Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

O nemocnici

Levická nemocnica finišuje s výstavbou urgentného príjmu. Pacientom bude slúžiť už v tomto roku

29.4.2021

Nemocnica AGEL Levice bude mať už v tomto roku nový urgentný príjem. Pandémia koronavírusu jej výstavbu spomalila minimálne, oproti plánu nastal posun len o cca dva mesiace. Stavba, na ktorej sa podieľa spolufinancovaním Európska únia má už úplne dokončený jeden z troch stavebných objektov, na ďalších dvoch práce finišujú. Nový urgentný príjem s úplne novým technickým a prístrojovým vybavením bude znamenať výrazné skvalitnenie zdravotnej starostlivosti pre pacientov z viac ako 160 000 spádovej oblasti.

Výstavba jednej z najdôležitejších stavieb v rámci levickej nemocnice začala v novembri 2019. Stavba pozostáva z troch  stavebných objektov – vybudovanie centrálneho urgentného príjmu, rekonštrukcia priestorov pre vytvorenie pracoviska centrálnej sterilizácie, zateplenie celej budovy a vybudovanie  nového výťahu. ,,Pracovisko centrálnej sterilizácie je plne dokončené a odovzdané a funguje v tzv. skúšobnej prevádzke. Ide o úplne nové pracovisko v nových priestoroch a s novou technikou,“ uviedol Ing. Miloš Brtko, MPH, Area manažér prevádzkového odboru Nemocnice AGEL Levice.  Centrálny urgentný príjem bude tiež kompletne nanovo vybudovaným pracoviskom so zvlášť príjazdom pre vozidlá RZP a zvlášť vstupom pre verejnosť. Samozrejmosťou bude recepcia, kompletné diagnostické pracovisko s dvomi digitálnymi RTG prístrojmi, nebude chýbať CT a USG prístroj a  mamograf. Urgentný príjem bude mať internú, neurologickú, všeobecnú chirurgickú a traumatologickú ambulanciu, zákrokovú sálu, sedem expektačných lôžok a zázemie pre personál.

Celkové finančné náklady predstavujú 7,1 milióna EUR, pričom 10% sa na financovaní podieľa Nemocnica AGEL Levice. Zhotoviteľom, ktorý vzišiel z výberového konania, je Združenie VHS-PS -  ADIFEX – FIDES - NEMOCNICA LEVICE.

,,Vybudovaním urgentného príjmu dosiahne Nemocnica Levice vyššiu komplexnosť, vysokú  kvalitu a lepší manažment  poskytovanej neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Výsledkom by malo byť aj zlepšenie medicínskych ukazovateľov, doby hospitalizácie a využitie akútnych lôžok pre pacientov. Pre nás je najdôležitejšie, aby tieto zmeny pocítil hlavne pacient, aby dostal včasnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť hodnú tretieho tisícročia, a aby našej nemocnici, našim lekárom a celému personálu dôveroval,“ uviedol riaditeľ nemocnice Levice MUDR. Ján Belanský, MPH. 

Nemocnica AGEL Levice je jedna z najväčších nemocníc v celom Nitrianskom samosprávnom kraji. Aktuálne prevádzkuje 19 ambulancií typu špecializovaná ambulantná starostlivosť, ambulanciu urgentného príjmu 1. typu, dve ambulancie ústavnej pohotovostnej služby (pediatria, gynekológia) a ambulantnej pohotovostnej služby (pre dospelých a pre  deti a dorast ). V zdravotníckom zariadení aktuálne pracuje takmer 600 zamestnancov.

Späť