Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

O nemocnici

Vedúca sestra Jana Šušková: ,,Sterilizácia nepozná kompromis“

22.6.2022

Sterilizácia všetkých zdravotníckych nástrojov a pomôcok je dôležitou súčasťou každodenného fungovania nemocníc. Zdravotníci aj pacienti to berú ako absolútnu samozrejmosť. Hoci tých, ktorí sa o to v rámci Oddelenia centrálnej sterilizácie Nemocnice AGEL Levice starajú, aby všetko potrebné bolo sterilizované nevidieť, ich úloha v rámci bezpečnosti a zdravia pacienta je nezastupiteľná. Osobitnú dôležitosť má sterilizácia pri operačných zákrokov. Aký je to objem, hovorí jediné číslo. Od začiatku roka bolo v levickej nemocnici realizovaných vyše 2500 chirurgických zákrokov.

Oddelenie centrálnej sterilizácie sa zaoberá dekontamináciou, dezinfekciou a sterilizáciou chirurgických nástrojových setov a obväzového materiálu. Sterilizácia má presne daný postup, pričom sterilizácia sa realizuje špeciálnou technikou. Zdravotníci, ktorí túto prácu vykonávajú, musia byť na ňu špeciálne vyškolení.  

Dosiahnutie dezinfekcie a sterilizácie pomocou dezinfekčných prostriedkov a sterilizačných postupov je nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby lekárske a chirurgické nástroje neprenášali infekčné patogény na pacientov. Nesprávna sterilizácia alebo dezinfekcia zariadenia nesie so sebou nielen riziko spojené s porušením bariér hostiteľa, ale aj ďalšie riziko prenosu z človeka na človeka napríklad, vírus hepatitídy B alebo prenosu patogénov z prostredia ako napríklad clostridie.

„Sterilizácia nepozná kompromis” musíme dbať, aby naša práca bola vykonaná stopercentne. Najčastejšie sterilizujeme pomôcky z kovu a obväzového materiálu, a to cca 15 cyklov denne v troch autoklávoch,“ vysvetľuje vedúca sestra centrálnej sterilizácie a operačných sál Nemocnice AGEL Levice Mgr. Jana Šušková. V Nemocnici AGEL Levice sterilizujú fyzikálnou  metódou, teda prostredníctvom horúcej pary pod tlakom a chemickou metódou vo formaldehydovom sterilizátore. Tieto procesy sú striktne dané a každý z pracovníkov oddelenia má presne stanovené postupy a povinnosti.

"Aby predmet zostal sterilný, je potrebné s ním správne manipulovať, správne ho uskladniť do úložných a prepravných boxov. Pokiaľ je pomôcka celistvá a funkčná, nie sú žiadne obmedzenia. To najťažšie je ale sterilizovať termolabilné a endoskopické zdravotnícke pomôcky,“ doplnila manažérka dennej zmeny Oddelenia centrálnej sterilizácie Nemocnice AGEL Levice Mgr. Dana Majeránová.

Späť