Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

O nemocnici

Levická nemocnica spúšťa do skúšobnej prevádzky pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti

21.7.2022

V Nemocnici AGEL Levice nezaháľajú a opäť otvárajú nové priestory. Tentokrát ide o multiodborové pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Skúšobná prevádzka začína v operačných odboroch ortopédia a úrazová chirurgia. Je predpoklad, že postupom času sa bude pracovisko rozširovať o ďalšie odbory.

Ubehlo 8 mesiacov od otvorenia nového moderného urgentného príjmu a levická nemocnica otvára ďalšie nové priestory, a to pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS). Je zamerané na jednodňovú chirurgiu vo viacerých medicínskych odboroch, čo znamená, že pacient môže byť po zákroku  prepustený domov už v deň, keď absolvoval operáciu, alebo  nasledujúci deň.

„Doba prepustenia závisí od spôsobu anestézie, od pooperačného priebehu a od náročnosti daného výkonu. Výhodou operačných výkonov realizovaných formou JZS je minimalizácia rizík spojených s pobytom v nemocnici, skorý návrat do domácej starostlivosti a  skorý návrat  k bežným aktivitám,“ vyjadril sa primár Oddelenia úrazovej chirurgie Nemocnice AGEL Levice MUDr. Adrián Horváth.

Najčastejšie vykonávané výkony JZS v rámci ortopédie a úrazovej chirurgie sú artroskopické operácie  ramenného, kolenného, lakťového a členkového kĺbu, operácie ruky a nohy /napríklad syndróm karpálneho tunela, operácia skákavých prstov, deformity prednej nohy, operácia vybočeného palca nohy/, extrakcie osteosyntetického materiálu, operácie zlomenín malých kostí.

Pri presnom stanovení termínu operácie pacient dostane na ambulancii informačný leták, kde sú uvedené všetky dôležité informácie, zoznam potrebných predoperačných vyšetrení, prehľad, kde sa ambulancie nachádzajú, kedy prísť na operáciu a čo všetko bude pacient potrebovať v rámci pobytu na oddelení JZS. Súčasťou informačného letáku je aj mapa pre zjednodušenie orientácie pacientov v areáli nemocnice.

Ako pri každej operácií, tak aj pri operácií na oddelení JZS, je potrebné splniť kritéria vhodnosti pacienta na daný zákrok a absolvovať predoperačné vyšetrenia. To  zahŕňa kompletné predoperačné vyšetrenie vrátane RTG pľúc, EKG s popisom, eventuálne kardiologické, diabetologické a iné špecializované vyšetrenia. Ako ďalšie sa podstupuje anestéziologické predoperačné vyšetrenie, ktoré zahŕňa zhodnotenie zdravotného stavu pacienta a následne anestéziológ informuje pacienta o navrhovanom spôsobe anestézie.  

Späť