Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

O nemocnici

Rekonštrukcia lôžkového pavilónu a HOTFLOOR

Tento projekt je spolufinancovaný z Plánu obnovy a odolnosti

Názov projektu: Rekonštrukcia lôžkového pavilónu a HOTFLOOR – Nemocnica AGEL Levice s.r.o
Názov komponentu: 11_Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť
Názov investície: 2_Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie
Názov výzvy: „Výzva na financovanie veľkých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti“
Kód výzvy: 11I02-21-V09
Kód projektu v ISPO : 11I02-21-V09-00004
Trvanie projektu: 2/2024 - 5/2026
Príspevok prostriedkov mechanizmu: 50 922 648 €
Celkové oprávnené výdavky: 56 580 720 €

Cieľom projektu je vytvoriť modernú, dostupnú a efektívnu sieť nemocníc, ktorá zabezpečí kvalitnú zdravotnú starostlivosť, atraktívne prostredie pre personál a zdravé hospodárenie. Investíciami do moderných budov a technického vybavenia sa zefektívnia klinické a prevádzkové procesy, dosiahne sa lepší komfort pre pacienta a personál a zníži sa riziko nozokomiálnych nákaz. Obnovou a vytvorením prostredia pre vykonávanie modernej medicíny sa zatraktívni prostredie pre špičkových odborníkov a pomôže znížiť ich odliv do zahraničia.

Projekt bude realizovaný na území Nitrianskeho samosprávneho kraja, na mieste realizácie projektu: Nemocnica AGEL Levice s.r.o., SNP 19, 934 01 Levice

Odkazy: