Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Prestavba časti priestorov na centrálny príjem, prestavba vstupu pre RZP a výťahovej šachty, polikliniky – širšie komplementy, zateplenie pavilónu – Nemocnica Levice

                           


 

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskych investičných a štrukturálnych fondov – Európskym fondom regionálneho rozvoja.

          Kód výzvy:                                              IROP-PO2-SC213-2017-25
          Kód projektu v ITMS2014+:                  302021Q184
          Trvanie projektu:                                    9/2018 – 2/2022
          Schválená výška NFP:                           6.398.308,48 €
          Celkové oprávnené výdavky:                 7.109.231,65 €


Cieľom projektu je vytvorenie urgentného centrálneho príjmu so zázemím komplexnej diagnostiky, zateplenie pavilónu poliklinika – širšie komplementy a modernizácia zdravotníckej techniky a IKT vybavenia. Realizáciou infraštruktúrnych investícií do stavebných objektov a prístrojového vybavenia dosiahne Nemocnica Levice zvýšenie komplexnosti, kvality, kapacity a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti, čo vytvorí podmienky pre zlepšenie základných medicínskych indikátorov Doba hospitalizácie a Obložnosť akútnych lôžok.

Ciele projektu budú dosiahnuté 4 hlavnými aktivitami:

  • Hlavná aktivita 1       Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov                                                 existujúcich stavebných objektov
  • Hlavná aktivita 2       Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia
  • Hlavná aktivita 3       Budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým                                        pripojením a nákupu softvérového vybavenia
  • Hlavná aktivita 4       Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov Projekt bude realizovaný na mieste                                              realizácie projektu: Nemocnica Levice s.r.o., SNP 19, 934 01 Levice. 

Zmluvy

 

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia – Lôžka, sterilizácia

 

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia – Počítačová tomografia

 

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia – Svetlá, monitory, anestéza, ventilátor, monitoring, resuscitácia, prístrojové vybavenie operačných sál

 

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia – Zobrazovacia technika

 

Modernizácia pracovísk akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Levice s.r.o. – IKT

 

 Prestavba časti priestorov na centrálny príjem, prestavba vstupu pre RZP a výťahovej šachty, polikliniky–širšie komplementy, zateplenie pavilónu Nemocnica Levice

 

 Prestavba časti priestorov na centrálny príjem, prestavba vstupu pre RZP a výťahovej šachty, polikliniky–širšie komplementy, zateplenie pavilónu Nemocnica Levice – stavebný dozor

 Modernizácia pracovísk akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Levice s.r.o. – Monitoring a resuscitácia

 

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia – Zobrazovacia technika 

Prestavba časti priestorov na centrálny príjem, prestavba vstupu pre RZP a výťahovej šachty, polikliniky–širšie komplementy, zateplenie pavilónu Nemocnica Levice – stavebný dozor 

 Prestavba časti priestorov na centrálny príjem, prestavba vstupu pre RZP a výťahovej šachty, polikliniky–širšie komplementy, zateplenie pavilónu Nemocnica Levice