Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

O nemocnici

Prečo sú rádiológovia dnes takí dôležití?

4.5.2022

Takmer žiadny odbor medicíny sa bez nich pri diagnostike nezaobíde. Rádiológovia využívajú možnosti modernej techniky, zväčša sú nenápadní a mnohokrát pred zrakmi pacientov ukrytí, ich dôležitosť je však nezastupiteľná. Všetko odštartoval pred 127 rokmi nemecký fyzik Wilhelm Conrad Röntgen, ktorý 8. novembra 1895 vytvoril a zaznamenal elektromagnetické vlnenie, ktoré je dnes známe ako röntgenové žiarenie. Jeho objav následne viedol k výrobe prvých röntgenových snímkov.

Rádiológovia, nazývaní tiež aj technológovia medicínskeho zobrazovania, vykonávajú zobrazovanie a sú konečnými osobami zodpovednými za zabezpečenie správneho zhotovenia obrazu danej časti tela a jeho správne medicínskej interpretácii. Rádiológovia zohrávajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní celkovej bezpečnosti pacientov podstupujúcich rádiologický výkon, ako je dnes počítačová tomografia či mamografia. Diagnostickí rádiológovia sa prostredníctvom rozsiahlej klinickej práce a súvisiaceho výskytu môžu špecializovať aj na diagnostické predšpecializácie ako napríklad mamografia, kardiovaskulárna rádiológia, rádiológia hrudníka, gastrointestinálna rádiológia, genitouritálna rádiológia, rádiológia hlavy a krku, muskuloskeletárna rádiológia, neurorádiologia a pediatrická rádiológia. Títo rádiológovia sú lekári, ktorí diagnostikujú a liečia pacientov pomocou minimálne invazívnych techník, ako sú röntgenové lúče a MRI. Intervenční rádiológovia starostlivo vedú nástroje cez drobné rezy v tele, dosahujú zdroj zdravotného problému a poskytujú zdroj zdravotného problému a cielenú liečbu. Tieto liečby sú určené na ochorenia, ako sú srdcové ochorenia, mŕtvica, rakovina či maternicové myómy a ponúkajú menšie riziko, bolesti a čas na zotavenie v porovnaní s tradičnou chirurgiou. V nemocnici AGEL Levice až 80% ľudí využíva rádiologické oddelenie.  

„Rádiológia  je medicínsky odbor, ktorý využíva určité spektrum ionizačného žiarenia (röntgenové žiarenie) a ďalšie fyzikálne javy najmä ultrazvuk a magnetickú rezonanciu na diagnostiku chorôb. Naše Rádiologické oddelenie realizuje  diagnostické výkony pomocou rádiologických zobrazovacích metód. Mamografia (MMG), ultrasonografia (USG), RTG vyšetrenie,  digitálna rádiológia (DR) a počítačová tomografia (CT). Vyšetrenia sú dostupné pre ambulantných a hospitalizovaných pacientov Nemocnice AGEL Levice , zároveň aj pre pacientov iných zdravotníckych zariadení,“ uviedol vedúci rádiologický laborant Mgr. Jozef Nozdrovický.

Osobitnú skupinu tvoria radiační onkológovia, sú to vysoko vyškolení lekári, ktorí predpisujú a dohliadajú na plán liečby každého pacienta s rakovinou. Používajú radiačnú terapiu na liečbu rakoviny a monitorujú pokrok pacienta a upravujú liečbu, aby sa zabezpečilo, že pacienti dostanú primeranú kvalitnú starostlivosť. Radiační onkológovia absolvujú rozsiahle školenia v medicíne rakoviny, v bezpečnom používaní žiarenia na liečbu ochorení a v zvládaní akýchkoľvek vedľajších účinkov.

Za rok 2021 v levickej nemocnici realizovali až takmer 44 500 diagnostických výkonov.

Späť