Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Levice v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19

Prijímateľ: Nemocnica AGEL Levice s.r.o.
Nenávratný finančný príspevok: 413 627,28 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ: 390 647,98 EUR


Cieľ:

Cieľom predkladaného projektu je posilniť kapacitu žiadateľa v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby ochorenia COVID-19. Predmetom projektu je obstaranie medicínskych prístrojov, zdravotníckej techniky a IKT vybavenia, ktoré prispejú ku skráteniu času reakcie nemocnice na enormný nárast ochorenia COVID-19.