Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

O nemocnici

Svetový deň bez tabaku - najlepšou prevenciou je nezačať fajčiť

31.5.2022

Viac ako 6 miliónov ľudí zomiera na celom svete v dôsledku používania produktov vyrobených zo suchých listov. Je tiež hlavnou príčinou predčasných úmrtí vo svete, ktorým sa dá predísť. Tou látkou je tabak. 31. mája 2022 je Svetový deň bez tabaku a cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie o škodlivosti tabaku a zdravotných rizikách spojených s užívaním tabaku.

Tabak sa vyrába zo sušených tabakových listov a používa sa ako jedna z hlavných zložiek žuvacieho tabaku, cigariet, cigár a vodných fajok. Podľa lekárskeho výskumu 20. storočia fajčenie rôznych produktov na báze tabaku vytvára dym obsahujúci viac ako 7000 chemikálií, ako je nikotín, olovo, amoniak, arzén, formaldehyd, oxid uhoľnatý, benzén a tak ďalej.

„Fajčenie tabakových výrobkov môže poškodiť takmer akúkoľvek časť tela, vrátane srdca a krvných ciev. Pri vdýchnutí môže toxická zmes s cigaretovom dyme narúšať dôležité procesy v tele, ktoré udržujú jeho normálne fungovanie. Jedným s týchto procesov je dodanie krvi bohatej na kyslík do srdca a zvyšku tela. Okrem toho fajčenie tiež môže spôsobiť množstvo ochorení vrátane mŕtvice, pľúcneho ochorenia, chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP), kardiovaskulárne ochorenia, emfyzémiu a mnoho druhov rakoviny. Tabak nielenže spôsobuje nespočetné množstvo ochorení, ale bežnému užívateľovi môže skrátiť život aj o desať rokov. Tieto informácie by mali poskytnúť dobrú predstavu o škodách, ktoré môže tabak spôsobiť zdraviu,“ vyjadrila sa doktorka ambulancie vnútorného lekárstva Nemocnice AGEL Levice Nikoletta Ryazanová.  

Ženy, ktoré fajčia, majú väčšiu pravdepodobnosť neplodnosti a spontánneho potratu. Keď tehotná žena fajčí, niektoré toxíny z dymu sa môžu preniesť na plod. Tieto toxíny môžu neskôr ovplyvniť vývoj pľúc a funkciu pľúc dieťaťa. Deti žien, ktoré fajčia majú väčšiu pravdepodobnosť, že sa narodia predčasne, budú mať nízku pôrodnú hmotnosť a pomalší počiatočný rast. Odvykanie od fajčenia v prvom trimestri znižuje tieto zdravotné riziká na úroveň porovnateľnú s tými u ľudí, ktorí nikdy nefajčili.  

Úspešné skončenie fajčenia musí vo všeobecnosti začať plánom na zvládanie správania spojeného so závislosťou od tabaku. Spoločné pre prakticky všetky terapeutické prístupy je výber a plánovanie dátumu ukončenia a dodržiavanie plánu. Plán by mal zahŕňať  stratégie na vyhýbanie sa alebo zvládanie situácií, ktoré by mohli podnietiť túžbu po cigarete, a tým vyvolať návrat k fajčeniu. Napríklad na niekoľko týždňov alebo mesiacov sa niektorí ľudia budú musieť vyhýbať určitým miestam a činnostiam, ktoré si spájajú s fajčením. Iní budú považovať za užitočné naučiť sa metódy, ako sa vyrovnať so stresom alebo občasnými túžbami, ako je hlboké dýchanie, žuvanie žuvačky alebo krátka prechádzka. Dôvod na odvykanie od fajčenia môže tiež vyplývať z potreby chrániť svoju rodinu, pretože škody spôsobené tabakom sa neobmedzujú len na aktívnych fajčiarov, ale postihujú aj pasívnych fajčiarov. Je vhodné byť otvorený k rodine a blízkym, pretože môžu byť nápomocní pri odvykaní od fajčenia. Psychika je veľmi dôležitá vec a zohráva hlavnú úlohu pri odvykaní od fajčenia, preto je vhodné mať podporu.   

Najlepšou prevenciou proti fajčeniu, je vôbec nezačať fajčiť a vyhýbať sa miestam, kde sa fajčí.

Podľa údajov poskytnutých Svetovou zdravotníckou organizáciou v roku 2020 užívalo tabakové výrobky na celom svete približne 1,3 miliardy ľudí. Očakáva sa, že počet fajčiarov sa do roku 2025 zníži na 1,27 miliardy. To napriek nárastu celosvetovej populácie naznačuje pokles o približne 50 miliónov konzumentov tabakových výrobkov za sedemročné obdobie.

Podľa údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj z roku 2017 fajčí na Slovensku 30 % mužov, čo je takmer dvakrát vyšší počet ako žien (16 %). Taktiež bol zaznamenaný vyšší výskyt medzi chlapcami vo veku 15 rokov – 18 % v porovnaní s dievčatami (16 %). Pre ženy je však ťažšie skoncovať s fajčením ako pre mužov. Sú menej motivované prestať fajčiť a musia mať pevnejšiu vôľu. Najčastejším udávaným dôvodom, prečo sa ženy nechcú vzdať fajčenia, je priberanie na hmotnosti.

Späť