Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

O nemocnici

Nemocničná lekáreň v Leviciach získala štatút ,,Výučbová lekáreň“

25.5.2020

Slovenská lekárnická komora pridelila štatút ,,Výučbová lekáreň“ nemocničnej lekárni Nemocnice Levice, ktorá patrí do celoslovenskej siete nemocníc skupiny AGEL SK. Vďaka tomuto štatútu je možné, aby sa študenti v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore farmácia uchádzali v tejto lekárni o odbornú prax.

Na výkon povinnej praxe do tejto lekárne, ktorá sa nachádza v priestoroch levickej nemocnice, sa môžu študenti prihlásiť od mája tohto roka. Na to, aby lekáreň získala titul výučbovej, musela spĺňať prísne personálne, technické a logistické kritériá. Následne, po schválení Slovenskou lekárnická komorou, sa zapísala do zoznamu výučbových lekární. Výučba mladých farmaceutov potrvá 6 mesiacov, za ten čas im budú poskytnuté všetky potrebné vedomosti a zručnosti, ktoré budú vo svojom budúcom pôsobení potrebovať. „Na záujemcov sa veľmi tešíme, zároveň si uvedomujeme dôležitosť vzdelávania v tomto odbore. Po skončení výučby v lekárni sú mladí farmaceuti pripravenejší na výkon svojho povolania. Túto výučbovú činnosť poskytuje aj naša verejná lekáreň Steris pod vedením  Mgr. Michala Krammera,“ vysvetľuje PharmDr. Andrea Šebová, vedúca nemocničnej lekárne.

V uplynulom roku boli priestory lekárne v rozlohe takmer 250 m² zrekonštruované. Rekonštrukcia zahŕňala vybudovanie nových priečok a kompletnú výmenu zariaďovacích predmetov, výmenu pôvodných dverných zárubní, dverí, okien. Zároveň bola vykonaná výmena obkladov, podlahových krytín,  malieb a náterov. Lekáreň bola presťahovaná do nových priestorov  z dôvodu výstavby moderného  urgentného príjmu, do ktorej sa zahrnuli  aj jej pôvodné priestory. Spoločnosť AGEL SK investovala do nových priestorov vyše 100 tisíc eur. 

Medzi hlavné činnosti nemocničnej lekárne  patrí  zabezpečiť pracoviská nemocnice liekmi, liečivými prípravkami, diagnostickými zdravotníckymi pomôckami a špeciálnym zdravotníckym materiálom.  Zároveň poskytuje konzultačnú činnosť o zložení, dávkovaní a uchovávaní  liekov, ako aj o generickej substitúcii liekov.  Zameriava sa  na optimalizáciu liečby, bezpečnosť pacienta, účinnosť  farmakoterapie na ambulantných a lôžkových pracoviskách nemocnice. Pripravuje smernice o správnej farmakoterapii, kontrole farmakoterapie a dodržiavaní zásad správnej lekárenskej praxe. Monitoruje vznik nežiadúcich účinkov liekov a predchádza  interakciám liekov. Spolupracuje tiež s Komisiou pre racionálnu farmakoterapiu, antibiotickú a liekovú politiku,  podieľa sa na pravidelnej aktualizácii liekového formulára, analyzuje spotrebu  liekov a zdravotníckeho materiálu.

V sieti spoločnosti AGEL SK pôsobia okrem tejto verejnej lekárne ďalšie 3 nemocničné lekárne so štatútom výučbovej lekárne, a to v Nemocnici Zvolen, v Nemocnici Komárno a v Nemocnici Košice - Šaca.

Späť