Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

O nemocnici

Levickým pacientom darovalo v minulom roku krv takmer 2100 dobrovoľníkov

19.1.2021

Krv je v zdravotníctve mimoriadne dôležitou a najmä nenahraditeľnou tekutinou. Uplynulý rok bol síce poznačený pandémiou, našťastie v Nemocnici AGEL Levice nezaznamenali pokles darcov. Aj napriek sprísneným podmienkam sa našlo 2089 dobrovoľníkov, ktorí prišli do nemocnice a o túto vzácnu tekutinu sa podelili.

V roku 2020 prišlo do levickej nemocnice darovať krv 1309 mužov a 780 žien. „Z celkového počtu to bolo 272 prvodarcov a realizovalo sa aj 13 autológnych odberov, teda odberov, kedy pacienti darovali krv sami sebe. Ide o prípady, kedy pacient príde napríklad pred operáciou, ktorú má podstúpiť, darovať krv,“ vysvetľuje Mgr. Uršuľa Macaláková, vedúca laborantka Hematologicko-transfuziologického oddelenia.

V levickej nemocnici sa odbery uskutočňovali každý utorok, nezmenila to ani epidemiologická situácia. Zmenili sa iba podmienky, ktoré samotnému odberu predchádzali a hygienické opatrenia. „Aj v transfúziológii  sa rok 2020  niesol v znamení prijatých  prísnych preventívnych a bezpečnostných opatrení   pre vzniknutú pandémiu COVID 19. Odrazilo sa to najprv v nižšom počte dobrovoľných  darcov krvi. Hlavne na začiatku pandémie, kedy bol nedostatok transfúznych liekov vo všetkých transfúziologických zariadeniach. Uskutočňovali sa   rôzne výzvy na darovanie krvi aj prostredníctvom médií  v rámci SR, ktoré pomohli  situáciu zlepšiť,“ hovorí vedúca laborantka. „Rok 2020 bol pracovne náročný  aj pre tím  pracovníkov na našom pracovisku, nakoľko nákaza COVID 19 zasiahla aj mnohých  zdravotníckych pracovníkov z našich radov.  Aj s nižším počtom pracovníkov sme  museli  zvládnuť pracovné nasadenie. Chcela by som im preto  vyjadriť svoju vďaku za ich  ochotu, podporu, profesionalitu a nasadenie  pri práci v neľahkých podmienkach.  Moje poďakovanie však patrí aj všetkým dobrovoľným darcom krvi, ktorí sa dokázali zmobilizovať a prišli darovať krv, aby pomohli iným a za ich podporu  v tejto nie ľahkej situácii,“ dodáva Mgr. Uršuľa Macaláková.

V Nemocnici AGEL Levice aj tento rok prebiehajú darovanie krvi každý utorok, potrebné je však sa vopred objednať na telefonickom čísle 036/ 6379 496.

Späť