Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

O nemocnici

V Nemocnici Levice pokračuje rekonštrukcia urgentného príjmu podľa harmonogramu

18.5.2020

V Nemocnici Levice, ktorá je členom skupiny AGEL, prebiehajú od novembra minulého roka stavebné práce na výstavbe nového pracoviska urgentného príjmu, ktorý bude vybavený najmodernejšou diagnostickou technikou. Hotový by mal byť v máji v roku 2021.

Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program. ,,Napriek pandémii koronavírusu COVID-19, ktorá spôsobila mnohé obmedzenia pre stavebníkov nielen na Slovensku, stavebné práce naďalej prebiehajú podľa harmonogramu. Začali sme so zatepľovaním budovy a plánovanou výmenou okien.  V súčasnosti dokončujeme potrebné rozvody vzduchotechniky a inžinierskych sietí, tak aby sme v dohľadnej dobe mohli obnoviť činnosti na ambulantných pracoviskách," vysvetľuje technicko-prevádzkový námestník levickej nemocnice Ing. Miloš Brtko.

Vybudovaním urgentného príjmu dosiahne Nemocnica Levice vyššiu komplexnosť a lepšiu  kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. ,,Projekt  zabezpečí vybudovanie nového spoločného urgentného príjmu, vybudovanie  moderného diagnostického zázemia pre nemocnicu vrátane najmodernejších RTG, USG prístrojov, CT pracoviska  a zahŕňa aj rekonštrukcie v infraštruktúre  samotného pavilónu, v ktorom sa bude nové pracovisko urgentného príjmu  nachádzať.  V rámci nového spoločného urgentného príjmu bude vybudované aj zázemie pracovísk chirurgickej, internej a neurologickej ambulancie,“ uviedol riaditeľ nemocnice MUDr. Ján Belanský, MPH. 

Celkové finančné náklady predstavujú 7,1 milióna EUR, pričom 10 % sa na financovaní bude podieľať Nemocnica Levice. Zhotoviteľom, ktorý vzišiel z výberového konania, je Združenie VHS-PS -  ADIFEX – FIDES - NEMOCNICA LEVICE. Výstavba zahŕňa tieto časti: 

  • prestavba časti priestorov na urgentný príjem,
  • prestavba vstupu pre RZP a výťahovej šachty, polikliniky - širšie komplementy,
  • zateplenie pavilónu Nemocnica Levice.

Nemocnica Levice poskytuje zdravotnú starostlivosť obyvateľom v najväčšom okrese na Slovensku. Jej spádovú oblasť tvorí viac ako 160 000 obyvateľov. Ide o jednu z najväčších nemocníc v celom Nitrianskom samosprávnom kraji. Aktuálne prevádzkuje 19 ambulancií typu špecializovaná ambulantná starostlivosť, ambulanciu urgentného príjmu 1. typu, dve ambulancie ústavnej pohotovostnej služby (pediatria, gynekológia) a ambulantnej pohotovostnej služby (pre dospelých a pre  deti a dorast ). V zdravotníckom zariadení aktuálne pracuje takmer 600 zamestnancov.

Späť