Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

O nemocnici

V Nemocnici Levice pomáha deväť dobrovoľníkov

7.4.2020

Šíriaca sa epidémia koronavírusu COVID-19 si žiada vo všetkých nemocniciach maximálne nasadenie lekárov, sestier, ošetrovateľov. Vzhľadom na mimoriadne opatrenia, ktoré boli v zdravotníckych zariadeniach prijaté, sú potrebné aj väčšie personálne kapacity na zvládnutie zmenenej organizácie každodenného chodu nemocníc počas mimoriadneho režimu. Jednou z možností, ako sa s touto situáciou vysporiadať, je aj nezištná pomoc zo strany dobrovoľníkov, prevažne z radov študentov medicíny. V Nemocnici Levice, ktorá je členom skupiny AGEL, už deviati dobrovoľníci prikladajú ruku k dielu a okrem získania cenných skúseností pomáhajú nášmu personálu zvládať nápor, ktorý táto aktuálna epidemiologická situácia prináša.

Dobrovoľníci v Nemocnici Levice vypomáhajú na tri zmeny po 8 hodín, pracujú spolu so sestrou. Igor Kakaš, ktorý študuje všeobecné lekárstvo na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine  Univerzity Komenského v Bratislave, nad možnosťou pôsobiť ako dobrovoľník neváhal. ,,Keďže som študent medicíny, mal som vnútorný pocit a beriem to ako samozrejmosť, že je to moja povinnosť, vypomáhať v tejto situácii aspoň takýmto spôsobom. Nakoľko je moja mama bývalá pracovníčka epidemiológie, už od raného veku ma viedla k tomu, aký veľký význam majú preventívne opatrenia pri prenose infekčných ochorení,“ vysvetľuje Igor Kakaš.

Adam Ďuriš, ktorý študuje tiež všeobecné lekárstvo,  nad touto ponukou taktiež neváhal. ,,Bolo to celkom jednoduché rozhodnutie. Na sociálnej sieti som videl ponuku dobrovoľníckej činnosti a povedal som si, že ak to má pomôcť, tak idem do toho. Som toho názoru, že aj keď máme učenia naozaj veľa, tak každý medik si ten čas na pár služieb do týždňa, ak chce, nájde,“ hovorí Adam.

Študent Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského, Peter Škula, podľa jeho slov chcel byť v týchto časoch taktiež nápomocný a užitočný, k rozhodnutiu byť dobrovoľníkom ho viedla aj túžba po nových skúsenostiach.  Zároveň vysvetlil, ako vyzerá ich bežná zmena v nemocnici. ,,Prioritou pre nás je zmerať teplotu všetkým, ktorí do areálu nemocnice vstupujú. V prípade pacientov je im následne odovzdaná cestovateľská anamnéza, ktorú sú povinní vyplniť. V podstate fungujeme ako vstupný filter, našou úlohou je zachytiť pacientov s podozrením a oboznámiť konkrétne pracoviská, kde daný pacient smeruje. Tie sa následne bezpečnostne pripravia na príchod pacienta,“ hovorí Peter Škula. Jeho kolega Adam Ďuriš dopĺňa: ,,Okrem pacientov a personálu meriame teplotu aj posádkam záchrannej služby. Taktiež telefonicky konzultujeme prípady, kedy osoba vyplňujúca spomínaný dotazník uvedie informáciu, ktorá by mohla predstavovať potenciálne riziko. Činnosť vykonávame v špeciálnych ochranných oblekoch.“ Všetci dobrovoľníci sa zhodujú v jednom – aj napriek blížiacemu sa skúškovému obdobiu a množstvu zadaní a prác svoju dobrovoľnícku činnosť neľutujú, naopak – robia to veľmi radi.

Späť