Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

O nemocnici

Levická nemocnica otvorila nové mamografické pracovisko

21.6.2019

Nemocnica Levice, člen skupiny AGEL, začala 20. júna poskytovať diagnostické vyšetrenia na novom mamografickom pracovisku pre ženy z levického aj okolitého širšieho regiónu. Vytvorila tak väčší komfort pre pacientky, ktoré nebudú musieť za zdravotnou starostlivosťou cestovať do vzdialenejších miest.

Nová mamografia je umiestnená v monobloku na oddelení rádiológie. Zriadenie pracoviska predstavovalo investíciu vo výške  6 000 eur, nákup mamografického prístroja bol v hodnote 200 000 eur.

,,Prevádzka nového mamografu je plne digitalizovaná a na rozdiel od staršej mamografie má výhodu  vo vyššej  diagnostickej presnosti pri nižších radiačných dávkach, vo zvýšenej kvalite obrazu, s väčším kontrastom. Pacientky určite ocenia aj modernejší  komfort vyšetrenia,“ uviedla MUDr. Oľga Birčáková, primárka rádiodiagnostického oddelenia v Nemocnici Levice.

,,Nový mamograf je vybavený aj možnosťou nadštandardného  doplnkového zobrazovania pomocou MMG tomosyntézy, čo umožňuje  v prípade nejednoznačného nálezu možnosť dodiferencovania tenkými rezmi s vyššou presnosťou charakterizácie, či sa jedná o zhubný alebo nezhubný nález. Výhodou tomosyntézy je aj schopnosť vyšetriť tzv. denzné, neprehľadné žľaznaté prsníky, kde odstraňuje jednotlivé prekrývajúce sa vrstvy a presne zobrazuje drobné nehmatné lézie,“ doplnila MUDr. Oľga Birčáková.

Raz za dva roky by mala mamografické vyšetrenie absolvovať každá žena nad 40 rokov. Jedno vyšetrenie trvá približne desať minút, čakacia doba naň je približne dva týždne. Metódou prvej voľby je u mladších žien ultrazvukové vyšetrenie.

,,V súvislosti s aktívnym prístupom k pacientkam  sme zaviedli možnosť telefonického objednávania  na presný termín. Nové pracovisko by malo byť prvým krokom k vybudovaniu centra excelencie pre ochorenia prsníka s  cieľom skrátiť čas od vyšetrenia k určeniu diagnózy maximálne na desať dní,“ dodal MUDr. Anton Hanušín, MPH, riaditeľ Nemocnice Levice.

Dostupnosť mamografického vyšetrenia priamo súvisí s prevenciou a včasnou diagnostikou, ktorá zvyšuje šancu na vyliečenie onkologických ochorení. Na Slovensku je rakovina prsníka najčastejším zhubným nádorom u žien. Keďže sa každoročne zvyšuje počet prípadov zachytených karcinómov prsníka, má včasná diagnostika súbežne s dodržiavaním preventívnych prehliadok zásadný vplyv na úspešnosť liečby a znižovanie úmrtnosti.

Nemocnica Levice poskytuje zdravotnú starostlivosť obyvateľom v najväčšom okrese na Slovensku. Jej spádovú oblasť tvorí viac ako 160 000 obyvateľov. Ide o jednu z najväčších nemocníc v celom Nitrianskom samosprávnom kraji. Levická nemocnica prevádzkuje 21 ambulancií a desať lôžkových oddelení. Jej súčasťou je i Dom ošetrovateľskej starostlivosti.

 

 

Späť