Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

O nemocnici

Nemocnica Levice otestovala všetky deti a zamestnancov Centra pre deti a rodiny Levice na koronavírus COVID-19

13.5.2020

Mobilná odberová jednotka, odborne vyškolený personál Nemocnice Levice s. r. o., zvedavé deti mladšie aj staršie, na všetko dohliadajúci personál centra pre deti a rodiny a najdôležitejšia otázka, či sú všetci zdraví? Centrum pre deti a rodiny Levice na základe nariadenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave zabezpečilo hromadné testovanie všetkých detí centra a jeho zamestnancov. Celkovo 68 odobratých vzoriek sa testovalo kazetovým rýchlotestom, výsledky boli známe v priebehu 15 minút a všetky boli negatívne.

,,Naše centrum bolo od začiatku pandémie izolované. Dodržiavali sme prísnu karanténu, aby sme chránili naše deti aj zamestnancov, dôsledne sme používali ochranné osobné prostriedky,  prvoradou bola hygiena a dezinfekcia,“ hovorí Mgr. Zuzana Králiková, riaditeľka  Centra pre deti a rodiny Levice.  Pre otestovanie sa rozhodli na základe nariadenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, z dôvodu minimalizovania šírenia ochorenia COVID-19 v podmienkach centier pre deti a rodiny. V Centre pre deti a rodiny Levice je to celkovo 33 detí a 35 zamestnancov.

Zúčastnení museli použiť ochranné osobné prostriedky, členovia odberového tímu overal, respirátor, ochranné rukavice a návleky. Testovanie sa muselo uskutočniť s ohľadom na fakt, že išlo v prevažnej miere o deti, medzi ktorými sú aj hendikepované. Ťažká úloha pripadla aj zamestnancom centra, ktorí museli vysvetliť svojim zverencom čo ich čaká, prečo a ako bude testovanie prebiehať, aby sa nebáli. ,,Už od začiatku pandémie sa nám úplne zmenil režim fungovania celého nášho centra. Bolo potrebné  pripraviť deťom náhradný program a taktiež zabezpečiť ich vzdelávanie. Celkovo máme v detskom domove 33 detí, najmladšie má 2 mesiace, najstarší náš malý veľký obyvateľ oslávil 18. narodeniny. Personál tvorí 35 pracovníkov,“ objasňuje Mgr. Králiková, ktorá zároveň poďakovala spoločnosti AGEL SK a Nadácii AGEL za ústretové jednanie pri zabezpečení testovania a  za niekoľkoročnú spoluprácu v kultúrnej a športovej oblasti života  detí centra.

Deti aj dospelí boli testovaní kazetovým rýchlotestom na prítomnosť protilátok IgM/IgG proti COVID-19. Všetci malí testovaní boli statoční a hrdinsky to zvládli.  

,,Akciu sa nám podarilo zorganizovať za pár dní, pripravili sme potrebné technické vybavenie. Skúsenosť s podobnou akciou už máme z plošného testovania v Kozárovciach a Hronských Kosihách.  Oceňujeme zodpovedný prístup vedenia centra, aj veľkú pomoc pri testovaní najmenších detí,“ uviedla námestníčka pre ošetrovateľstvo Nemocnice Levice PhDr. Helena Dudášová MHA, MPH.

Centrum pre deti a rodiny Levice (predtým Detský domov Levice) vznikol 1. 1. 2017 odčlenením sa od Centra pre deti a rodiny Žitavce (predtým Detský domov Žitavce). Ich mottom sú slová Enza Ferrariho: ,,Najistejšia cesta, ako predísť zlému, je konať dobro. Keď mladým bezvýhradne ukazujeme dobro naším príkladným životom, zlo v ich živote nakoniec stratí význam“.

Centrum pre deti a rodiny Levice vykonáva pobytové opatrenia súdu, ambulantné výchovné opatrenia, opatrenia na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí a porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch. Dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie.

Pobytová forma starostlivosti CDR Levice je vykonávaná s celoročnou nepretržitou prevádzkou. Starostlivosť zabezpečuje najmä poskytovaním bývania, stravovania, obslužných činností, osobného vybavenia, sociálneho poradenstva, činností, psychologickej, špeciálnopedagogickej, výchovnej, kultúrnej a rekreačnej starostlivosti.

Ambulantná a terénna forma starostlivosti CDR Levice sa poskytuje rodinám na základe dohody pri riešení rodičovských konfliktov, zanedbávania dieťaťa, výchovných problémov a náhradnej rodinnej starostlivosti.

Späť