Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Jednodňová strarostlivosť úrazovej chirurgie

Zabezpečuje  možnosť operačných výkonov, bez nutnosti hospitalizácie. Dohodnutie výkonu je podmienené vyšetrením na ambulancii úrazovej chirurgie. Možnosť objednania na predný časový termín za poplatok podľa aktuálneho cenníka na tel. čísle 036 6379 425

Pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore úrazovej chirurgie vykonáva nasledovné osobitne hradené výkony a výkony pre jednodňovú starostlivosť:

 • Operácia poúrazovej paraart. burzitídy
 • Op. mobilizácia kontraktúry stuhnutého kĺbu
 • Op. dynamizácia klincov
 • Op. repozícia jednoduchých zlomenín v CA
 • Op. riešenie fract. metacarpu
 • Op. riešenie epicondylitis radialis
 • Op. riešenie epicondylitis ulnaris
 • Op. riešenie fract. capitis radii
 • Op. riešenie AC luxácie
 • Op. riešenie fract. claviculae
 • Op. abruptio tuber major set minoris humeri
 • Artroskopické výkony v ramennom zhybe
 • Artroskopické výkony v kolennom zhybe
 • AS výkony v kol. zhybe s použitím vstreb. fix. materiál
 • Extrakcia OS materiálu a vonk. fixátorov
 • Op. ruptúry Achillovej šľachy
 • Extirp. beníg. a malíg. nád. kože, podkožia a svalu
 • Sutúra šľachy
 • Extirpácia gangliómu
 • Diagnostické biopsie kože, podkožia a svalov

Kontaktné údaje:

Telefón: 036 6379 425
Lokalizácia: Prízemie pavilónu "lôžkovej" časti nemocnice, hlavný vchod budovy. (Pri operačných sálach)

späť na úvodnú stránku oddelení