Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

O nemocnici

Nemocnica v Leviciach povolila návštevy pacientov

10.6.2020

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Nemocnica Levice s.r.o., člen skupiny AGEL, uvoľňuje obmedzenia zákazu návštev. Od utorka 9. júna pacientov levickej nemocnice tak môžu navštíviť rodinní príslušníci a ich známi za predpokladu dodržania určitých protiepidemických opatrení.

Na základe  opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 9. júna 2020 od 12:00 hod. nemocnica zrušila zákaz návštev, ktorý platil od marca 2020.   

Návštevy u hospitalizovaných pacientov sú povolené za dodržania stanovených pravidiel:

  • Návštevy sú povolené
    • počas pracovných dní v čase od 14,00 - 15,00 hod.
    • počas víkendov a sviatkov v čase od 14,00 - 16,00 hod.

Návštevníci sú povinní vyplniť tlačivo Hlásenie tretej osoby pre návštevníka, ktoré si vyžiadajú na „triáži“, toto tlačivo odovzdajú službukonajúcej sestre daného oddelenia.

  • V rovnakom čase je možné pripustiť návštevu maximálne dvoch osôb.
  • Výnimky k počtu osôb určuje primár oddelenia, resp. službukonajúci lekár, napr. u pacientov v terminálnom štádiu ochorenia a pod.
  • Je zakázaná návšteva osobám s prejavmi akútneho respiračného ochorenia a u osôb v karanténe v súvislosti s COVID-19.
  • Návštevy je nutné prednostne realizovať mimo izieb a v exteriéri. Ak je nutná návšteva na izbe z dôvodu zdravotného stavu pacienta,  je táto návšteva možná na maximálne 15 minút.
  • Návšteva dodržiava zvýšený hygienicko-epidemiologický režim (potrebná  dezinfekcia rúk, povinnosť nosiť rúška) a je nutné zabezpečiť evidenciu každej návštevy pre prípad následného epidemiologického vyšetrovania.

V prípade  opodstatnených dôvodov  je v kompetencii vedenia Nemocnice Levice s.r.o. prijať ďalšie opatrenia pre zabezpečenie bezpečnosti u hospitalizovaných pacientov.

Späť