Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

O nemocnici

Levická nemocnica školila sestry v moderných ošetrovateľských metódach

17.5.2018

Nemocnica Levice, člen skupiny AGEL, začala klásť dôraz na pravidelné vzdelávanie a školenia sestier. Zdokonaľovať by sa mali predovšetkým v zavádzaní nových ošetrovateľských metód do každodennej praxe. Prínos pocítia hlavne pacienti, ktorí dostanú kvalitnejšiu starostlivosť na oddeleniach a v ambulanciách.

Bezpečnejšia a jednoduchšia cesta k zníženiu poranení ihlou vedie aj prostredníctvom odborného vzdelávania. Nemocnica Levice v dňoch 14. – 15 mája školila sestry v nových technikách odberu, dôslednom dodržiavaní zásad, správnej organizácii práce a neustálej kontrole, čím by sa malo predchádzať možným komplikáciám. Levickí zdravotníci získali nové poznatky i o preventívnych opatreniach proti zámene materiálu a chybám, ktoré sú následne zdrojom napätia a nedôvery voči získaným výsledkom.

,,Práca sestier si vyžaduje špecifické schopnosti, vedomosti a zručnosti. S kvantitou nových znalostí prichádzajú sestry do kontaktu počas svojej každodennej práce. Je nevyhnutné, aby si neustále dopĺňali svoje vedomosti, či štúdiom jednotlivých špeciálnych výkonov alebo na odborných seminároch. V rámci zavádzania nových progresívnych metód sa sestry zúčastňujú pravidelných školení,“ uviedla PhDr. Helena Dudášová, MSc.

Vyšetrenie krvi patrí k najčastejším laboratórnym vyšetreniam, preto je nanajvýš dôležité venovať tejto problematike pozornosť. Hematologické vyšetrenia sa robia väčšinou z kapilárnej alebo žilovej krvi, v ojedinelých prípadoch z tepny alebo zo srdca.

Nemocnica Levice poskytuje zdravotnú starostlivosť obyvateľom v najväčšom okrese na Slovensku. Jej spádovú oblasť tvorí viac ako 160 000 obyvateľov. Ide o jednu z najväčších nemocníc v celom Nitrianskom samosprávnom kraji.

Späť