Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

O nemocnici

Nový levický urgentný príjem od včera slúži pacientom. Za prvý deň riešili v nových priestoroch 26 prípadov

23.12.2021

Nový moderný urgentný príjem, ktorý v polovici novembra v Nemocnici AGEL Levice slávnostne otvorili, odvčera slúži pacientom. Podarilo sa zvládnuť sťahovanie, inštaláciu moderného vybavenia, všetky legislatívne náležitosti, aby už počas vianočných sviatkov boli priestory s najmodernejším vybavením k dispozícii pacientom, ktorí potrebujú urgentnú medicínsku starostlivosť. Obrovskou zmenou sú tieto priestory, realizované v zmysle najmodernejších medicínskych postupov aj pre zdravotníkov. Stavba prináša do regiónu so spádom vyše 160 000 ľudí výrazné skvalitnenie poskytovanej urgentnej starostlivosti, moderné medicínske vybavenie, ľahkú a rýchlu orientáciu a úroveň hodnú tretieho tisícročia.

„Za prvý deň sme počas dňa aj noci ošetrili 26 pacientov. Všetky sanitky s pacientmi už prichádzajú osobitným vchodom na nový urgentný príjem, časť je samozrejme vyčlenená aj pre pacientov s koronavírusom,“ hovorí námestníčka pre ošetrovateľstvo Nemocnice AGEL Levice

PhDr. Helena Dudášová, MHA, MPH.   „Som veľmi rád, že napriek tomu, že ešte pred rokom sme sa obávali, ako pandémia tento náš najvýznamnejší projekt ovplyvní, sa to všetko podarilo zrealizovať skutočne len s minimálnym zdržaním. Moja obrovská vďaka patrí od projektanta, cez dodávateľov, realizátorov až po kolegov a pacientov všetkým, hlavne za to, že nám verili, za veľkú trpezlivosť. Verím, že dnešným dňom začína v Leviciach nová éra zdravotníctva,“ hovorí riaditeľ Nemocnice AGEL Levice MUDr. Ján Belanský.

Výstavba jednej z najdôležitejších stavieb v rámci levickej nemocnice začala v novembri 2019. Stavba sa realizovala v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, Prioritnej osi 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám a pozostávala z troch stavebných objektov – centrálneho urgentného príjmu, rekonštruovaných priestorov pracoviska centrálnej sterilizácie, zateplenia celej budovy a vybudovania  nového výťahu. Nový urgentný príjem má samostatný príjazd pre vozidlá RZP a zvlášť vstup pre verejnosť.  „Samozrejmosťou je recepcia, kompletné diagnostické pracovisko s dvomi digitálnymi RTG prístrojmi, nechýba CT a USG prístroj a  mamograf. Urgentný príjem má internú, neurologickú, všeobecnú chirurgickú a traumatologickú ambulanciu, zákrokovú sálu, sedem expektačných lôžok a zázemie pre personál,“ vysvetľuje Ing. Miloš Brtko, MPH, area manažér prevádzkového odboru Nemocnice AGEL Levice.

Celkové finančné náklady predstavujú 6,647 milióna EUR, pričom 10% sa na financovaní podieľala Nemocnica AGEL Levice, 90 % predstavuje nenávratný finančný príspevok. Vybudovaním urgentného príjmu dosiahne Nemocnica Levice vyššiu komplexnosť, vysokú  kvalitu a lepší manažment  pacienta pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Výsledkom by malo byť aj zlepšenie medicínskych ukazovateľov, doby hospitalizácie a využitie akútnych lôžok pre pacientov. „Pre nás je najdôležitejšie, aby tieto zmeny pocítil hlavne pacient, aby dostal včasnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť hodnú tretieho tisícročia, a aby našej nemocnici, našim lekárom a celému personálu dôveroval,“ uviedol riaditeľ nemocnice Levice MUDr. Ján Belanský, MPH. 

Nemocnica AGEL Levice je jedna z najväčších nemocníc v celom Nitrianskom samosprávnom kraji. Aktuálne prevádzkuje 19 ambulancií typu špecializovaná ambulantná starostlivosť, ambulanciu urgentného príjmu 1. typu, dve ambulancie ústavnej pohotovostnej služby (pediatria, gynekológia) a ambulantnej pohotovostnej služby (pre dospelých a pre  deti a dorast ). V zdravotníckom zariadení aktuálne pracuje takmer 600 zamestnancov.

Späť