Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

O nemocnici

Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Levice v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19

Kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61
Prijímateľ: Nemocnica AGEL Levice s.r.o.
Trvanie projektu: 04/2021 – 11/2021
Celkové oprávnené výdavky: 493 529,27 EUR


Cieľom predkladaného projektu bolo:

posilniť kapacitu žiadateľa v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby ochorenia COVID-19.

Predmetom projektu bolo:

obstaranie medicínskych prístrojov, zdravotníckej techniky a IKT vybavenia, ktoré prispejú ku skráteniu času reakcie nemocnice na enormný nárast ochorenia COVID-19.

Projekt bol realizovaný prostredníctvom nasledovných aktivít

  1. Vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19
  2. Vytváranie mobilných odberových miest a dovybavenie ambulancií pre dospelých a ambulancii pre deti a dorast ako epidemiologických ambulancií
  3. Ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia

Projekt bol zameraný na zlepšenie schopnosti poskytovať potrebnú zdravotnú starostlivosť cieľovej skupine pacientov s diagnostikovaným na ochorenie COVID-19, resp. pacientom so suspektnými príznakmi na ochorenie COVID-19.

Miesto realizácie projektu je: Nemocnica AGEL Levice s.r.o., SNP 19, 934 01 Levice

Zmluvy

Gastroskopické vybavenie

Anesteziologický prístroj a Mobilný RTG s C ramenom​

RTG prístroj mobilný s C-ramenom

Dezinfikovateľné lavice

Vybavenie MOM a OOPP