Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

O nemocnici

Do levickej nemocnice by malo prísť viac študentov

9.2.2018

Nemocnica Levice, člen skupiny AGEL, plánuje v budúcnosti rozšíriť spoluprácu so strednými školami a univerzitami. V praxi to bude znamenať, že v zdravotníckom zariadení by malo byť viac študentov počas odbornej praxe.

Nemocnica Levice plánuje zblížiť vzdelávacie inštitúcie s praxou. Zdravotnícke zariadenie si totiž potrebuje zabezpečiť pravidelný prísun kľúčových pracovných síl, ktoré v tomto čase na trhu práce chýbajú.

,,Nemocnica Levice počíta s participáciou na realizácii projektu v rámci programu Erasmus+ s AGEL Strednou zdravotníckou školou z Českej republiky.  Do nemocnice by v budúcnosti mali prísť  študenti v rámci výmenného pobytu. Svoje miesto by mali nájsť na úrazovej chirurgii, na oddelení dlhodobo chorých a na internom oddelení,“ uviedla Helena Dudášová, námestníčka pre ošetrovateľstvo.

,,Študenti by sa mali predovšetkým zoznámiť so každodenným systémom zdravotníckej a ošetrovateľskej starostlivosti. Mali by si osvojiť prácu súvisiacu s administratívnou činnosťou spojenou s hospitalizáciou pacienta a chodom oddelení. V praxi si lepšie rozšíria  a prehĺbia znalosti odbornej terminológie, zlepšia si zručnosti ošetrovateľských výkonov, ktoré sú v kompetencií zdravotníckeho asistenta,“ dodala  Helena Dudášová.

Začlenenie levickej nemocnice do skupiny AGEL otvorí nové možnosti aj pre slovenských medikov, ktorí študujú v Českej republike.  Môže sa tak stať vďaka podpisu memoranda medzi spoločnosťou AGEL a.s. a 1. lekárskou fakultou Univerzity Karlovej v Prahe.

Levická nemocnica by sa týmto spôsobom mala postupne zaradiť medzi vyhľadávané zdravotnícke zariadenia, ktoré ponúkajú budúcim lekárom zázemie zostať pracovať na Slovensku. 

Na 1. lekárskej fakulte UK v Prahe študuje v súčasnosti 453 slovenských študentov, z nich väčšina sa orientuje na všeobecné lekárstvo.

V súčasnosti nemocnica zamestnáva približne 600 zamestnancov. Jej spádovú oblasť tvorí viac ako

160 000 obyvateľov. Ide o jednu z najväčších nemocníc v Nitrianskom kraji. AGEL je najúspešnejším súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe. V súčasnosti prevádzkuje v Českej republike a Slovenskej republike nemocnice, polikliniky, sieť lekární, laboratórií, distribučných spoločností, špecializované zdravotnícke zariadenia. Na Slovensku pôsobí od roku 2006 prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti AGEL SK a prevádzkuje nemocnice, špecializovanú nemocnicu v Bratislave, pracovnú zdravotnú službu a ďalšie spoločnosti, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

 

Späť