Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

O nemocnici

V levickej nemocnici prebiehajú školenia zdravotníkov Učia sa, ako profesionálne komunikovať s pacientom

19.6.2020

Nemocnica Levice, člen skupiny AGEL, začala využívať všetky moderné metódy na získanie dôvery a spokojnosti pacientov a tým aj zvyšovania pozitívneho vnímania zdravotníckej a ošetrovateľskej starostlivosti. Medzi najmodernejšie prostriedky, ktoré umožňujú získať rýchly a významný efekt vo vzťahu pacient, lekár, sestra - je pro-klientský spôsob komunikácie. Primári z levickej nemocnice takéto školenie v komunikačných zručnostiach absolvovali v novembri a získali v tejto zručnosti certifikát. Preverenie efektu školenia v praxi a následné odovzdanie certifikátov sa zrealizovalo za účasti riaditeľa Nemocnice Levice MUDr. Jána Belanského, MPH, tento týždeň.

"Našim cieľom je zaviesť do našich zdravotníckych zariadení zrelú komunikáciu s pacientom. Je preukázateľné, že skutočný ľudský záujem, úsmev či trpezlivé počúvanie robia v liečebnom procese zázraky. Komunikácia medzi lekárom a pacientom má veľký vplyv na liečebný proces,“ hovorí riaditeľka odboru ľudských zdrojov AGEL SK a lektorka Zuzana Cyprichová.  ,,Je dokázané, že kvalitná komunikácia výrazne ovplyvňuje napr. zvládanie bolesti, dĺžku liečby, dokonca eliminuje rast nádorov a z hľadiska vnímania pomáha predchádzať sťažnostiam až o 60 %. Preto sme sa rozhodli tej téme venovať výraznú pozornosť,“ vysvetlila hlavné dôvody školení odborníčka.

Primári, lekári a sestry sa učia, ako komunikovať s pacientom pri vyšetrení, prijímaní pacienta na oddelenie, zisťovaní anamnézy, vizite a ďalších procesoch poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ďalšou témou je organizácia a rozdelenie práce, vedenie ľudí. ,,Samozrejmosťou musí byť predstavenie sa lekára pri prvom kontakte, rešpektovanie súkromia pacienta, ohľaduplnosť pri oznamovaní diagnózy. Počas školení rozvíjame empatický prístup k pacientovi, trénujeme aktívne počúvanie, učíme kolegov, ako zvládať záťažové situácie v komunikácii,“ hovorí Z. Cyprichová.  Dôležitou témou je aj prevencia vyhorenia, ktorým sú ohrozené všetky pomáhajúce profesie, ale aj dobrá atmosféra na oddeleniach nemocnice, kreovanie dobrých vzťahov, aby ľudia vedeli, ako sa im darí, ako eliminovať problémy v zárodku. Lekári a sestry školenie oceňujú a zároveň aj ich atmosféru, spôsob vedenia školenia a najviac dôležité sú zaujímavé poznatky a zručnosti, ktorým sa učia.

Späť