Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

O nemocnici

Riaditeľ levickej nemocnice: ,,Pandémia nás v rámci nemocnice stmelila“

23.7.2020

Prvý polrok tohto roku bol pre všetkých, nielen zdravotníkov, ale aj pre pacientov a ich príbuzných, zaťažkávajúcou skúškou. Šíriaca sa epidémia koronavírusu COVID-19 preverila sily, trpezlivosť a pripravenosť všetkých rýchlo riešiť problémy, ktoré dovtedy nemocnice nepoznali a na novú realitu sa adaptovať. O tom, ako táto situácia ovplyvnila chod Nemocnice AGEL Levice a ako celkovo hodnotí prvý polrok 2020, sme sa porozprávali priamo s jej riaditeľom, MUDr. Jánom Belanským.

Ako by ste zhodnotili prvý polrok 2020 vo Vašej nemocnici?

Na úvod by som rád zdôraznil, že napriek turbulentnosti doby súvisiacej s pandémiou ochorenia  COVID -19, hodnotím prvý polrok  v našej Nemocnici AGEL Levice pozitívne. Našou najväčšou rozvojovou aktivitou je budovanie nového urgentného príjmu, čo si vyžiadalo reorganizáciu viacerých oddelení a presunov v rámci nemocnice. Dokončili sme rekonštrukciu nemocničnej lekárne a začali sme rekonštrukciu časti lôžok na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení na nadštandardné izby.  Vďaka účelovej dotácii z Nitrianskeho samosprávneho kraja  pre náš Dom ošetrovateľskej starostlivosti sme mohli pristúpiť k vylepšeniu podmienok pre našich klientov. Investícia išla do výmeny okenných konštrukcií. Postupne sme vybavovali zdravotnícke pracoviská novou prístrojovou technikou, spomeniem injekčné dávkovače, germicídne lampy, motodlahu, inkubátor na Neonatologické oddelenie, EKG prístroje, ale aj mobiliár pre zdravotnícke prevádzky, poskytujeme možnosť vyšetrenia najmodernejším mamografom.  V oblasti vzdelávania sme obnovili  od januára pravidelné lekárske semináre, v oblasti ošetrovateľstva sme zaviedli edukáciu hospitalizovaných pacientov na všetkých oddeleniach nemocnice o 22 typov diétnych režimov podľa typu ochorení. Naša  Nemocničná lekáreň získala štatút výučbovej lekárne, ktorý nám umožňuje podieľať sa na vzdelávaní nových farmaceutických profesionálov. 

Bol výnimočný kvôli pandémii koronavírusu. Čo bolo najväčšie negatívum, malo toto obdobie aj niečo pozitívne pre nemocnicu?

Určite bol výnimočný v mnohých ohľadoch. Nemocnica AGEL Levice je tiež subjektom hospodárskej mobilizácie, preto sme sa okamžite po vyhlásení mimoriadneho a núdzového stavu intenzívne zaoberali všetkými potrebnými opatreniami a vykonávali zmeny v organizácii poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. V krátkom slede sme implementovali množstvo nariadení a manuálov vydaných v súvislosti s pandémiou. Bezodkladne sme zaviedli triáž na vstupoch do nemocnice, aktualizovali pandemický plán nemocnice, reprofilizovali lôžkový  fond, vyčlenili osobitné lôžka v takzvaných červených zónach a  vyčlenili izolačné  priestory   pre ambulantných pacientov podozrivých z ochorenia COVID-19. Zriadili sme školiace tímy na správne používanie OOPP, nacvičovali sme neodkladný operačný výkon pacienta  s ochorením COVID-19, ako aj nácvik pôrodu  COVID-19 pozitívnej rodičky. V spolupráci s RÚVZ, príslušníkmi PZ SR  odberové tímy  Nemocnice AGEL Levice zabezpečili vyšetrenie karantenizovaných obyvateľov  v obciach Kozárovce, Hronské Kosihy, Tekovské Lužany, ako aj kontrolu klientov a zamestnancov v detskom domove v Leviciach.

Za najväčšie negatívum považujem obmedzenie dostupnosti poskytovania plánovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré sa udialo z dôvodu  nevyhnutného obmedzenia vykonávania  všetkých vyšetrení a výkonov, ktoré mohli byť odložené na neskoršiu dobu.  Museli sme sa pripraviť na model nárastu počtu hospitalizovaných pacientov, ktorý  mohol v najhoršom prípade kopírovať vývoj v Taliansku, alebo v Španielsku. Našťastie, model šírenia ochorenia v SR sa vyvíjal podstatne lepšie aj vďaka tomu, že opatrenia vedúce k obmedzeniu sociálnych kontaktov sa zaviedli na Slovensku včas. 

Ako pozitívum vnímam nadmieru dobrú spoluprácu všetkých našich zamestnancov. Realizácia všetkých organizačných opatrení, presunov zdravotníckej techniky, lôžok,  drobné stavebné úpravy a podobne  boli vykonané rýchlo  a  včas. Spolupráca v starostlivosti o pacientov podozrivých z ochorenia COVID-19 zo strany zdravotníckych pracovníkov bola príkladná. Dovolím si tvrdiť,  že nás pandémia v rámci nemocnice stmelila. 

Zmenilo sa správanie pacientov za uvedené obdobie? Ak áno, v čom?

Určitým spôsobom áno. Na začiatku núdzového stavu sme registrovali  zníženie počtu  návštev ambulantných pacientov vrátane  urgentných pracovísk a ambulancií pohotovostnej služby. Tento fenomén útlmu  vydržal asi dva týždne, po ktorom sme registrovali postupný nárast počtu pacientov v závislosti s uvoľňovaním obmedzení  nariadených hlavným hygienikom SR.  Po skončení núdzového stavu sme registrovali aj nárast počtu plánovaných operačných výkonov a počtu hospitalizácií, ktorý trval až do prvej polovice júla. 

V porovnaní s inými rokmi, koľko ste ošetrili, resp. hospitalizovali pacientov?

V priebehu núdzového stavu sme zaznamenali postupné znižovanie počtu všetkých výkonov, pričom v mesiaci apríl, kedy boli obmedzenia najprísnejšie,  sme  registrovali približne 30% pokles počtu hospitalizovaných pacientov a pokles počtu operácií dosiahol približne 50%. Podobná situácia bola v aj ambulantnom sektore, kde bol pokles v mesiaci apríl na úrovni 35%.

Čo je najsilnejšou devízou Vašej nemocnice?

Myslím si, že je to jej  obrovský potenciál pre rozvoj, ktorý ide ruka v ruke s novým vybavením, modernými technológiami a liečebnými metódami. Nemocnica má pomerne rozsiahlu škálu poskytovaných služieb, oddelení a ambulancií. Našim cieľom je, aby sme systematicky zvyšovali ich kvalitu, aby sme sa stali prvou voľbou pre pacientov zo širokého spádu.

Darí sa Vám riešiť všeobecný personálny nedostatok ľudí v zdravotníctve?

S nedostatkom kvalitného kvalifikovaného personálu sa borí väčšina nemocníc na Slovensku. V rámci skupiny AGEL  pracujeme neustále  na  zlepšení pracovných podmienok, vzdelávaní zamestnancov, ktoré  zvýši atraktivitu našej   nemocnice, a to  nielen pre absolventov lekárskych fakúlt a fakúlt ošetrovateľstva, ale aj pre už plne kvalifikovaných zdravotníckych profesionálov. Budujeme v našej nemocnici  moderné pracoviská, ktoré umožnia našim pacientom poskytovať kvalitnú  zdravotnú starostlivosť a uspokojiť pracovné a odborné ambície našich zdravotníkov. Zapájame sa do  rezidentského programu pre lekárov, programu podpory študentov záverečných ročníkov lekárskych fakúlt a fakúlt ošetrovateľstva a mladých  zdravotníkov zapájame po nástupe do nemocnice bezodkladne do systému postgraduálneho vzdelávania.  Uvidíme, ako sa uvedené opatrenia odrazia v našej schopnosti osloviť budúcich aj súčasných zdravotníkov a pritiahnuť ich do našich radov.    

Späť