Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

O nemocnici

Životný štýl je jedným z faktorov vzniku karcinómu prsníka

4.2.2022

Štvrtý február je považovaný za Svetový deň boja proti rakovine. Je potrebné, aby sa toto ochorenie pravidelne dostávalo do povedomia širokej verejnosti a vďaka Únii pre medzinárodná kontrolu rakoviny (UICC) si ho pripomíname práve dnes, 4. februára. Lyudmila Rudenko z ambulancie klinickej onkológie levickej nemocnice nám priblížila podrobnosti o rakovine prsníka.

Cieľom Svetového dňa boja proti rakovine je každoročné predchádzanie miliónom úmrtí zvyšovaním povedomia a vzdelávania o rakovine a nátlakom na vlády a jednotlivcov na celom svete, aby proti tejto chorobe podnikli kroky. Rakovina prsníka je rakovina, ktorá sa tvorí v bunkách prsníkov. Karcinóm prsníka je najčastejším ochorením žien. Jeho podiel medzi zhubnými onkologickými ochoreniami je približne 20 až 30 percent, pričom pomer výskytu karcinómu prsníka u mužov sa udáva 1 z 1000 prípadov. V dôsledku faktorov, ako je významná podpora informovanosti o ochorení, pokročilé technológie, skoršie diagnostikovanie, nový personalizovaný prístup k liečbe a lepšie pochopenie ochorenia majú za následok nižšiu úmrtnosť.

„Medzi najčastejšie príznaky patrí aj prítomnosť hrčky alebo zmeny na bradavke, sekrécia z bradavky, zhrubnutie prsníka, ktoré sa líši od okolitého tkaniva, zmena veľkosti, tvaru alebo vzhľadu prsníka, kožné zmeny v oblasti prsníka, ako napríklad jamky, novovytvorená bradavka, odlupovanie, šupinatenie, krusta alebo odlupovanie pigmentovanej oblasti kože okolo areoly alebo kože prsníka. Nie je vylúčené ani sčervenanie kože alebo jamky na koži prsníka, kedy má koža podobnú textúru ako kôra pomaranča. Rakovina prsníka vzniká vtedy, keď niektoré bunky prsníka začnú rásť abnormálne. Tieto bunky sa delia rýchlejšie ako zdravé bunky a naďalej sa hromadia, pričom vytvárajú hrudku alebo hmotu. Bunky sa môžu šíriť, inak povedané metastázovať cez prsník do lymfatických uzlín alebo iných častí tela,” uviedla doktorka ambulancie klinickej onkológie Nemocnice AGEL Levice Lyudmila Rudenko. Ambulanciu klinickej onkológie tvorí až 20,3% pacientiek s týmto ochorením.

Rakovina prsníka sa najčastejšie začína bunkami v kanáloch produkujúcich mlieko odborne nazývaný aj invazívny, ale môže tiež začať v žľazovom tkanive nazývanom laloky, v iných bunkách alebo tkanive v prsníku. Tento typ sa nazýva invazívny lobulárny karcinóm. Veľmi dôležitými faktormi sú v tomto prípade životný štýl, genetické predispozície a environmentálne faktory, ktoré môžu zvýšiť riziko karcinómu prsníka. Nie je však jasné, prečo u niektorých ľudí, ktorí nemajú žiadne rizikové faktory, sa rakovina rozvinie, zatiaľ čo u iných ľudí s rizikovými faktormi sa nikdy nerozvinie. Približne 5 až 10 percent rakoviny prsníka súvisí s génovými mutáciami, ktoré prešli generáciami rodiny. Prevencia je veľmi dôležitá, a preto ju netreba podceňovať. Pravidelné vyšetrenia po konzultácii s lekárom a včasná diagnostika môžu byť kľúčovým bodom pri tomto ochorení. Je vhodné „zoznámiť sa“ so svojimi prsníkmi prostredníctvom  samovyšetrenia prsníkov pravidelne každý mesiac . Ak sa objavila nová zmena ako napríklad hrčka alebo iné nezvyčajné znaky, je potrebné čo najskôr sa poradiť s lekárom.

Nemocnica AGEL Levice má k dispozícii nový mamograf, samozrejmosťou je sonograf s vysoko odborne erudovaným zdravotníckym personálom. Poskytujeme možnosť odborných vyšetrení zo širokého spádového okolia, objednanie je jednoduché prostredníctvom call centra na číslach  +421 36 6379 360 a +421 36 6379 362.

V Nemocnici AGEL Levice taktiež majú gamma sondu. Podstata gama sondy spočíva v tom, že dokáže presne určiť miesto s podozrivými uzlinami, a to tak, že vyhľadáva rádioizotopy v lymfatických uzlinách. Gama sonda Rádioizotop je rádioaktívna látka, ktorá sa pacientke podáva rôznymi spôsobmi. Jeden zo spôsobov je vpichnutie do kože. Rádioizotop prechádza do uzlín a pomocou gama sondy ich je možné rozpoznať, a tým uľahčiť operáciu. Až 90% percent rastu a rozširovania nádoru začína v prsníkoch, konkrétne v mliečnych žľazách, žliazkach alebo v mliekovodoch. Niektoré nádory sa šíria a rastú pomaly, iné rastú veľmi rýchlo a dokážu zdvojnásobiť svoju veľkosť aj v priebehu niekoľkých dní.

Späť