Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

O nemocnici

V levickej nemocnici vybudujú úplne nový urgentný príjem

18.11.2019

Nemocnica Levice, člen skupiny AGEL SK, bude mať úplne nový urgentný príjem aj s vybavením. V pondelok, 18. novembra 2019 sa slávnostne začala jeho výstavba za účasti predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa AGEL SK Michala Pišoju, riaditeľa Nemocnice Levice Jána Belanského, zástupcov štátnej správy a samosprávy. Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a hotový by mal byť za 18 mesiacov.

Projekt  zabezpečí vybudovanie nového spoločného urgentného príjmu, vybudovanie nového moderného diagnostického zázemia pre nemocnicu vrátane najmodernejších RTG, USG prístrojov, CT pracoviska  a bude zahŕňať aj rekonštrukcie v infraštruktúre  samotného pavilónu, v ktorom sa bude nové pracovisko urgentného príjmu  nachádzať.  V rámci nového spoločného urgentného príjmu bude vybudované aj zázemie pracovísk chirurgickej, internej a neurologickej ambulancie.

,,Vybudovaním urgentného príjmu dosiahne Nemocnica Levice vyššiu komplexnosť a lepšiu  kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Výsledkom by malo byť aj zlepšenie medicínskych ukazovateľov, doby hospitalizácie a využitie akútnych lôžok. Pre nás je najdôležitejšie, aby tieto zmeny pocítil hlavne pacient, aby dostal včasnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť hodnú tretieho tisícročia, a aby našej nemocnici, našim lekárom a celému personálu dôveroval,“ uviedol riaditeľ nemocnice Levice MUDR. Ján Belanský, MPH.  

Celkové finančné náklady predstavujú 7,1 milióna EUR, pričom 10% sa na financovaní bude podieľať Nemocnica Levice. Zhotoviteľom, ktorý vzišiel z výberového konania je Združenie VHS-PS -  ADIFEX – FIDES - NEMOCNICA LEVICE.

Nový urgentný príjem by mal byť dokončený v máji 2021  a jeho výstavba zahŕňa tieto časti:  

  • prestavba časti priestorov na urgentný príjem,
  • prestavba vstupu pre RZP a výťahovej šachty, polikliniky - širšie komplementy,
  • zateplenie pavilónu Nemocnica Levice.

Nemocnica Levice poskytuje zdravotnú starostlivosť obyvateľom v najväčšom okrese na Slovensku. Jej spádovú oblasť tvorí viac ako 160 000 obyvateľov. Ide o jednu z najväčších nemocníc v celom Nitrianskom samosprávnom kraji. Aktuálne prevádzkuje 19 ambulancií typu špecializovaná ambulantná starostlivosť, ambulanciu urgentného príjmu 1. typu, dve ambulancie ústavnej pohotovostnej služby (pediatria, gynekológia) a ambulantnej pohotovosotnej služby (pre dospelých a pre  deti a dorast ). V zdravotníckom zariadení aktuálne pracuje takmer 600 zamestnancov.

Späť