Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Oddelenie úrazovej chirurgie

Operačné sály

Oddelenie úrazovej chirurgie  ako nadstavbový odbor chirurgických disciplín poskytuje komplexnú špecializovanú starostlivosť pre úrazové stavy po stránke diagnostickej, terapeutickej i preventívnej a odbornú starostlivosť pre stavy s poruchou zdravia poúrazového resp. ortopedického charakteru. Poskytovaná starostlivosť operačná i konzervatívna sa týka všetkých druhov úrazov /poranenia mäkkých tkanív, kostí, kĺbov, mozgovo-lebečných poranení ako i úrazov hrudníka a orgánov brušnej dutiny, popálenín/ ako monotraumat, združených poranení i úrazových stavov s postihom viacerých systémov - polytraumat. Neoddeliteľnou súčasťou je aj komplexná pred i pooperačná starostlivosť u pacientov s úrazovou chorobou ako aj funkčná rehabilitačná liečba a posudková činnosť.  V prípade výskytu ťažko hojacích sa rán oddelenie úrazovej chirurgie využíva moderné techniky vlhkého hojenia a podtlakovej terapie.  Oddelenie úrazovej chirurgie poskytuje starostlivosť pacientom všetkých vekových skupín. Oddelenia úrazovej chirurgie (OÚCH) disponuje 2 aseptickými operačnými sálami za účelom operatívy. Operačné výkony sa realizuje každý deň podľa akútnosti stavov 24 hodín nepretržite. Novinkou na oddelení úrazovej chirurgie sú operačné zákroky z odboru ortopédia ako napríklad totálne endoprotézy kĺbov dolných končatín. Na operačných sálach sa realizujú aj osobitne hradené výkony a výkony v jednodňovej chirurgii. Zoznam výkonov najdete v časti jednodňová zdravotná starostlivosť v odbore úrazovej chirurgie a ortopédia.

Kontakt:  036 6379 643

späť na úvodnú stránku oddelení