Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Oddelenie úrazovej chirurgie

Návštevné hodiny: 14:00 - 17:00


Oddelenie úrazovej chirurgie  ako nadstavbový odbor chirurgických disciplín poskytuje komplexnú špecializovanú starostlivosť pre úrazové stavy po stránke diagnostickej, terapeutickej i preventívnej a odbornú starostlivosť pre stavy s poruchou zdravia poúrazového resp. ortopedického charakteru. Poskytovaná starostlivosť operačná i konzervatívna sa týka všetkých druhov úrazov /poranenia mäkkých tkanív, kostí, kĺbov, mozgovo-lebečných poranení ako i úrazov hrudníka a orgánov brušnej dutiny, popálenín/ ako monotraumat, združených poranení i úrazových stavov s postihom viacerých systémov - polytraumat. Neoddeliteľnou súčasťou je aj komplexná pred i pooperačná starostlivosť u pacientov s úrazovou chorobou ako aj funkčná rehabilitačná liečba a posudková činnosť.  Oddelenie úrazovej chirurgie poskytuje starostlivosť pacientom všetkých vekových skupín. V prípade výskytu ťažko hojacích sa rán oddelenie úrazovej chirurgie využíva moderné techniky vlhkého hojenia a podtlakovej terapie.  Oddelenie úrazovej chirurgie poskytuje pacientom možnosť využitia 2 nadštandarných izieb ktoré sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka. Novinkou na oddelení úrazovej chirurgie sú operačné zákroky z odboru ortopédia ako napríklad totálne endoprotézy kĺbov dolných končatín. Na operačných sálach sa realizujú aj osobitne hradené výkony a výkony v jednodňovej chirurgii. Zoznam výkonov najdete v časti jednodňová zdravotná starostlivosť v odbore úrazovej chirurgie a ortopédia.

Ošetrovacie jednotky

Ošetrovacia jednotka – Nemocničné oddelenie:
Oddelenie úrazovej chirurgie je umiestnené na 3 poschodí lôžkového pavilónu. Je to ošetrovacia jednotka s 24 lôžkami, z ktorých 2 sú vyčlenené ako nadštandardné izby, s vybavením pre náročného klienta. Tieto izby sú za poplatok, o ktorom je pacient dopredu oboznámený. Poplatok je v súlade s vypracovaným cenníkom Nemocnica AGEL Levice s.r.o. Návštevné hodiny na oddelení sú každý deň od 12:00 hod do 17:00 hod.

Súčasťou oddelenia úrazovej chirurgie (OÚCH) sú aj 2 aseptické operačné sály za účelom operatívy. Operuje sa každý deň podľa akútnosti stavov.