Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v ambulantnej časti poskytuje procedúry :

 • elektroliečby ( ultrazvuk - UZ , diadynamické prúdy- DD, magnetoterapiu - Mg, interferenčné prúdy - IP, ionoforézu, krátkovlnnú diatermiu - KVD, distančnú elektroterapiu - DE, phyaction - Phy)
 • termoterapie : parafínové zábaly. Kenny zábaly
 • liečebnú telesnú výchovu : po úrazoch , operáciách chrbtice a kĺbov, pri poruchách statiky osového aparátu detí - skoliózy, chybné držanie tela, plochonožie
 • pri neurologických diagnózach, vertebrogénne algické syndrómy, poruchy medzistavcových platničiek - úprava svalových dysbalancií, cvičenie Mc Kenzie, metódy PIR - post izometrická relaxácia, AGR - antigravitačná relaxácia, mäkké a mobilizačné techniky mäkkých štruktúr chrbta, kĺbov chrbtice a periférnych kĺbov.
 • pri postihnutí centrálneho a periférneho nervového systému využívame špeciálne facilitačné metodiky : podľa Kabáta, Bobatha, Vojtu. Cvičenia na nestabilných plošinách, s overbalmi. therabendom, na fit loptách.
 • mechanoterapia : masáže -klasické, reflexné , manuálna lymfodrenáž a bankovanie
 • biostimulačný laser
 • predpis  zdravotníckych , kompenzačných, ortopedických pomôcok (invalidné vozíky, chodítka, WC kreslá, barle, palice, bandáže,......).

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie zároveň poskytuje fyzioterapiu pacientom hospitalizovaným na jednotlivých lôžkových oddeleniach nemocnice.

Všetky poskytované procedúry sú hradené  zdravotnými poisťovňami. 


Od 1.6.2020 sa začne prevádzka na Fyziatricko-rehabilitačnom oddelení v obmedzenom režime 

 • vyšetrenia , ambulantná činnosť a predpis zdravotníckych pomôcok sa budú vykonávať v ambulancii                                na 4.poschodí polikliniky z výťahu do ľava Nemocnice Levice s.r.o.
 • číslo telefónu na ambulanciu: 036 6379 514, 036 6379 515
 • fyzikálna terapia a individuálna liečebná telesná výchova sa bude poskytovať                                                                      na 1. poschodí polikliniky z výťahu do prava
 • pacientom po úrazoch,operáciách na pohybovom aparáte, pacientom s periférnymi a centrálnymi léziami nervového systému na PN a v akútnom štádiu, deťom s poruchami vývinu pohybových funkcií a svalového tonusu do 1.roku života