddeleniach nemocnice.

Všetky poskytované procedúry sú hradené  zdravotnými poisťovňami.