Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

O nemocnici

Ako sa znova nadýchnuť z plných pľúc

2.7.2021

Mnohí pacienti po prekonaní ochorenia COVID-19 trpia tzv. postcovidovými zdravotnými komplikáciami a od apríla tohto roka prišlo do Ambulancie pneumológie a ftizeológie Nemocnice AGEL Levice približne 200 pacientov s takýmito ťažkosťami. Obrátili sme sa preto na MUDr. Annu Forgáčovú, ktorá v časoch najväčšej pandemickej krízy bola nielen nosnou lekárkou, ale taktiež aj odbornou a morálnou oporou Covid oddelenia Nemocnie AGEL Levice.

„Vo svojej praxi sa pomerne často stretávam, s pacientmi, ktorí trpia postcovidovým syndrómom. Najčastejšími zdravotnými ťažkosťami sú suchý dráždivý kašeľ, ponámahová dýchavica, únavový syndróm a mnohé iné,“  vysvetľuje MUDr. Anna Forgáčová. Ovplyvnenie bežného života u postcovidových pacientov  je rôznorodé. Iné je u mladších pacientov, ktorí pred chorobou boli zamestnaní  a mali aj rôzne mimopracovné aktivity  a iné napríklad pacientov vyššej vekovej kategórie. Niektorí pacienti  strednej vekovej kategórie sa pomerne rýchlo zregenerujú a nastúpia čo najskôr do práce.   

,,Rýchlosť rekonvalescencie  väčšinou ide ruka v ruke s priebehom  ochorenia a rozsahom postihnutia  pľúcneho  parenchýmu. Pacienti s ťažším postihnutím pľúc  potrebujú na rekonvalescenciu viac času, čo si vyžaduje  práceneschopnosť aj viac mesiacov. Pretrvávajúce ťažkosti po koronavíruse limitujú  mladšie vekové kategórie napríklad v  športe,  niektorí  sa cítia  dlhodobo unavení, zadýchajú sa napriek tomu, že funkčné parametre pľúc majú v norme a zápalové infiltráty  sú úplne vtsrebané. Niekedy je ťažké posúdiť, do akej miery sa na týchto ťažkostiach podieľa aj psychika. Ak  sa niekto rýchlo unavil pred ochorením, ťažko očakávať, že po prekonaní Covid infektu  to prejde,“ hovorí odborníčka.   U starších pacientov,  teda pacientov  s viacerými komorbiditami, má ochorenie častejšie vážny  priebeh a vyžaduje si hospitalizáciu, čo má za následok  dlhšiu rekonvalescenciu, tieto vekové kategórie  sú častejšie odkázané  na   pomoc druhej osoby a niektorí už nedosiahnu kvalitu života ako  pred ochorením.

Existujú viaceré  dychové cviky, ktoré môžu pacienti  praktizovať  doma:

Cviky v stoji:

  • Výdych, dole ruky    nádych- hore ruky
  • Výdych, vzpriamená poloha,  ruky dole   
  • Nádych- úklon do strany  -  cvičiť na obe strany
  • Výdych- ruky dole    nádych-krúžiť rukami
  • Nádych- ruky hore   
  • Výdych- mierny predklon

Cviky v sede:

  • Nádych- ruky hore
  •  Výdych - ruky na zdvihnuté koleno- striedať strany 
  • Cviky opakovať aspoň 5x viackrát denne   

„Netreba zabúdať, na pravidelné aeróbne aktivity, teda aspoň 30 minút chôdze denne  podľa vekovej kategórie a možností, akými sú napríklad bicyklovanie, plávanie či beh. Základom je, pokiaľ nám to zdravotný stav čo len trochu dovolí, neprestať sa  hýbať,“ poradila na záver MUDr. Anna Forgáčová

Späť