Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

O nemocnici

Na rakovinu prostaty ročne umiera 500 mužov. Nepodceňujte príznaky a navštívte včas odborníka

12.11.2020

November je už každoročne známy tým, že je označovaný ako mesiac boja proti rakovine prostaty. Ide o štvrté najčastejšie zhubné ochorenie u mužov a táto diagnóza prichádza pomaly a nenápadne, preto je veľmi dôležité nepodceňovať prevenciu. Práve vďaka včasnej prevencii je možné karcinóm zachytiť včas a túto zákernú chorobu vyliečiť.

,,Na Slovensku sa za rok diagnostikuje približne 1500 nových prípadov karcinómu prostaty a na toto ochorenie zomrie asi 500 mužov. Najčastejšie sa objavuje po 50. roku života, keď tvorí 15 percent všetkých zhubných nádorov,“ hovorí lekárka Lyudmila Rudenko z Ambulancie klinickej onkológie v Nemocnici AGEL Levice. Dôležité je zachytiť rakovinu prostaty včas. Príznaky tohto ochorenia závisia od jeho rozsahu. ,,Keďže karcinóm prostaty vyrastá z periférnej zóny prostaty, môže byť v počiatočných štádiách bezpríznakový. V pokročilejšom štádiu, keď nádor stláča močovú rúru, sa prejavuje tzv. príznakmi dolných močových ciest, čo sú poruchy skladovania moču v močovom mechúri, respektíve poruchy vyprázdňovania moču z močového mechúra. Ide o nešpecifické príznaky, ktoré sa vyskytujú aj pri iných ochoreniach prostaty, močového mechúra alebo močovej rúry. Metastázy karcinómu prostaty, ktoré postihujú najmä chrbticu, panvové a dlhé kosti, sa prejavujú bolesťami v krížoch, v panve, únavou, chudnutím a zhoršením funkcie obličiek,“ vysvetľuje lekárka.

Na vzniku rakoviny prostaty sa podľa jej slov podieľajú viaceré rizikové faktory. Významná je úloha testosterónu. Karcinóm prostaty nevzniká u mužov, u ktorých boli semenníky odstránené pred pubertou (známym príkladom sú speváci cielene kastrovaní v detskom veku), alebo u ktorých je vrodene narušený metabolizmus testosterónu. ,,Čo sa týka veku pacientov, prevažná väčšina karcinómov prostaty sa vyskytuje u mužov starších ako 50 rokov. Genetické faktory sa prejavujú rodinným výskytom karcinómu prostaty. Ak sa vyskytne u jedného alebo viacerých členov rodiny, je riziko vzniku tohto ochorenia u ostatných geneticky príbuzných 6 až 10-krát vyššie ako u mužov zdravej populácie. Vplyv rasy na vzniku a závažnosti karcinómu prostaty sa typicky prejavuje u Afroameričanov,“ hovorí Lyudmila Rudenko z levickej ambulancie. Výskyt karcinómu prostaty významne ovplyvňuje aj spôsob stravovania. Vo vyspelých krajinách s vysokým príjmom bielkovín a živočíšnych tukov je výskyt karcinómu prostaty podstatne vyšší ako v krajinách, kde prevláda strava vegetariánskeho charakteru chudobná na cholesterol a bohatá na vlákniny a fytoestrogény. Riziko vzniku karcinómu prostaty sa zvyšuje aj u obéznych pacientov, čo súvisí s vysokým príjmom tukov s obsahom cholesterolu a s nedostatkom fyzickej aktivity. 

Diagnostika karcinómu prostaty sa zakladá na viacerých po sebe nasledujúcich vyšetreniach. ,,Rozhovorom s pacientom sa získavajú podstatné informácie z osobnej i rodinnej anamnézy pacienta. Pri vyšetrení prostaty pohmatom cez konečník sa posudzuje veľkosť prostaty, jej konzistencia, ohraničenie a povrch prostaty. Pacientovi odoberieme vzorku krvi na stanovenie prostatického špecifického antigénu, takzvaného PSA, ktorý sa pokladá za orgánový, nie za nádorový marker,“ opisuje diagnostiku tohto druhu rakoviny lekárka.  Ak na základe uvedených vyšetrení vznikne podozrenie na karcinóm prostaty, je indikovaná biopsia prostaty, teda odber vzoriek tkaniva prostaty tenkou ihlou za účelom histologického vyšetrenia. Potvrdenie karcinómu prostaty histologickým vyšetrením odobratých vzoriek tkaniva prostaty sa pokladá za definitívnu diagnózu.  

Diagnóza rakovina prostaty je určite mimoriadne závažná, ale tento typ ochorenia má podľa odborníkov pri včasnom odhalení a adekvátnej liečbe dobré vyhliadky na vyliečenie. Platí to hlavne na štádium, kedy je nádor ohraničený iba samotnou prostatou. Veľmi často sa karcinóm identifikuje vďaka náhodnému vyšetreniu, ktoré sa primárne týka iného ochorenia. ,,Toto skoré štádium rakoviny prostaty je charakteristické tým, že nádory sú tvorené “iba” diferencovanými bunkami a rastú veľmi pomaly. Neskôr síce môže mať nádor tendenciu rásť rýchlejšie, no ešte stále nepreniká do lymfatických uzlín či ďalších orgánov. Pokročilé štádium je naopak charakteristické už tým, že rakovina presiahne hranicu prostaty a v poslednom štádiu dokonca postihuje aj spomenuté lymfatické uzliny, konečník, močový mechúr, kosti a ďalšie oblasti tela. Muži s potvrdenou diagnózou rakovina prostaty sa musia urologicky kontrolovať v pravidelných intervaloch až do konca života. Intervaly a spôsob vyšetrenia závisia od konkrétneho pacienta a jeho zdravotného stavu, nasadenej liečby a podobne,“ vysvetľuje odborníčka z levickej nemocnice.

Po stanovení a potvrdení diagnózy rakoviny prostaty lekár vypracuje vhodný liečebný plán na základe veku pacienta, jeho zdravotného stavu a štádia rakoviny. Môže ísť o aktívne sledovanie, ktoré je konzervatívnym postupom vhodným pre nízkorizikové ochorenie, pri ktorom sa pacient nelieči bezprostredne po stanovení diagnózy karcinómu prostaty. Pacient sa sleduje a liečba sa začne až po dôkaze progresie ochorenia. Ďalším druhom liečby je radikálna prostatektómia,  v tomto prípade  sa odstraňuje prostata spolu so semennými mechúrikmi. Súčasťou operácie je odstránenie panvových lymfatických uzlín. ,,Tretím druhom je liečba žiarením, kedy sa do prostaty aplikuje dávka žiarenia, ktorá dokáže usmrtiť nádorové bunky. Využíva sa tiež hormonálna liečba. Jej princíp spočíva v poznatku, že bunky karcinómu prostaty potrebujú pre svoj rast a rozmnožovanie mužský pohlavný hormón testosterón. Zastavenie tvorby testosterónu možno dosiahnuť dvomi spôsobmi, a to  chirurgickým odstránením semenníkov alebo tzv. farmakologickou kastráciou, pri ktorej sa špeciálnymi liečivami zasiahne do regulácie tvorby testosterónu, a tak sa zablokuje jeho tvorba,“ opisuje lekárka Lyudmila Rudenko. Osobitnou kategóriou karcinómu prostaty je tzv. kastračne rezistentný karcinóm prostaty. Ide o najzávažnejšiu formu ochorenia, obvykle komplikovanú vznikom vzdialených metastáz a komplikácií zo strany dolných močových ciest a kostného systému. Princípom liečby kastračne rezistentného karcinómu prostaty je pridanie antiandrogennej liečby alebo chemoterapie. K farmakologickej kastrácii sa pridávajú lieky ovplyvňujúce stav kostného systému pacienta.

,,Veľmi dôležitá je v týchto prípadoch prevencia alebo včasné zachytenie príznakov. Preto vyzývame všetkých mužov, najmä po 50-tke, aby dbali na prevenciu a nepodceňovali žiadne príznaky,“ dodáva Lyudmila Rudenko z Nemocnice AGEL Levice.

Späť