Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

O nemocnici

Tourettov syndróm - vzácne genetické ochorenie. Sprevádzajú ho motorické a vokálne tiky

6.7.2022

Tourettov syndróm je „vzácne“ genetické ochorenie a postihuje približne 1% populácie. Trpia ním prevažne muži. Vyznačuje sa neurologickou a psychiatrickou symptomatológiou. Na toto ochorenie neexistuje žiadny liek, ale sú liečby, ktoré pomáhajú zvládnuť niektoré symptómy. Neurologička levickej nemocnice prezradila o tomto ochorení bližšie informácie.

Tourettov syndróm,  v skratke TS,  je neurologická porucha charakterizovaná náhlymi, opakujúcimi sa, rýchlymi a nechcenými pohybmi alebo hlasovými zvukmi nazývanými aj tiky. TS je jednou zo skupiny porúch vyvíjajúceho sa nervového systému nazývaných tikové poruchy. Na toto ochorenie neexistuje žiadny liek, ale sú liečby, ktoré pomáhajú zvládnuť niektoré symptómy. Tiky prichádzajú a odchádzajú v priebehu času, líšia sa typom, frekvenciou, lokalizáciou a závažnosťou. Prvé príznaky sa zvyčajne vyskytujú vo veku od 5 do 10 rokov, zvyčajne v oblasti hlavy, krku a môžu progeredovať do svalov, trupu, rúk a nôh. Motorické tiky sa vo všeobecnosti vyskytujú pred rozvojom vokálnych tikov a jednoduché tiky často prechádzajú komplexným tikom.

Väčšina ľudí s TS pociťuje svoje najhoršie symptómy v ranom tínedžerskom veku, ale zvyčajne sa zmenšujú a stávajú sa kontrolovateľnejšími okolo 20 roku života. Pre niektorých ľudí môže byť TS chronickým stavom s príznakmi, ktoré pretrvávajú až do dospelosti. Mnoho ľudí nepotrebuje liečbu v prípade, že symptómy nezasahujú do bežného života. V niektorých prípadoch sa môžu symptómy v dospelosti zhoršiť. TS nie je degeneratívny stav a jednotlivci tak majú normálnu dĺžku života.

„Motorické (zahŕňajúce pohyb) alebo vokálne (zahŕňajúce zvuk) tiky Tourettovho syndrómu sú klasifikované ako jednoduché alebo zložité. Môžu sa pohybovať od veľmi miernych až po ťažké, hoci väčšina prípadov je mierna,“ vysvetľuje primárka Neurologického oddelenia Nemocnice AGEL Levice MUDr. Zuzana Dean. Jednoduché tiky sú náhle, krátke, opakujúce sa pohyby, ktoré zahŕňajú obmedzený počet svalových skupín. Sú bežnejšie ako zložité tiky. ,,Komplexné tiky sú odlišné, koordinované vzorce pohybu zahŕňajúce niekoľko svalových skupín. Jednoduché motorické tiky zahŕňajú žmurkanie a iné pohyby očí, grimasy tváre, krčenie plecami a trhanie hlavou alebo ramenami. Komplexné motorické tiky môžu zahŕňať tvárové grimasy kombinované s otočením hlavy a pokrčením ramien. Iné komplexné motorické tiky sa môžu javiť ako účelné, vrátane ovoniavania  alebo dotýkania sa predmetov, skákania, ohýbania alebo krútenia. Medzi jednoduché vokálne tiky patria opakujúce sa zvuky hrdla, ovoniavanie, štekanie alebo chrčanie. Komplexné vokálne tiky môžu zahŕňať opakovanie vlastných slov alebo fráz, opakovanie slov alebo fráz iných (nazývané echolalia) alebo zriedkavejšie používanie vulgárnych, obscénnych alebo nadávok (nazývaných koprolália),“ vyjadrila sa primárka Neurologického oddelenia Nemocnice AGEL Levice MUDr. Zuzana Dean.   

Pretože symptómy sú často mierne a nespôsobujú poškodenie, niektorí ľudia s TS nevyžadujú žiadnu liečbu. Existujú účinné lieky na iné spôsoby liečby pre ľudí, ktorých symptómy narúšajú každodenné fungovanie. Napríklad lieky, ktoré blokujú dopamín, alfa-adrenergné agonisty, stimulačné lieky, antidepresíva alebo behaviorálne liečby.  

Späť