Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

O nemocnici

Levická nemocnica otvorila pre pacientov nový urgentný príjem Jeho výstavbu sa podarilo dokončiť napriek pandémii koronavírusu len s miernym zdržaním

12.11.2021

V Nemocnici AGEL Levice dnes dopoludnia slávnostne otvorili úplne nový, moderný urgentný príjem. Jeho výstavbu výrazne nespomalila ani pandémia koronavírusu, stavbu sa podarilo dokončiť s minimálnym zdržaním dva mesiace. Nový urgentný príjem prináša do regiónu so spádom vyše 160 000 ľudí výrazné skvalitnenie poskytovanej urgentnej starostlivosti, moderné medicínske vybavenie, ľahkú a rýchlu orientáciu a úroveň hodnú tretieho tisícročia. Tú by mali pocítiť v prvom rade pacienti, ale aj personál levickej nemocnice.

„Som veľmi rád, že napriek tomu, že ešte pred rokom sme sa obávali, ako pandémia tento náš najvýznamnejší projekt ovplyvní, dnes urgentný príjem so všetkým, čo k nemu patrí otvárame. Moja obrovská vďaka patrí od projektanta, cez dodávateľov, realizátorov až po kolegov a pacientov všetkým, hlavne za to, že nám verili, ďakujeme za veľkú trpezlivosť. Verím, že dnešným dňom začína v Leviciach nová éra zdravotníctva,“ hovorí riaditeľ Nemocnice AGEL Levice MUDr. Ján Belanský, MPH.

Výstavba jednej z najdôležitejších stavieb v rámci levickej nemocnice začala v novembri 2019. Stavba sa realizovala v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, Prioritnej osi 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám a pozostávala z troch stavebných objektov – centrálneho urgentného príjmu, rekonštruovaných priestorov pracoviska centrálnej sterilizácie, zateplenia celej budovy a vybudovania nového výťahu. Nový urgentný príjem má samostatný príjazd pre vozidlá RZP a zvlášť vstup pre verejnosť. „Samozrejmosťou je recepcia, kompletné diagnostické pracovisko s dvomi digitálnymi RTG prístrojmi, nechýba CT a USG prístroj a mamograf. Urgentný príjem má internú, neurologickú, všeobecnú chirurgickú a traumatologickú ambulanciu, zákrokovú sálu, sedem expektačných lôžok a zázemie pre personál,“ vysvetľuje Ing. Miloš Brtko, MPH, area manažér prevádzkového odboru Nemocnice AGEL Levice.

Celkové finančné náklady predstavujú 6,647 milióna EUR, pričom 10% sa na financovaní podieľa Nemocnica AGEL Levice, 90 % predstavuje nenávratný finančný príspevok. Zhotoviteľom, ktorý celú stavbu zrealizoval je Združenie VHS-PS - ADIFEX – FIDES - NEMOCNICA LEVICE. Vybudovaním urgentného príjmu dosiahne Nemocnica AGEL Levice vyššiu komplexnosť, vysokú kvalitu a lepší manažment pacienta pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Výsledkom by malo byť aj zlepšenie medicínskych ukazovateľov, doby hospitalizácie a využitie akútnych lôžok pre pacientov. „Pre nás je najdôležitejšie, aby tieto zmeny pocítil hlavne pacient, aby dostal včasnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť hodnú tretieho tisícročia, a aby našej nemocnici, našim lekárom a celému personálu dôveroval,“ uviedol riaditeľ nemocnice Levice MUDr. Ján Belanský, MPH.

Nemocnica AGEL Levice je jedna z najväčších nemocníc v celom Nitrianskom samosprávnom kraji. Aktuálne prevádzkuje 19 ambulancií typu špecializovaná ambulantná starostlivosť, ambulanciu urgentného príjmu 1. typu, dve ambulancie ústavnej pohotovostnej služby (pediatria, gynekológia) a ambulantnej pohotovostnej služby (pre dospelých a pre deti a dorast ). Celkovo má k dispozícii nemocnica 315 lôžok. V zdravotníckom zariadení aktuálne pracuje takmer 600 zamestnancov.

Späť