Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

O nemocnici

Schizofrénia ovplyvňuje myslenie a cítenie človeka

7.3.2023

Schizofrénia je vážne duševné ochorenie, ktoré ovplyvňuje to, ako človek myslí, cíti a ako sa správa. Ľudia so schizofréniou strácajú kontakt s realitou, čo môže byť znepokojujúce pre nich, ako aj pre ich rodinu a priateľov. Najdôležitejšia je včasná diagnostika a správne nastavenie liečby.

Symptómy schizofrénie môžu sťažiť účasť na zvyčajných každodenných činnostiach, ale sú k dispozícií účinné liečby. Mnoho ľudí, ktorí sa liečia, sa môže zapojiť do školy alebo práce, dosiahnuť nezávislosť a užívať si osobné vzťahy. Je dôležité rozpoznať príznaky schizofrénie a čo najskôr vyhľadať pomoc. Ľudia so schizofréniou sú zvyčajne diagnostikovaní vo veku 16 až 30 rokov, po prvej epizóde psychózy. Začatie liečby čo najskôr po prvej epizóde psychózy je dôležitým krokom k uzdraveniu. Výskumy však ukazujú, že postupné zmeny v myslení, nálade a sociálnom fungovaní sa často objavujú ešte pred prvou epizódou psychózy. Toto ochorenie je u mladších detí zriedkavé.

Pretože je schizofrénia ochorenie, ktoré sa lieči vo väčšej miere u psychiatra, do ambulancií klinickej psychológie Nemocnice AGEL Levice príde zhruba 2% pacientov s týmto ochorením. „Psychické zmeny zahŕňajú zmeny v spôsobe, akým človek myslí, koná a prežíva situácie. Ľudia s psychotickými symptómami môžu stratiť spoločný zmysel pre realitu s ostatnými a vnímať svet skresleným spôsobom. U niektorých ľudí tieto príznaky prichádzajú a odchádzajú. U iných sa príznaky ustália. Psychotické príznaky môžu zahŕňať napríklad halucinácie, bludy, poruchy myslenia a poruchy pohybu,“ vyjadrila sa klinická psychologička ambulancie klinickej psychológie Mgr. Barbara Budinská. Schizofrénia môže zahŕňať taktiež stratu motivácie, stratu záujmu alebo radosti z každodenných aktivít, stiahnutie sa zo spoločenského života, ťažkosti s prejavovaním emócií, trávenie veľa času pasívnymi aktivitami a problémy s normálnym fungovaním.

Väčšina ľudí so schizofréniou nie je násilná. Celkovo je u ľudí s týmto ochorením väčšia pravdepodobnosť, že im iní ublížia, ako u ľudí bez schizofrénie. Pre ľudí so schizofréniou je riziko sebapoškodzovania a násilia voči iným najväčšie, keď sa ochorenie nelieči. Je dôležité pomôcť ľudom, ktorí vykazujú symptómy, dostať liečbu čo najrýchlejšie. K vzniku schizofrénie u osoby môže prispieť niekoľko faktorov vrátane genetiky, štruktúry a funkcie mozgu. Súčasná liečba schizofrénie sa zameriava na pomoc jednotlivcom zvládať ich symptómy, zlepšovať každodenné fungovanie a dosahovať ciele osobného života, ako je dokončenie vzdelania, kariéra a napĺňajúce vzťahy. „Ak je schizofrénia dobre zvládnutá, je možné znížiť pravdepodobnosť závažných relapsov. To môže zahŕňať antipsychotické lieky, psychosociálnu liečbu, podporu rodiny a skupinovú terapiu,“ vysvetľuje odborníčka.

Späť