Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

O nemocnici

Levická nemocnica má novú gama sondu. Vďaka nej poskytuje komplexnú starostlivosť pre ženy - od vyšetrenia až po chirurgiu nádorov prsníkov

5.10.2021

Nemocnica AGEL Levice získala do svojho prístrojového vybavenia na chirurgii novú gama sondu, čím výrazne zvýšila kvalitu a najmä komplexnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Gama sonda má zásadný význam pre chirurgiu zhubných nádorov prsnej žľazy a kože. Nemocnica tak vďaka svojmu vybaveniu vie liečiť pacientky komplexne – od úvodného vyšetrenia lekárom s následnou sonografiou a mamografiou, cez stanovenie diagnózy a prípadného operačného riešenia s využití gama sondy. A to všetko bez dlhého čakania.

„Gama sonda je zariadenie na detekciu tkaniva značeného technéciom a jódom pri operačných zákrokoch. Množstvo radiácie je na prístroji  znázornené na číselnom displeji a oznámené pomocou zvukového signálu, lekárovi tak umožňuje lokalizovať rádioaktívne označené tkanivo alebo štruktúry,“ hovorí MUDr. Peter Macho, námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť Nemocnice AGEL Levice.

Podstata gama sondy spočíva v tom, že dokáže presne určiť miesto s podozrivými uzlinami, a to tak, že vyhľadáva rádioizotopy v lymfatických uzlinách. Rádioizotop je rádioaktívna látka, ktorá sa pacientke aplikuje do blízkosti zisteného pozitívneho ložiska. Rádioizotop prechádza do spádových lymfatických uzlín a pomocou gama sondy ich je možné identifikovať a následne operačne odstrániť za účelom histologizácie. Až 90% rastu a rozširovania nádoru začína v prsníkoch, konkrétne v mliečnych žľazách, žliazkach alebo v mliekovodoch. Niektoré nádory sa šíria a rastú pomaly, iné rastú veľmi rýchlo a dokážu zdvojnásobiť svoju veľkosť aj v priebehu niekoľkých dní.

„Najčastejší typ rakovinového ochorenia u žien je karcinóm prsníka tvorí 27 % zo všetkých zhubných nádorov. Celoživotné riziko vzniku karcinómu prsníka u žien na Slovensku je asi jeden prípad na 20 žien. Vznik karcinómu nemožno vekovo ohraničiť. Vzniká aj v mladom veku, a preto netreba podceňovať prevenciu ani u mladších žien,“ hovorí primár Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Nemocnice AGEL Levice MUDr. Gabriel Mančík. Podľa jeho skúseností vo včasných štádiách je rakovina prsníka zvyčajne bezbolestná, v mnohých prípadoch je prvým príznakom hrčka v prsníku, asymetria prsníkov, vtiahnutá bradavka, zmena farby kože alebo ekzém, či výtok z bradavky, hrčka v pazuche, alebo v nadkľúčovej oblasti. „V rámci prevencie využívame niekoľko možností. Najjednoduchšia a najdostupnejšia možnosť, ktorú by mala ovládať každá žena, je samovyšetrovanie prsníkov. K presnejším zobrazovacím metódam slúžiacim na prevenciu patrí ultrasonografické vyšetrenie a mamografia. Hlavnou úlohou prevencie je odhalenie nádorového ochorenia v skorom štádiu, v ktorom je liečiteľné a vyliečiteľné,“ dodáva skúsený odborník.

Levická nemocnica má k dispozícii nový mamograf, samozrejmosťou je sonograf s vysoko odborne erudovaným zdravotníckym personálom. „Poskytujeme možnosť odborných vyšetrení zo širokého spádového okolia, objednanie je jednoduché prostredníctvom call centra, čakacie doby sú krátke. Sme však radi, že povedomie o dôležitosti prevencie u žien sa skutočne zlepšuje a ženy k preventívnym prehliadkam pristupujú zodpovedne a sami aktívne za týmto účelom vyhľadávajú gynekológa,“ hovorí MUDr. Mančík.

Ak má pacientka “podozrivý nález”, prichádza na rad  konzultačná chirurgická ambulancia  na poliklinike levickej nemocnice, kde sa určí ďalší postup. „V prípade nutnosti dohodneme odber bioptickej vzorky cestou RTG pracoviska s následnou histologizáciou. Podľa výsledku rozhodneme o ďalších krokoch. Ak bude indikované odstránenie ložiska, dohodneme termíny predoperačných vyšetrení s určením termínu operácie. Čo sa týka samotnej operácie, pacientky rozdeľujeme na dve skupiny. V prípade jednoznačných nezhubných lézií budú môcť byť operované prakticky kedykoľvek, v prípade histologickej pozitivity z biopsie, pacientky objednávame na konkrétny deň, kedy sa realizuje  peroperačná histologizácia zo sentinelových uzlín, ktoré budú označené radio-farmakom a peroperačne verifikované pomocou gama sondy,“ hovorí MUDr. Karol Macúch, primár chirurgického oddelenia Nemocnice AGEL Levice.

Histologizácia trvá cca 30 minút a po nej je jasné, či bude okrem samotného nádoru  nutné vykonať aj odstránenie uzlín z príslušného podpazušia. „Vzhľadom na predpokladaný logistický rozsah ako aj rozsah samotného operačného zákroku je  možné zrealizovať v priebehu jedného dňa 2-3 operácie,“ vysvetľuje primár Macúch. Nová gama sonda bude využitá pri identifikácii radio-farmakom značených lymfatických uzlín. Tu je nevyhnutná spolupráca s pracoviskom nukleárnej medicíny,“ dodáva MUDr. Macúch.

Späť