Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

O nemocnici

Detskú rehabilitáciu v levickej nemocnici presťahovali. Zmeny súvisia v výstavbou nového urgentného príjmu.

28.1.2020

V súvislosti s výstavbou nového urgentného príjmu v Nemocnici Levice, ktorá je členom skupiny AGEL, nastali už prvé zmeny v organizácii poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Od 7. januára bolo presťahované Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie – Detská rehabilitácia. Rodičia, ktorí prichádzajú so svojimi deťmi na procedúry oddelenie nájdu po novom na 1. poschodí v budove Polikliniky.

,Oddelenie sa nám podarilo presťahovať za 6 týždňov. Chod oddelenia je zabezpečený v celom rozsahu ako doteraz, jediné, čo sa pre rodičov a deti zmenilo je, že prídu na 1. poschodie“, uviedol riaditeľ nemocnice Ján Belanský. V minulom roku navštívilo detské rehabilitačné oddelenie 364 nových malých pacientov.

Nový urgentný príjem levickej nemocnice je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a hotový by mal byť v máji 2021.  Celkové finančné náklady predstavujú 7,1 milióna EUR, pričom 10% sa na financovaní bude podieľať Nemocnica Levice. Zhotoviteľom, ktorý vzišiel z výberového konania je Združenie VHS-PS -  ADIFEX – FIDES - NEMOCNICA LEVICE.

Jeho výstavba zahŕňa prestavbu časti priestorov na urgentný príjem,  prestavbu vstupu pre RZP a výťahovej šachty, polikliniky a celkové zateplenie pavilónu. Nemocnica získa aj najmodernejšie prístrojové vybavenie, vrátane RTG, USG prístrojov, CT pracoviska.  Rekonštrukciou prejde aj zázemie pracovísk chirurgickej, internej a neurologickej ambulancie.

,,Vybudovaním urgentného príjmu dosiahne Nemocnica Levice vyššiu komplexnosť a lepšiu  kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Výsledkom by malo byť aj zlepšenie medicínskych ukazovateľov, doby hospitalizácie a využitie akútnych lôžok. Pre nás je najdôležitejšie, aby tieto zmeny pocítil hlavne pacient, aby dostal včasnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť hodnú tretieho tisícročia, a aby našej nemocnici, našim lekárom a celému personálu dôveroval,“ uviedol riaditeľ nemocnice Levice MUDR. Ján Belanský, MPH. 

Nemocnica Levice poskytuje zdravotnú starostlivosť obyvateľom v najväčšom okrese na Slovensku. Jej spádovú oblasť tvorí viac ako 160 000 obyvateľov. Ide o jednu z najväčších nemocníc v celom Nitrianskom samosprávnom kraji. Aktuálne prevádzkuje 19 ambulancií typu špecializovaná ambulantná starostlivosť, ambulanciu urgentného príjmu 1. typu, dve ambulancie ústavnej pohotovostnej služby (pediatria, gynekológia) a ambulantnej pohotovosotnej služby (pre dospelých a pre  deti a dorast ). V zdravotníckom zariadení aktuálne pracuje takmer 600 zamestnancov.

Späť