Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

O nemocnici

V levickej nemocnici už 5 rokov nepretržite pomáha pacientom aj Dom ošetrovateľskej starostlivosti

23.6.2020

Pacientov, ktorých zdravotný stav je síce stabilizovaný, avšak vyžaduje si nepretržitú starostlivosť, je možné umiestniť do Domu ošetrovateľskej starostlivosti. Ten je súčasťou Nemocnice Levice, ktorá je členom skupiny AGEL SK a zdravotnícky personál im poskytuje kompletnú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť od roku 2015.

V Dome ošetrovateľskej starostlivosti je poskytovaná nepretržitá, kompletná, koordinovaná ošetrovateľská starostlivosť, ošetrovateľská rehabilitácia a služby s nimi súvisiace. Pacientov sem prijímajú na základe odporúčania lekára ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo ambulantnej zdravotnej starostlivosti. ,,Poskytujeme tu  starostlivosť osobám so zmeneným zdravotným stavom súvisiacim s imobilizačným syndrómom, s chronickým dekompenzovaným ochorením, po operačnom výkone alebo po úraze s obmedzenou hybnosťou. Nachádzajú sa tu aj pacienti s narušenou integritou kože, s poruchami pohyblivosti či inkontinenciou,“ vysvetľuje PhDr. Helena Dudášová MHA, MPH, námestníčka riaditeľa nemocnice Levice pre ošetrovateľskú starostlivosť.  Dôvodom na pobyt môže byť i úľavová hospitalizácia pri hroziacej dekompenzácii starostlivosti v domácnosti, ako napríklad únava, ochorenie alebo neprítomnosť opatrovateľov, preklenutie doby do umiestnenia v zariadení sociálnej starostlivosti alebo služieb. ,,Ošetrovateľská starostlivosť v tomto zariadení je vysoko odborná a kvalitná, náš personál sa o pacientov stará nepretržite a koordinovane, pričom sa zameriavajú na udržanie a zlepšenie kvality života, pooperačné a post-hospitalizačné obdobie a predchádzanie akýmkoľvek zdravotným komplikáciám,“ hovorí námestníčka nemocnice. Okrem zdravotnej starostlivosti učia pacientov aj nácviku sebestačnosti, aktivizáciu a socializáciu.

Doba poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v dome závisí od zdravotného stavu osoby a potreby ošetrovateľskej starostlivosti. Maximálna dĺžka pobytu osoby v dome je jeden mesiac. Kapacita lôžok je 10 a v rámci ambulantnej starostlivosti sa pacientom zabezpečujú aj lieky a špeciálne zdravotnícke pomôcky.

Späť