Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

O nemocnici

V levickej nemocnici urobili za jedenásť mesiacov takmer 800 tisíc biochemických vyšetrení

28.12.2020

Oddelenie klinickej biochémie (OKB) Nemocnice AGEL Levice je síce skryté pred zrakmi verejnosti a pacientov, jeho význam je však obrovský, a pandémia koronavírusu jeho význam ešte znásobila. Za 11 mesiacov roku 2020 OKB vyšetrilo takmer 48-tisíc vzoriek pacientov, čo predstavuje viac ako 774-tisíc biochemických vyšetrení. Oddelenie sa počas roku zapojilo do diagnostiky ochorenia COVID-19 - zabezpečuje odberový materiál pre PCR diagnostiku a vyšetrenia antigénovými testami pre nemocnicu Levice, zaviedlo kvantitatívne vyšetrenie protilátok anti-SARS-CoV-2 IgG/IgM. Pre pacientov s ochorením COVID-19 hospitalizovaných v nemocnici zabezpečuje laboratórium všetku potrebnú biochemickú diagnostiku.

Oddelenie klinickej biochémie vykonáva laboratórne vyšetrenia v odbore klinická biochémia pre pacientov lôžkových oddelení nemocnice a pre pacientov všeobecných a špecializovaných ambulancií polikliniky, mesta Levice a okolia. ,,Biochemickými analýzami sa naše oddelenie podieľa na diagnostike, monitorovaní liečby, stanovení prognózy ochorení a na preventívnom vyšetrovaní obyvateľstva. Oddelenie vykonáva základné, špeciálne biochemické vyšetrenia (hormóny, kardiálne, tumorové markery, vyšetrenia pri anémii, diabete a ďalšie) z rôznych vzoriek biologického materiálu – krv, moč, likvor, stolica, punktát - a toxikologickú analýzu pri intoxikáciách liekmi a drogami predovšetkým zo vzoriek moču,“ vysvetľuje Ing. Vlasta Macková, primárka OKB Nemocnice AGEL Levice.

Vyšetrenia sa vykonávajú na moderných biochemických a imunochemických analyzátoroch. Z najnovšej techniky bol v januári 2020 inštalovaný nový analyzátor HPLC Adams A1c na vyšetrenie glykovaného hemoglobínu, vyšetrenia potrebného pre sledovanie stavu glukózy u diabetikov.

V roku 2020 laboratórium prechádza prestavbou. Od jari a počas leta bola vykonaná výmena okien vo všetkých miestnostiach oddelenia. Budova, v ktorej sa laboratórium nachádza, je zatepľovaná. Od 9. decembra sa začala aj prestavba laboratórnych miestností. Po jej dokončení bude OKB vybavené novou modernou a výkonnou laboratórnou technikou. Počas stavebných prác aj napriek prekonávaniu rôznych prekážok laboratórium poskytuje svoje služby v plnom rozsahu bez obmedzenia prevádzky.

Späť