Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

O nemocnici

Prestavba časti priestorov na centrálny príjem, prestavba vstupu pre RZP a výťahovej šachty, polikliniky – širšie komplementy, zateplenie pavilónu – Nemocnica Levice

                           


Tento projekt bol spolufinancovaný z Európskych investičných a štrukturálnych fondov – Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Kód výzvy:  IROP-PO2-SC213-2017-25
Kód projektu v ITMS2014+: 302021Q184
Trvanie projektu:   11/2019 – 2/2022
Nenávratný finančný príspevok: 5 956 029,46 €

Cieľom projektu bolo vytvorenie urgentného centrálneho príjmu so zázemím komplexnej diagnostiky, zateplenie pavilónu poliklinika – širšie komplementy a modernizácia zdravotníckej techniky a IKT vybavenia. Realizáciou infraštruktúrnych investícií do stavebných objektov a prístrojového vybavenia dosiahla Nemocnica Levice zvýšenie komplexnosti, kvality, kapacity a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti, čo vytvorilo podmienky pre zlepšenie základných medicínskych indikátorov Doba hospitalizácie a Obložnosť akútnych lôžok.

Ciele projektu boli dosiahnuté 4 hlavnými aktivitami:

 • Hlavná aktivita 1
  Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov
 • Hlavná aktivita 2
  Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia
 • Hlavná aktivita 3
  Budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia
 • Hlavná aktivita 4
   Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov Projekt bude realizovaný na mieste realizácie projektu: Nemocnica Levice s.r.o., SNP 19, 934 01 Levice. 

Zmluvy

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia – Lôžka, sterilizácia

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia – Počítačová tomografia

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia – Svetlá, monitory, anestéza, ventilátor, monitoring, resuscitácia, prístrojové vybavenie operačných sál

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia – Zobrazovacia technika

Modernizácia pracovísk akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Levice s.r.o. – IKT

Prestavba časti priestorov na centrálny príjem, prestavba vstupu pre RZP a výťahovej šachty, polikliniky–širšie komplementy, zateplenie pavilónu Nemocnica Levice

Prestavba časti priestorov na centrálny príjem, prestavba vstupu pre RZP a výťahovej šachty, polikliniky–širšie komplementy, zateplenie pavilónu Nemocnica Levice – stavebný dozor

 Modernizácia pracovísk akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Levice s.r.o. – Monitoring a resuscitácia

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia – Zobrazovacia technika 

Prestavba časti priestorov na centrálny príjem, prestavba vstupu pre RZP a výťahovej šachty, polikliniky–širšie komplementy, zateplenie pavilónu Nemocnica Levice – stavebný dozor 

Prestavba časti priestorov na centrálny príjem, prestavba vstupu pre RZP a výťahovej šachty, polikliniky–širšie komplementy, zateplenie pavilónu Nemocnica Levice