Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

O nemocnici

Levická nemocnica prispela k vzdelávaniu sestier v regióne

23.3.2018

Nemocnica Levice, člen skupiny AGEL, podporila vzdelávanie sestier, plánuje sa zamerať i na rozvoj komunikačných zručností a prehĺbenie odborných znalostí. Počas dvoch dní tj. 23. a 24 marca sa sestry stretli a diskutovali o špecifikách práce sestry v odboroch vnútorného lekárstva, o úlohách sestry v spektre diagnostických a terapeutických metód v kardiológii, o efektívnej komunikácii ako základnom pilieri ošetrovateľskej praxe a o praktickom využití prevencie v ošetrovateľstve.

Odborné témy zaujali sestry z nemocníc v Slovenskej aj Českej republike. Počas dvoch dní odznelo 21 odborných príspevkov, v ktorých sa detailne vymieňajú poznatky a  špecifiká práce sestier v odboroch vnútorného lekárstva.

„V snahe zabezpečiť odborné vzdelávanie našich sestier sme aktívne podporili XIII. Celoslovenskú  konferenciu sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva. Nemocnica participuje na konferencii, pretože si uvedomuje narastajúce potreby súvisiace s náročnosťou a odbornosťou sestier. Rolou modernej sestry je vedieť poskytovať  zdravotnú starostlivosť,  byť schopnou manažérkou, hovorkyňou chorých a nositeľkou zmien v prospech pacienta. K plneniu týchto rolí je potrebné kontinuálne vzdelanie, odovzdávanie si vedomostí a skúseností na celoslovenskej úrovni. V období, keď sa stredoškolské vzdelanie zmenilo na vysokoškolské v systéme vzdelávania je potrebné akceptovať všetky sestry rovnako, musíme si vedieť vážiť ich bohatú prax a skúsenosti,“ uviedla námestníčka pre ošetrovateľstvo PhDr. Helena Dudášová MSc.

Pre zvýšenie úrovne ošetrovateľskej starostlivosti je potrebné moderne nastaviť prípravu a odborné vzdelávanie v súlade s najnovšími poznatkami vedy, výskumu a praxe.  Okrem sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov  by sa mala pozornosť upriamiť na výmenu poznatkov, podporu diskusie  a odborného rastu. Levická nemocnica po začlenení do skupiny AGEL môže využívať  širokú škálu vzdelávacích aktivít, ktoré prebiehajú v Slovenskej a Českej republike.

Nemocnica Levice poskytuje zdravotnú starostlivosť obyvateľom v najväčšom okrese na Slovensku. Jej spádovú oblasť tvorí viac ako 160 000 obyvateľov. Ide o jednu z najväčších nemocníc v celom Nitrianskom samosprávnom kraji. Levická nemocnica prevádzkuje 21 ambulancií a desať lôžkových oddelení. Jej súčasť tvorí i Dom ošetrovateľskej starostlivosti. V zdravotníckom zariadení aktuálne pracuje 614 zamestnancov. Nemocnica v roku 2017 ošetrila 67 303 pacientov, počet hospitalizovaných pacientov za rok 2017 dosiahol úroveň 13 135.

 

Späť