Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

O nemocnici

Levická nemocnica má vynovené oddelenie klinickej biochémie Denne spracúvajú cca 500 vzoriek

19.3.2021

Hoci je Oddelenie klinickej biochémie Nemocnice AGEL Levice skryté pred zrakmi pacientov aj návštevníkov nemocnice, jeho úloha je o to dôležitejšia. Na detailných rozboroch vzoriek totiž závisí promptné a najmä presné stanovenie diagnózy pacienta a aj nastavenie liečby. To je aj hlavný dôvod, prečo sa levická nemocnica rozhodla oddelenie zmodernizovať a to tak po stránke svojho technického vybavenia, ako aj celkového prostredia, v ktorom biochemici pracujú.

„Naše oddelenie klinickej biochémie vykonáva laboratórne vyšetrenia v odbore klinická biochémia pre pacientov lôžkových oddelení nemocnice a pre pacientov všeobecných a špecializovaných ambulancií polikliniky, mesta Levice a okolia. Biochemickými analýzami sa podieľame na diagnostike, monitorovaní liečby, stanovení prognózy ochorení a na preventívnom vyšetrovaní obyvateľstva,“ vysvetľuje primárka OKB Nemocnice AGEL Levice Ing. Vlasta Macková. Oddelenie robí základné, ako aj špeciálne biochemické vyšetrenia (hormóny, kardiálne, tumorové markery, vyšetrenia pri anémii, diabete a ďalšie) z rôznych vzoriek biologického materiálu – krv, moč, likvor, stolica, punktát - a toxikologickú analýzu pri intoxikáciách liekmi a drogami predovšetkým zo vzoriek moču.

Za minulý rok OKB vyšetrilo takmer 275-tisíc vzoriek pacientov, čo predstavuje viac ako 870-tisíc biochemických vyšetrení. Oddelenie zohráva dôležitú úlohu aj v  diagnostike ochorenia COVID-19. „Zabezpečujeme odberový materiál pre PCR diagnostiku a pre vyšetrenia antigénovými testami pre nemocnicu Levice, zaviedli sme aj kvantitatívne vyšetrenie protilátok anti-SARS-CoV-2 IgG/IgM. Pre pacientov s ochorením COVID-19 hospitalizovaných v nemocnici zabezpečuje naše laboratórium všetku potrebnú biochemickú diagnostiku,“ hovorí primárka Ing. Macková.  

Vyšetrenia sa vykonávajú na moderných biochemických a imunochemických analyzátoroch. Už vlani nemocnica inštalovala nový analyzátor HPLC Adams A1c na vyšetrenie glykovaného hemoglobínu, vyšetrenia potrebného pre sledovanie stavu glukózy u diabetikov a celé oddelenie počas plnej prevádzky a bez obmedzenia činnosti prechádzalo aj prestavbou. „Od jari a počas leta bola u nás vykonaná výmena okien vo všetkých miestnostiach oddelenia, celá naša budova je už zateplená. Od decembra 2020 sme realizovali aj prestavbu laboratórnych miestností. Z troch menších laboratórnych priestorov vzniklo jedno veľké centrálne moderné laboratórium pre umiestnenie novej techniky. V priebehu februára 2021 sme inštalovali aj moderné, výkonné analyzátory a boli zaškolení zdravotnícki laboranti aj ostatní pracovníci“, dodala Ing. Macková.

Pred pár dňami biochemici levickej nemocnice spustili činnosť na nových systémoch. „Tieto pracujú v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke a zabezpečujú biochemickú analýzu všetkých vzoriek dodaných do laboratória z lôžkovej časti nemocnice a tiež z ambulantnej sféry, ktorá využíva služby Oddelenia klinickej biochémie. Denne sa spracúva do 500 vzoriek rôzneho biologického materiálu, predovšetkým krvi, ale aj vzorky moču, likvoru a extracelulárnej tekutiny. Na oboch moduloch sa vyšetruje cca 90 rôznych druhov vyšetrení od bežných rutinných, cez hormóny, kardiálne markery, tumorové markery, markery metabolizmu železa a pod,“ objasňuje primárka OKB:  Vďaka novovybudovaným priestorom je tok vzoriek nenáročný. Odstránil sa posun vzoriek medzi laboratóriami a vytvoril sa priestor pre rýchlejšie spracovanie urgentných vzoriek.

„Veríme, že neustále skvalitňovanie našich služieb bude do budúcna impulzom pre intenzívnejšiu spoluprácu s lekármi z nemocničnej aj ambulantnej sféry a prispeje k budovaniu dobrého mena laboratória skupiny AGEL,“ dodala na záver Ing. Macková.  

Späť